Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów WZÓR

Jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? na jakich zasadach składa się wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? Z ryzykiem takiego wyroku muszą liczyć się między innymi osoby, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu lub nie zatrzymały się do kontroli policyjnej.

W niektórych przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów może zostać zniesiony, a w innych zamieniony na tak zwaną blokadę alkoholową.

Wstęp

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, jak złożyć stosowny wniosek w tej sprawie i jak go napisać? żeby wniosek został rozpatrzony przez sąd, pismo musi zawierać w treści wszystkie niezbędne elementy, aby spełniło wymagania formalne stawiane tego typu pismom. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów wzór

wniosek-o-skrocenie-zakazu-prowadzenia-pojazdow-wzor-pdf-doc

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów wzór

Kiedy sąd może nałożyć na kierowcę karę zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Sądy orzekają przeciwko kierowcom karę zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Wśród takich przestępstw wymienia się między innymi:

 • niezatrzymanie pojazdu na polecenie służb (policji),
 • prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnień,
 • niezastosowanie się do orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • w innej sytuacji, w której zgodnie z opinią sądu, dalsze prowadzenie pojazdu przez sprawcę może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji. 

Jakie warunki należy spełnić, aby móc wnioskować o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Wniosek o skrócenie kary zakazu prowadzenia pojazdów może złożyć skazany kierowca tylko w określonych okolicznościach. Musi pozwalać na to przede wszystkim charakter popełnionego przez niego czynu.

Dodatkowo konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • odbycia co najmniej połowy okresu kary, na jaki zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony przez sąd, 
 • wykonywania zakazu przez skazanego przynajmniej przez jeden rok – wniosku nie może złożyć osoba, w przypadku której orzeczono zakaz na okres krótszy niż rok (minimum 2 lata),
 • przestrzegania porządku prawnego w okresie trwania zakazu (skazany nie popełnił żadnego przestępstwa, wiedzie ustabilizowany tryb życia, ma stałą pracę, itd.)

Opcja ta dostępna jest także dla kierowców, wobec których orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie osoby mogą złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po odbyciu co najmniej 10 lat kary, jeśli przestrzegały do tego czasu porządku prawnego i nie istnieją obawy, że popełnią w przyszłości podobne przestępstwo. 

Komu nie przysługuje wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? z możliwości skrócenia okresu obowiązywania kary nie skorzystają między innymi:

 • osoby, które popełniły przestępstwo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
 • osoby, które po popełnieniu przestępstwa zbiegły z miejsca zdarzenia,
 • osoby, które spowodowały katastrofę lub wypadek w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, a w wyniku tego zdarzenia ktoś poniósł śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Chociaż kierowca, który popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pod wpływem alkoholu, nie może wnioskować o skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów, to jednak ma przed sobą inne możliwe rozwiązanie, mianowicie wniosek o blokadę alkoholową.

Na czym polega blokada alkoholowa w pojeździe?

Osoby, które straciły możliwość prowadzenia pojazdów ze względu na kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, mogą wypełnić wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Takie rozwiązanie dostępne jest w polskim prawie od 2015 roku.

Polega na tym, że po upływie połowy okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, kierowca ma możliwość wnioskowania o zmianę tego zakazu na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową – czyli na możliwość prowadzenia pojazdów, ale wyłącznie tych wyposażonych w taką blokadę (koszty montażu blokady pokrywa kierowca).

Wypełniony wzór wniosku o blokadę alkoholową można złożyć na takich samych warunkach, jak wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kierowca musi odbyć zatem połowę swojej kary i uzyskać pozytywną prognozę kryminologiczną skazanego, tj. udowodnić sądowi, że będzie przestrzegać przepisów. 

Jak złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

W celu sporządzenia pisma w sprawie skrócenia orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów pdf.

Podpisany dokument wystarczy złożyć wtedy do tego samego sądu, który wydał wyrok orzekający zakaz prowadzenia pojazdów. 

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie sprawy (data i sygnatura), w której zapadł wyrok, 
 • podkreślenie, iż istnieją formalne przesłanki skrócenia zakazu – upływ połowy okresu, na który orzeczono zakaz,
 • wskazanie, że skazany przestrzegał porządku prawnego – nie popełnił żadnych przestępstw, prowadzi ustabilizowany tryb życia, ma stałą pracę, udziela się społecznie, itd.
 • uzasadnienie argumentujące wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy – konieczność dojeżdżania do pracy, sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów nie podlega opłacie i jest rozpatrywany przez sąd na posiedzeniu niejawnym, w ciągu 1 – 2 miesięcy. 

Jak obliczyć okres zakazu prowadzenia pojazdów?

Kiedy złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? Kierowca ma taką możliwość w momencie, gdy wykona przynajmniej połowę swojej kary.

Okres zakazu prowadzenia pojazdów liczy się natomiast od momentu zatrzymania prawa jazdy w momencie zdarzenia (przez policjantów) lub w momencie jego zwrotu, jeśli kierowca nie ma przy sobie prawa jazdy w chwili zatrzymania go przez służby. 

Warto podkreślić również, że nawet w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów kierowca nie odzyska dokumentów, dopóki nie zda ponownie egzaminu na prawo jazdy.

Zgodnie z przepisami, w przypadku odebrania kierowcy dokumentów na okres dłuższy niż 1 rok, konieczne jest ponowne podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Z uwagi na fakt, że skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów możliwe jest dopiero po roku odbywania kary, siłą rzeczy każdy kierowca, który skorzysta z takiej możliwości, musi liczyć się z obowiązkiem ponownego zaliczenia obydwu egzaminów. 

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl