Podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie WZÓR

Jak napisać podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie? Umieszczenie dzieci w jednej klasie ma wiele zalet, zwłaszcza w przypadku konieczności dowożenia uczniów do szkoły z obrzeży miasta czy małych podmiejskich miejscowości.

Z podobnym wnioskiem mogą jednak wystąpić również rodzice dzieci spokrewnionych czy też tych, które należały już do tej samej grupy na przykład w żłobku, przedszkolu, bądź uczęszczały razem do innej grupy zajęciowej, na której się poznały i zaprzyjaźniły.

Wstęp

podanie-o-umieszczenie-dzieci-w-jednej-klasie-wzor-pdf-docJak napisać skuteczne podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego podania, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie wzór

podanie-o-umieszczenie-dzieci-w-jednej-klasie-wzor-pdf-doc

Podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie wzór

Z jakich przyczyn można złożyć podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie?

Podanie dzieci w jednej klasie – to temat, który cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Z taką prośbą występują najczęściej rodzice dzieci, które dobrze się znają lub nawet są ze sobą spokrewnione. 

Podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie może zostać umotywowane wspólnymi dojazdami, zamieszkaniem w bliskiej odległości, możliwością wspólnej nauki czy uzupełniania wiedzy na wypadek choroby jednego z dzieci.

Często przyczyną złożenia wniosku są także względy psychiczne – chęć ułatwienia dziecku adaptacji w nowej grupie czy potrzeba wsparcia ze strony rówieśników, które dziecko zna i przy których czuje się bezpiecznie. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami. 

Gdzie złożyć wniosek o umieszczenie dzieci w jednej klasie?

Informację o tym, do kogo powinna być skierowana prośba o umieszczenie dzieci w jednej klasie, rodzice mogą znaleźć zwykle w regulaminie placówki czy też w regulaminie dotyczącym samej rekrutacji. W zapisach tych dokumentów często znajduje się także ograniczenie możliwości składania takich podań w odniesieniu do więcej niż dwójki uczniów. 

Decyzję o przydziale poszczególnych kandydatów do konkretnych grup podejmuje dyrekcja szkoły. Zazwyczaj podział odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń lub dat urodzenia kandydatów.

Placówki przyjmują pisma z prośbą o umieszczenie dzieci w jednej grupie dopiero po dokonaniu podziału. 

Podanie z prośbą umieszczenie dziecka w jednej klasie to pismo, które rodzice powinni kierować więc do dyrektora szkoły. Stosowny wniosek najlepiej złożyć osobiście w sekretariacie placówki. 

Jak sporządzić pismo o umieszczenie dzieci w jednej klasie?

Jak napisać podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie? Pismo nie należy do skomplikowanych dokumentów, jednak należy dobrze je uzasadnić. Jeśli dyrekcja zaakceptuje takie podanie, będzie musiała przenieść jedno dziecko kosztem drugiego, dlatego decyzja powinna zostać odpowiednio uzasadniona. 

Aby sporządzić pismo z prośbą do dyrektora szkoły, warto wypełnić, wydrukować i podpisać wzór podania o umieszczenie dzieci w jednej klasie.

Dokument sprawdzi się także w przypadku wniosku grupowego, sporządzonego na przykład przez rodziców grupy przedszkolnej, która chce kontynuować w tym samym składzie edukację szkolną. 

Podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy (rodzica),
  • dane adresata (dyrektora szkoły),
  • tytuł: podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie,
  • treść podania ze wskazaniem (z imienia i nazwiska) dzieci, których dotyczy pismo,
  • uzasadnienie podania,
  • podpis wnioskodawcy.

Sporządzając taki dokument, należy pamiętać o odpowiednim układzie strony i poprawności językowej. Warto zadbać także o zwięzły i profesjonalny charakter wypowiedzi. 

Jak uzasadnić pismo z prośbą o umieszczenie dzieci w jednej klasie?

Jak każde podanie, również prośbę o umieszczenie dzieci w jednej grupie należy bardzo dobrze i rzeczowo uzasadnić. W zależności od okoliczności danego przypadku rodzice mogą przywołać w takim dokumencie różne argumenty przemawiające za przeniesieniem ich dzieci do jednej grupy. 

Rodzice przyrodniego rodzeństwa, którzy chcą, aby ich dzieci uczęszczały do tej samej klasy, mogą powołać się na wieloletnią znajomość i więzy rodzinne między uczniami. To z kolei stanowi argument przemawiający za tym, że maluchy lepiej zaadaptują się w nowym otoczeniu, w nowej szkole czy w nowej grupie rówieśniczej. 

Z kolei rodzice bliźniąt mogą wnioskować o umieszczenie ich dzieci w jednej grupie ze względów praktycznych i emocjonalnych. Jedna klasa to ten sam poziom i sposób nauczania, te same terminy spotkań z nauczycielami, te same godziny zajęć lekcyjnych i dodatkowych.

Wiele bliźniąt lepiej czuje się w swoim towarzystwie, choć nie jest to regułą – czasami przebywanie w jednej grupie budzi w bliźniętach chęć wzajemnego konkurowania. 

W przypadku dzieci mieszkających w bliskim sąsiedztwie, zwłaszcza w większej odległości od szkoły – pod miastem, na jego obrzeżach, w małej wsi – rodzice w swoim wniosku mogą powołać się na chęć zorganizowania uczniom wspólnych dojazdów do placówki, co przełoży się na oszczędność i będzie bardziej praktyczne dla pracujących dorosłych. 

Również obcy sobie rodzice dzieci z jednej grupy przedszkolnej mogą złożyć grupowe podanie o umieszczenie swoich pociech w jednej klasie, argumentując je chęcią umożliwienia dzieciom pogłębiania ich przyjaźni, łatwiejszego zaadaptowania się w nowej szkole czy kontynuowania edukacji, startując od tego samego poziomu.

Podobne:

3.2/5 - (4 votes)
O Redakcja 422 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl