Zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni WZÓR

Jak napisać zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni? winę za zalanie mieszkania najczęściej przypisujemy sąsiadom z góry, jednak przyczyną nie zawsze jest wyciek z piętra wyżej. Niekiedy źródło problemu to uszkodzone urządzenia AGD (pralka, zmywarka) lub

Wzór pisma o usunięcie usterki przez DEWELOPERA

Jak napisać wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji? Usterki budowlane są często niestety powodem sporów sądowych. Przed złożeniem pozwu do sądu inwestor zobowiązany jest jednak spróbować załatwić sprawę polubownie, wzywając wykonawcę/dewelopera do usunięcia

Aneks do umowy najmu ZMIANA CZYNSZU wzór

Jak napisać aneks do umowy najmu przy zmianie czynszu? Postanowienia umowy najmu – niezależnie od tego, czy zawartej na czas oznaczony, czy nieoznaczony – można zmienić. Zmiany te dotyczą zwykle okresu trwania umowy najmu, opłat

Zaliczka i zadatek na poczet umowy najmu WZÓR

Zaliczka i zadatek w nawiązaniu do umowy najmu pełnią rolę kaucji lub opłaty rezerwacyjnej. Wbrew pozorom, terminów tych nie powinniśmy jednak używać zamiennie. Chociaż zadatek na poczet umowy najmu ma pewne cechy wspólne z zaliczką,

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania WZÓR

Umowa rezerwacyjna najmu lokalu to zobowiązanie potencjalnego najemcy i wynajmującego do podjęcia czynności dążących do zrealizowania planowanej transakcji, czyli zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa rezerwacyjna jest pewną formą rezerwacji lokalu na wynajem. W określonym stopniu zobowiązuje

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego – wzór

Jak napisać pismo o podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego? Możliwość podwyższenia czynszu najmu lokalu użytkowego uzależniona jest od treści samej umowy najmu. Jeśli nie przewiduje ona takiej możliwości, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z

Zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego WZÓR

Jak napisać zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego? zyski z tytułu wynajmu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie jest to jednak jednoznaczne z obowiązkiem zgłoszenia wynajmu do Urzędu Skarbowego. Wstęp Kiedy należy obowiązkowo zgłosić umowę najmu

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej? Spośród wielu formalności, które ciążą na dziedziczącym spadek, w skład którego wchodzi nieruchomość, wyróżnić należy sprawy wieczystoksięgowe. Wstęp Ujawnienie przejścia własności w KW jest niezwykle istotne.

Wniosek o próg zwalniający WZÓR

Jak napisać wniosek o próg zwalniający? auta, które szybko poruszają się po lokalnej ulicy – są realnym zagrożeniem dla dzieci oraz innych mieszkańców osiedla. Niestety władze miast, miasteczek i wsi nie zawsze są świadome istniejącego zagrożenia,

1 11 12 13 14