Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma PDF

Jak napisać rezygnację z sanatorium NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia)? Z uwagi na fakt, że terminy leczenia sanatoryjnego są zazwyczaj bardzo odległe, każdy świadczeniobiorca powinien wiedzieć, że ma prawo zrezygnować z pobytu w ośrodku lub skrócić

Umowa użyczenia gruntu rolnego WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia gruntu rolnego? Umowa użyczenia gruntu rolnego polega na bezpłatnym oddaniu biorącemu w używanie rzeczy należącej do użyczającego. Umowę tego typu charakteryzuje nieodpłatność oraz możliwość zawarcia jej zarówno na czas oznaczony, jak

Jak napisać Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego? Konieczność wymiany przyłącza elektrycznego może wynikać ze względów bezpieczeństwa, stale zwiększającej się w mieszkaniu liczby odbiorników energii czy też z chęci modernizacji całego budynku (zwłaszcza dachu i elewacji).

Wniosek o Oświetlenie ulicy lub drogi gminnej WZÓR

Jak napisać wniosek o oświetlenie ulicy lub drogi gminnej? o oświetlenie drogi gminnej, bądź ulicy na osiedlu jego mieszkańcy często muszą wnioskować sami. Brak takiego oświetlenia stanowi bowiem duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak

Wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie DO POBRANIA!

Jak napisać umowę z sąsiadem na ogrodzenie? Budowa ogrodzenia pomiędzy posesjami z reguły nie wymaga uzyskiwania pozwolenia. Problematyka tego zagadnienia dotyczy jednak praw własności nieruchomości, czyli ryzyka sąsiedzkich konfliktów. Ogrodzenie może powstać bowiem przy granicy

Małe i tanie w budowie projekty domów gotowych

Tani w budowie dom to marzenie większości inwestorów. Choć niektórym może ono wydawać się nierealne, w rzeczywistości jest całkiem łatwe do zrealizowania. Wystarczy bowiem wybrać odpowiedni projekt domu gotowego, aby móc wznieść go za stosunkowo

Wniosek o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym WZÓR

Jak napisać wniosek o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym? Kiedy stolarka okienna staje się nieszczelna, wymaga naprawy lub wymiany, właściciele mieszkań mogą podjąć stosowne działania na własną rękę w dowolnym czasie. W przypadku mieszkań komunalnych

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości? Zarówno sprzedający, jak i kupujący nieruchomość może nawiązać współpracę z biurem nieruchomości, które pośredniczy w transakcji kupna-sprzedaży domów, mieszkań czy działek. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami musi

1 2 3 4 5 14