Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR polsko angielski

Jak powinna wyglądać zgoda na wyjazd dziecka za granicę w wersji polsko angielskiej? Zgodę na wyjazd dziecka za granicę warto przygotować wtedy, kiedy osoba małoletnia wyjeżdża w podróż z jednym z rodziców lub z innym opiekunem (nie rodzicem). Jest ona tak samo istotna, jak paszport czy dowód osobisty.

Wstęp

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-wzor-pdf-doc-przykladZgodę na wyjazd należy sporządzić w języku polskim oraz w języku państwa, będącego celem podróży lub w „uniwersalnym” języku angielskim. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, który pobierzesz poniżej:

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski pdf

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-wzor-pdf-doc-przyklad

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski pdf

Czym jest zgoda na wyjazd dziecka i kiedy bywa potrzeba?

Zgoda na wyjazd za granicę po angielsku i po polsku to dokument, który potwierdza uzyskanie zgody opiekuna prawnego lub rodzica dziecka na jego zagraniczną podróż pod opieką innej osoby.

Zgoda może dotyczyć jednego wyjazdu lub wszystkich podróży osoby małoletniej, odbywających się do ukończenia przez nią 18. roku życia. Dla każdego dziecka należy sporządzić taki dokument osobno. 

Chociaż do przekroczenia granicy niezbędny jest jedynie dowód osobisty i/lub paszport, to jednak każda osoba podróżująca z dzieckiem musi liczyć się z ryzykiem dodatkowej kontroli.

Urzędnicy są szczególnie wrażliwi na takich turystów ze względu na częste uprowadzenia, w tym również uprowadzenia rodzicielskie.

Nawet jeśli podróżujący z dzieckiem to jego opiekun prawny/rodzin, to powinien on mieć przy sobie dokument, który potwierdzi zgodę na wyjazd wyrażoną przez drugiego opiekuna/rodzica. 

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku przyda się w trakcie:

  • kontroli dokumentów na granicy,
  • kontroli dokumentów na lotnisku, 

…a także w przypadku wylegitymowania turystów przez uprawnione do tego służby innego kraju, na przykład przez policję. 

Kiedy jeden z rodziców nie potrzebuje zgody drugiego?

Pisemna zgoda na wyjazd po angielsku i po polsku jest niezbędna nawet wtedy, kiedy dziecko wyjeżdża za granicę z jednym z rodziców. Władza rodzicielska przysługuje bowiem obojgu. 

Pismo nie będzie potrzebne, jeżeli:

  • jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej lub
  • gdy władza rodzicielska jednego z rodziców została zawieszona/ograniczona w tym konkretnym zakresie. 

Jeżeli rodzice mają takie samo prawo decydować o miejscu przebywania dziecka, a jeden z nich nie wyraża zgody na wyjazd, drugi opiekun może wystąpić do miejscowego organu władzy opiekuńczej o zgodę na zmianę miejsca pobytu dziecka, czyli o zgodę na wyjazd za granicę. 

W przypadku wyjazdu jednego rodzica bez zgody drugiego podróż zagraniczna może być rozpatrywana jako uprowadzenie dziecka.

Warto wiedzieć, że opiekunowi, który dopuści się takiego czynu, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (zgodnie z artykułem 211 Kodeksu Karnego jest to bowiem przestępstwo).

Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Zanim przystąpimy do sporządzenia pisemnej zgody na wyjazd dziecka za granicę, powinniśmy sprawdzić, czy kraj destynacji nie wymaga, aby zgoda tego typu przyjmowała formę aktu notarialnego.

W takim przypadku sama pisemna zgoda nie wystarczy, niezbędny będzie przynajmniej urzędowo poświadczony podpis rodziców.

Do sporządzenia odpowiedniego pisma potrzebny może okazać się druk – zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski. Taki dokument uwzględnia między innymi następujące dane:

  • data i miejsce,
  • oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na wyjazd,
  • dane dziecka, w tym imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL,
  • dane rodziców, w tym imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego,
  • dane opiekuna na wyjazd (takie same jak w przypadku rodziców),
  • czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych. 

Co ważne, wykorzystując druk, jakim jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór angielski, rodzice powinni wstrzymać się ze złożeniem na nim swoich podpisów, jeżeli na dokumencie wymagany jest podpis notarialnie poświadczony.

W takim przypadku z przygotowanym, ale nie podpisanym dokumentem, rodzice muszą udać się do notariusza, aby podpisać zgodę w jego obecności po uprzednim sprawdzeniu zgodności danych z dowodem tożsamości.

Koszt takiej usługi to około 20 zł plus VAT. 

Warto skorzystać z gotowego druku

Warto jednak przyjść do kancelarii notarialnej z gotowym dokumentem. Sporządzenie go przez notariusza to dodatkowy koszt około 200 zł. Pismo można przygotować jednak w prosty sposób, bazując na gotowym do wypełnienia druku, jakim jest przygotowana przez nas zgoda na wyjazd dziecka za granicę wersja angielska doc. 

Poza tym, upoważnienie zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski może odnosić się także do innych aspektów podróży, na przykład zgody na leczenie czy pobyt w zakładach opieki zdrowotnej.

Takie pismo pozwala lepiej zabezpieczyć się na różne ewentualności.

Należy pamiętać, że zgoda na wyjazd dziecka za granicę może być bezterminowa lub ograniczać się do konkretnego wyjazdu. Wtedy w dokumencie należy zawrzeć datę wyjazdu i datę powrotu z podróży.

Istotną kwestią jest także język, w jakim sporządzone będzie pismo. Angielski wydaje się najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli osoba małoletnia ma podróżować do kilku krajów.

Służby nie mają jednak obowiązku posługiwania się tym językiem w każdym państwie, dlatego najbezpieczniejszą opcją jest dodatkowe przetłumaczenie dokumentu na język kraju docelowego.

Podobne:

4.2/5 - (13 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl