Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności?

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności? W myśl regule przewidzianej w art. 246 ustawy kodeks cywilny, jeżeli uprawniony złoży oświadczenie o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa.

Dla ważności czynności prawnej, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do danej nieruchomości powinno zostać złożone aktualnemu właścicielowi rzeczy obciążonej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. Ważne jest również wykreślenie prawa z księgi wieczystej – jeśli zostało ono ujawnione.

Wstęp

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-docJak sporządzić takie oświadczenie, aby spełniło formalne wymagania i wywołało oczekiwane skutki? w piśmie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje, dzięki którym pismo stanie się pełnoprawne. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności wzór

Zrzeczenie się służebności przed notariuszem

Tak jak wspomniałam na wstępie, uprawniony ze służebności może dobrowolnie zrezygnować z przysługujących mu praw/służebności składając odpowiednie oświadczenie zobowiązanemu, czyli właścicielowi danej nieruchomości.

Przygotowując dokument pomocnym okazać się może przygotowany przez nas wzór oświadczenia o zrzeczeniu się służebności. Formularz wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi, a następnie podpisać w obecności notariusza.

Zaznaczę, że skorzystanie z właściwego wzoru jest o tyle ważne, że zrzekając się służebności w formie pisemnej notarialnie poświadczonej to na składającym oświadczenie spoczywa obowiązek właściwego ujawnienia woli – nie jest obowiązkiem notariusza analiza składanych oświadczeń.

Dlatego tylko dobrze przygotowane oświadczenie jest gwarancją zniesienia służebności.

Wypełniając oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nieruchomości, należy przygotować dokumenty pozwalające w odpowiedni sposób opisać strony umowy (dokumenty tożsamości) oraz przedmiot i zakres służebności (akt ustanowienia służebności lub orzeczenie sądu bądź odpis z księgi wieczystej wraz z opisem służebności).

Jak przeprowadzić zniesienie służebności mieszkania?

Tak jak przy innych służebnościach obciążających nieruchomość, tak i w przypadku służebności mieszkania, uprawniony ze służebności może się jej zrzec, składając oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego.

Wyjaśnić jednak należy, że wybierając tańszą formę zrzeczenia się służebności, czyli oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym w kolejnym czasie już na własną rękę należy zadbać o wykreślenie służebności mieszkania z księgi wieczystej, o ile zostało tam zapisane.

W tym celu należy złożyć do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wykreślenie wpisu, powołując się na złożone oświadczenie. Można również porozumieć się z notariuszem, by ten w ramach kolejnej usługi złożył stosowny wniosek.

Natomiast jeśli rezygnacja ze służebności została zatwierdzona umową zawartą w formie aktu notarialnego, obowiązkiem notariusza jest dopełnienie wszelkich formalności związanych z wyczyszczeniem księgi wieczystej.

Wykreślenie służebności z księgi wieczystej dzieje się automatycznie – bez udziału stron umowy. Dodatkowo wszelkie koszty związane z wykreśleniem służebności rozlicza i pobiera notariusz.

Jak przymusowo znieść służebność?

Bez wątpienia służebności obciążającej nieruchomość z czasem mogą prowadzić do niedogodności zarówno natury fizycznej, jak i prawnej. Dodatkowo znacznie obniżają one wartość nieruchomości. Dlatego jeśli pomiędzy uprawnionym ze służebności a właścicielem nieruchomości nie ma zgody, ten drugi może złożyć do sądu wniosek o zniesienie służebności bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem.

Wyjaśnić należy, że zniesienie służebności osobistej mieszkania, domu lub służebności gruntowej bez wynagrodzenia może mieć miejsce jeśli służebność nie jest wykonywana przez lat 10 lat, czyli w sytuacji kiedy doszło do tzw. wygaśnięcia potrzeby utrzymywania niewykonywanego prawa.

Natomiast do wygaśnięcia służebności za wynagrodzeniem może dojść na mocy porozumienia stron, a gdy nie ma zgody na podstawie decyzji sądu, jeśli zobowiązany ze służebności wykaże, że wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości (tak służebność gruntowa).

Zaś służebność osobista może zostać zniesiona i zamieniona na rentę jeżeli zobowiązany ze służebności wykaże, że uprawniony dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa.

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
O Redakcja 422 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl