Umowa służebności drogi WZÓR do wypełnienia!

Czym jest umowa służebności drogi i jak ją napisać? Ustanowienie służebności drogi koniecznej na podstawie umowy to najlepsze, bo najtańsze i najszybsze rozwiązanie. Dlatego jeśli jesteś właścicielem działki bez odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, sprawdź, jak ustanowić służebność.

Wstęp

umowa-sluzebnosci-drogi-wzor-pdf-docDowiedz się, jakich argumentów użyć w kontakcie z sąsiadem oraz jakie wynagrodzenie zaproponować, by wyraził on zgodę na przebieg przez jego nieruchomość drogi służebnej. Dodatkowo, aby ułatwić Ci sporządzenie umowy służebności drogi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Umowa służebności drogi wzór

umowa-sluzebnosci-drogi-wzor-pdf-doc

Umowa służebności drogi wzór

Ustanowienie służebności drogi, od czego zacząć?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy dana nieruchomość faktycznie nie ma wystarczającego dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten należy rozumieć nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również prawnym.

Po potwierdzeniu, że właściciel działki nie posiada prawnie zagwarantowanego trwałego dostęp do drogi publicznej, warto zastanowić się nad optymalnym wariantem przebiegu drogi koniecznej.

Tu pod uwagę należy wziąć:

 • wytyczenie drogi koniecznej w sposób umożliwiający uprawnionemu odpowiednie korzystanie z drogi
 • ograniczenie szkód, które mogą powstać na skutek poprowadzenia drogi koniecznej przez działkę obciążoną
 • interes społeczno-gospodarczy.

Po przyjęciu odpowiedniego wariantu należy zastanowić się, w jaki sposób prawnie uregulować ustanowienie służebności drogi koniecznej, pamiętając, że służebność drogi może mieć miejsce:

 • na drodze umowy
 • orzeczenia sądu cywilnego
 • zasiedzenia.

Służebność drogi koniecznej ustanawiana jest nie tylko w przypadku braku dostępu do drogi publicznej, ale też w przypadku, gdy budynki na danej nieruchomości, nie mają do niej dostępu.

Umowa służebności drogi, czy warto?

Tak jak wspomniałam na wstępie, prawo przechodu i przejazdu przez działki sąsiednie, warto próbować regulować na drodze umowy.

Opcja ta jest na tyle wygodna, że w razie zgody właściciela nieruchomości, która ma zostać obciążona służebnością, całą sprawę może załatwić podczas jednej wizyty u notariusza. Natomiast wysokość opłaty uzależniona jest od wartości nieruchomości.

Warto dodać, że maksymalne stawki:

 • przy wartości nieruchomości do 3 000 zł wynoszą 100 zł,
 • przy wartości wartościach z przedziału od 60 000 zł do 1 000 000 zł wynoszą 1010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł.

Do kosztów notarialnych doliczyć należy kolejne 200 zł tytułem opłaty sądowej za wniosek o  wpisanie służebności do księgi wieczystej nieruchomości obciążonej.

Jeszcze mniejsze koszty poniosą osoby, które zdecydują się na zawarcie umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. W tym przypadku całość kosztów związanych z ustanowieniem prawa przechodu i przejazdu może wynieść do 350 zł.

Natomiast ustanowienie służebności gruntowej na drodze postępowania sądowego może okazać się znacznie wyższym wydatkiem. Trzeba bowiem pamiętać, że obowiązkiem sądu jest wytyczenie drogi w sposób najmniej uciążliwy, dlatego sądy bazują na opiniach biegłych sądowych, których wynagrodzenie oscyluje na poziomie 3 000 zł.

Ile kosztuje ustanowienie służebności drogi?

Rozmawiając z sąsiadem o zawarciu umowy służebności – nie można zapomnieć o tym, że może on żądać wynagrodzenia za obciążenie jego nieruchomości.

Wynagrodzenie za służebność można określić jedną kwotą, choć coraz częściej w obrocie prawnym funkcjonują umowy z wynagrodzeniem ratalnym. Wynagrodzenie może mieć postać pieniężną lub świadczeń w naturze m.in. w produktach rolnych.

W razie sporu co do wynagrodzenia związanego ze służebnością, strony umowy mogą posiłkować się regulacjami ustawowymi. Choć w kodeksie cywilnym ustawodawca zaznaczył jedynie, że wysokości wynagrodzenia za służebność drogi koniecznej powinna być określana zgodnie z cenami rynkowymi dostępu do drogi publicznej.

W sprawach sądowych wysokość wynagrodzenia z tytułu służebności drogi ustala sąd, bazując często na opiniach biegłych sądowych, co znów generuje dodatkowe koszty po stronie wnioskodawcy.

Warto dodać, że właściciel nieruchomości obciążonej może zrzec się wynagrodzenia na zasadach darowizny.

Droga służebna, czy można się zrzec?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że służebność może wygasnąć na skutek jej niewykonywania przez lat 10.

Dodatkowo, tak jak w przypadku ustanowienia służebność, tak i zniesienie służebności, może nastąpić na drodze porozumienia stron (umowy o zrzeczenie się służebności lub oświadczenia o zrzeczeniu się służebności) lub orzeczenia sądu na skutek pozwu o zniesienie służebności.

Podsumowanie

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej to szansa dla nieruchomości gruntowej na zyskanie dostępu do drogi dojazdowej. Ustanowienie służebności może mieć różne oblicza, a wśród nich może być:

 • służebność przechodu,
 • służebność przejazdu,
 • służebność budynkowa,
 • ustanowienie służebności przesyłu,
 • itd.

W dużym skrócie – służebność drogi koniecznej zachodzi wtedy, gdy dana nieruchomość (gruntowa lub budynkowa) nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w takich właśnie sytuacjach właściciel nieruchomości może żądać o właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia służebności drogowej np. za wynagrodzeniem.

Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej to tylko jedna z opcji, albowiem przyjaźniąc się z sąsiadem, możemy uzyskać taką służebność całkowicie za darmo.

Ustanowienie służebności przejazdu i przechodu najlepiej zawrzeć w formie umowy między właścicielem nieruchomości obciążonej oraz właścicielem nieruchomości władnącej.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 285. – [Służebność gruntowa] – Kodeks cywilny.

§ 1.Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2.Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
O Redakcja 422 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl