Zgłoszenie budowy garażu blaszanego WZÓR

Jak napisać zgłoszenie budowy garażu blaszanego? Niestety murowany garaż to duże koszty, dlatego wiele osób rezygnuje z takiej inwestycji na rzecz tak zwanego blaszaka. Blaszany garaż dobrze chroni auto przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Może pełnić też rolę budynku gospodarczego.

Wstęp

zgloszenie-budowy-garazu-blaszanego-wzor-pdf-docCzy do budowy takiego obiektu potrzebne jest pozwolenie? Czy wystarczające będzie zgłoszenie budowy garażu blaszanego? jeśli garaż nie przekracza 35 m2 powierzchni, wystarczy pisemne zgłoszenie jego budowy + przykładowy szkic garażu blaszanego na działce, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma oraz szkicu, przygotowaliśmy gotowy wzór, który pobierzesz poniżej:

Zgłoszenie budowy garażu blaszanego wzór

zgloszenie-budowy-garazu-blaszanego-wzor-pdf-doc

Zgłoszenie budowy garażu blaszanego wzór

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

O tym, które obiekty wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, czytamy w tekście Ustawy Prawo Budowlane, wymieniającej takie inwestycje, jak:

 • obiekty gospodarcze,
 • wiaty,
 • altany i inne obiekty małej architektury,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jeśli chodzi o budowę garażu, to dla inwestora najważniejszy będzie fragment mówiący o tym, iż pozwolenia na budowę nie wymaga się podczas stawiania wolnostojących budynków gospodarczych – w tym garaży, oranżerii czy altan – których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2.

Ważne jest również, aby na każde 500 m2 posesji powstał maksymalnie jeden taki obiekt.

Bez pozwolenia na budowę można postawić także obiekt tymczasowy. Jeśli garaż blaszany stanie na działce na okres do 180 dni, wymaga jedynie zgłoszenia. Po tym czasie – o ile obiekt nie zostanie usunięty – należy ubiegać się o pozwolenie na budowę, aby zalegalizować jego obecność na działce.

Wniosek o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego nie będzie potrzebny, jeśli inwestor spełni wszystkie, określone prawnie warunki. Należy pamiętać więc, że powierzchnia blaszaka nie może przekroczyć 35 m2, a liczba obiektów na działce to maksymalnie dwa takie garaże.

Istotne będą też uwarunkowania uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się bowiem, że garaży blaszanych nie można stawiać na działkach mniejszych niż 400 m2 lub że nie mogą one być wyższe niż 3 m.

W planach określone są także dopuszczalne parametry dotyczące wielkość konstrukcji czy kąta nachylenia dachu.

Czy potrzebne jest zgłoszenie budowy garażu blaszanego?

Chociaż nie każdy garaż blaszany wymaga pozwolenia na budowę (w odróżnieniu od np. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego), to wszystkie tego typu inwestycje podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu. Zgłoszenie garażu blaszanego to nic innego, jak zawiadomienie o planach postawienia takiego obiektu odpowiedniego organu – prezydenta miasta lub starosty.

Odpowiednie pismo w tej sprawie należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu, mamy do czynienia z „milczącą zgodą”, co oznacza, że można przystąpić do realizacji inwestycji.

Jak wygląda zgłoszenie blaszaka? Wniosek o postawienie garażu blaszanego wypełnia się odpowiednimi danymi, które uwzględniają najistotniejsze kwestie związane z inwestycją.

Do pisma dołącza się także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, mapę sytuacyjną i plan budynku.

Zgłoszenie postawienia garażu blaszanego musi określać położenie garażu, czyli jego lokalizację i rodzaj działki, na której obiekt ma stanąć – rolna, siedliskowa, budowlana, itd.

Co ciekawe, pozwolenie ani zgłoszenie garażu blaszanego nie są potrzebne, jeśli blaszak stawiany będzie na działce, na której jednocześnie wznoszony jest budynek mieszkalny. Można zgłosić go dopiero po zakończeniu prac budowlanych.

Jak zgłosić budowę garażu blaszanego?

Zgłoszenie budowy garażu blaszanego nie jest tak skomplikowane jak uzyskanie pozwolenia na budowę. Wynika to przede wszystkim z faktu, że inwestor nie musi współpracować z biurem architektonicznym – wystarczy mu własnoręcznie przygotowany szkic garażu do zgłoszenia.

Całą dokumentację, niezbędną do dokonania zgłoszenia budowy takiego obiektu, da się przygotować więc bez udziału osób trzecich.

Do zgłoszenia budowy garażu potrzebny jest:

 • wypełniony wniosek zgłoszenia,
 • projekt zagospodarowania działki jako szkic garażu blaszanego do zgłoszenia, który obrazuje pozycję garażu na działce, rzut, przekrój oraz rysunek elewacji obiektu,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowlane.

Dokonując zgłoszenia budowy garażu blaszanego, warto pamiętać, że szkice budynku powinny uwzględniać:

 • wymiary garażu,
 • odległości od granic działki i innych charakterystycznych obiektów, tj. od budynków na działce inwestora i sąsiadów.

Z kolei w samym wniosku zgłoszenia budowy garażu uwzględnia się wszystkie informacje dotyczące jego lokalizacji: nazwę miejscowości, nazwę ulicy, numer działki oraz cechy planowanego obiektu, takie jak:

 • powierzchnia zabudowy,
 • wymiary zabudowy, w tym zwłaszcza wysokość zabudowy,
 • kąt nachylenia dachu,
 • określenie materiałów, z których budynek zostanie wzniesiony.

W zgłoszeniu należy ująć też planowany termin rozpoczęcia prac. Czasami wymagane są dodatkowo takie informacje, jak:

 • powierzchnia zabudowy pozostałych budynków na działce,
 • powierzchnia terenów zielonych i utwardzonych działki,
 • powierzchnia działki inwestora.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania pozwolenia na budowę garażu?

Jeśli okaże się, że planowany garaż blaszany ma mieć większą powierzchnię niż 35 m2 lub że na każde 500 m2 działki przypada więcej niż dwa takie obiekty, inwestor musi postarać się o pozwolenie na budowę, gdyż samo zgłoszenie budowy budynku gospodarczego już nie wystarczy.

Konieczne będzie wtedy złożenie w urzędzie następujących dokumentów:

 • wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
 • trzech egzemplarzy projektu budowlanego (z wymaganymi pozwoleniami i opiniami),
 • projektu zagospodarowania działki,
 • informacji o obszarze oddziaływania obiektu,
 • oświadczenia o prawie do dysponowania działką na cele budowlane.

Jakie warunki powinien spełniać garaż?

Niezależnie od tego, czy budowa garażu blaszanego wymaga pozwolenia, czy jedynie zgłoszenia, to obiekt tego typu musi spełniać pewne wymogi.

Po pierwsze, wysokość jego konstrukcji powinna wynosić co najmniej 2,2 metra, a szerokość wjazdu musi mieć musi mieć minimum 2,3 metra.

Dodatkowo budynek powinien dysponować:

 • instalacją przeciwpożarową,
 • elektryczną instalacją oświetleniową,
 • warunkami do odpowiedniej wymiany powietrza.

Wszystkie te wymogi w przypadku budowy budynków gospodarczych i garaży wiążą się z kwestiami bezpieczeństwa użytkowania garażu.

Podsumowanie

Budowa garażu blaszanego wymagać może pozwolenia na budowę albo samego zgłoszenia, wszystko zależy od metrażu blaszaka. Jeśli jego powierzchnia nie przekracza 35 m2, wystarczy dostarczyć do urzędu pisemne zgłoszenie blaszaka oraz szkic umiejscowienia go na działce (rysunki zgłoszenia budowy garażu są niezbędne!).

Warto dodać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami garaż, który nie został zgłoszony w urzędzie, może nas kosztować od 500 do nawet 10 000 zł.

Zatem wystarczy zgłoszenie budowy blaszaka w przypadku powierzchni zabudowy do 35 m2!

Postawić garaż blaszany nie jest wcale trudno, bo przeważnie jego dostarczeniem jak i złożeniem zajmuje się firma produkująca blaszaki, a jedyne z robót budowlanych, jakie zrobić musi inwestor, to przygotowanie i odpowiednie wypoziomowanie podłoża pod garaż oraz zadbanie o możliwości jego zakotwiczenia.

Tego typu inwestycje budowlane należą raczej do przyjemności (chyba że faktycznie garaż jest duży i budowa wymaga uzyskania pozwolenia), bo nakład włożonej pracy przy garażu mniejszym niż 35 m2 jest naprawdę niewielki.

Podobne:

4.8/5 - (9 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl