Wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika WZÓR

Jak sporządzić bezpieczną umowę najmu z firmą? umowa najmu z firmą może zostać zawarta pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorstwem. Powodem zawarcia takiej umowy bywają natomiast zarówno cele użytkowe, jak i cele mieszkaniowe. Jeśli firma wynajmuje

Umowa służebności drogi WZÓR do wypełnienia!

Czym jest umowa służebności drogi i jak ją napisać? Ustanowienie służebności drogi koniecznej na podstawie umowy to najlepsze, bo najtańsze i najszybsze rozwiązanie. Dlatego jeśli jesteś właścicielem działki bez odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, sprawdź,

Wniosek o przyspieszenie wpisu / zmiany w KRS wzór

Jak napisać wniosek o przyspieszenie wpisu lub zmiany w KRS? Podmioty prowadzące działalność podlegającą rejestracji w KRS, mają obowiązek bieżącego aktualizowania swoich danych w rejestrze. Zarówno wpisu rejestracyjnego, jak i wpisu wprowadzającego zmiany dokonuje się

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej mieszkania WZÓR

Jak napisać odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem? Umowa rezerwacyjna na mieszkanie to obustronna deklaracja stron, zakładająca zawarcie w przyszłości umowy deweloperskiej. Nabywca i deweloper decydują się na takie rozwiązanie, kiedy z jakichś powodów nie

Podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie WZÓR

Jak napisać podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie? Umieszczenie dzieci w jednej klasie ma wiele zalet, zwłaszcza w przypadku konieczności dowożenia uczniów do szkoły z obrzeży miasta czy małych podmiejskich miejscowości. Z podobnym wnioskiem

Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu WZÓR

Jak napisać wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu? Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu znajdzie zastosowanie w sytuacji, kiedy z różnych przyczyn odbiorca nie będzie w stanie rozpocząć poboru przyłączonego gazu w umownie ustalonym terminie.

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR PDF DOC

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności? Służebność mieszkania to popularny mechanizm wykorzystywany w celu zabezpieczenia interesów właścicieli nieruchomości, którzy przekazują swój majątek kolejnym pokoleniom. Polega ona na tym, że dziadkowie lub rodzice zapisują nieruchomość

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium WZÓR

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium? Wspólny wyjazd małżonków lub przyjaciół to dobre rozwiązanie, choćby ze względu na fakt, że pozwala kuracjuszom zadbać o siebie nawzajem i podzielić między sobą koszty dojazdu do

1 2 3 4 5 15