Wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej? Wpis do księgi wieczystej to jedna z pierwszych formalności, jakie załatwia się po kupnie mieszkania czy działki. Księga wieczysta stanowi bowiem formę rejestru, określającego stan prawny nieruchomości. Wpisu do KW dokonuje się między innymi przy ustanowieniu hipoteki, po nabyciu spadku, po ustanowieniu służebności czy po nabyciu mieszkania.

Wprowadzenie

wniosek-o-przyspieszenie-zalozenia-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc-przykladInicjatorem wniosku jest zawsze aktualny właściciel działki lub domu i to również na jego życzenie procedura wpisu czy założenia nowej księgi wieczystej może zostać przyspieszona. Aby uzyskać przyspieszenie założenia KW, należy złożyć pisemny wniosek, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej wzór

wniosek-o-przyspieszenie-zalozenia-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej wzór

Jak długo czeka się na wpis do księgi wieczystej?

Wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej to dosyć popularne rozwiązanie, uzasadnione długim terminem oczekiwania zarówno na dokonanie wpisu do istniejącej księgi, jak i na założenie nowej księgi wieczystej.

Zgodnie z przepisami, na zakończenie takiej procedury zgłaszający może czekać średnio od 3 do 9 miesięcy, a nawet do roku. Wniosek do sądu o przyspieszenie założenia księgi wieczystej warto złożyć więc jak najszybciej, najlepiej wraz ze zgłoszeniem wpisu.

Dokument może przekazać notariusz z pozostałymi dokumentami. Jeśli jednak nie będzie chciał wyręczyć nowego właściciela nieruchomości, ten może zrobić to samodzielni, upewniając się jednak, że stosowna dokumentacja dotarła już do sądu.

Dlaczego na wpis lub założenie księgi wieczystej czeka się tak długo? Problem wynika przede wszystkim z obłożenia sądu dokumentami.

W mniejszych miejscowościach, gdzie mamy do czynienia z proporcjonalnie mniejszą ilością transakcji, procedura ta przebiega znacznie szybciej. Przyspieszony wpis w księdze jest możliwy, jednak wyłącznie z inicjatywy właściciela nieruchomości.

Pismo o przyspieszenie założenia księgi wieczystej jest zatem konieczne, jeśli zależy nam na skróceniu czasu oczekiwania.

Istotne jest wskazanie powodu przyspieszenia wpisu do KW

Uzasadnienie wniosku o przyspieszenie założenia księgi wieczystej to najważniejszy element tego typu pisma. Często wskazanie odpowiedniego powodu ma bezpośredni wpływ na pozytywne rozpatrzenie sprawy i przyspieszenie procedury.

Używane w tym przypadku argumenty dotyczą najczęściej kwestii finansowych.

Warto wiedzieć bowiem, że przy zaciągniętym kredycie hipotecznym do czasu zamieszczenia stosownego wpisu w KW bank ma prawo naliczać kredytobiorcy dodatkowe opłaty związane z zabezpieczeniem spłaty.

Przekłada się to oczywiście na wyższą ratę kredytu, a to może pogłębiać trudną sytuację materialną.

Pismo o przyspieszenie założenia księgi wieczystej lub o przyspieszenie wpisu do KW ma największe szanse powodzenia, kiedy dotyczy ujawnienia budynku w rejestrze lub wykreślenia z niej hipoteki.

Gdzie złożyć wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej?

Zgodnie z Regulaminem Urzędowania Sądów Powszechnych istnieje szansa na rozpoznanie wniosku o wpis do księgi wieczystej poza kolejnością.

Jak czytamy we wspomnianym dokumencie:

Sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu do danego referatu, chyba że przepisy szczególne określają termin do ich rozpoznawania lub zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu. W pozostałych sprawach podejmuje się tylko czynności niecierpiące zwłoki.

A także:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością.

Wniosek o przyspieszenie założenia KW można złożyć więc wraz z wnioskiem o wpis do tego samego sądu rejonowego, a konkretnie do Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Warunkiem jest udowodnienie, że w przypadku wnioskodawcy zachodzi „szczególnie uzasadniony przypadek”.

Źródło: Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych

Czym jest szczególnie uzasadniony przypadek?

Prośba o przyspieszenie założenia księgi wieczystej powinna zostać uzasadniona zaistnieniem tak zwanego szczególnie uzasadnionego przypadku. Przepisy nie mówią, o jaki konkretnie przypadek chodzi, jednak wiadome jest, że musi to być sytuacja nietypowa, mająca duży wpływ na plany życiowe wnioskodawcy.

Może zatem wskazać, że z powodu ubezpieczenia pomostowego, narzuconego przez bank, narażonym się jest na wyższe raty kredytu.

Wypełniając wzór wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej – należy wykazać, jak taka rata kredytu wpływa na sytuację wnioskodawcy.

Drastyczne pogorszenie sytuacji materialnej może wynikać między innymi z nagłej choroby i dużych kosztów leczenia (również innego członka rodziny), utraty pracy, konieczności ograniczenia lub zawieszenia działalności gospodarczej.

…można również powołać się na trudności życiowe związane z pandemią!

Dobrym argumentem jest też nagły wyjazd za granicę, bądź konieczność szybkiej spłaty wysokiej sumy pieniędzy w krótkim czasie (spłata odziedziczonego majątku itp.).

Wniosek powinien w jasny i oczywisty sposób opisywać konkretny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy długim czasem oczekiwania na założenie księgi a pogarszającą się sytuacją materialną.

Podsumowanie

W każdym z miast Polski np. wpis hipoteki do księgi wieczystej może mieć różne terminy – wynika to z indywidualnego obłożenia danego sądu wieczystoksięgowego w danej chwili. Czekać więc na wpis hipoteki do księgi wieczystej możemy 3 miesiące, ale może to być i prawie rok.

Jedyne co można zrobić w tej sprawie, to złożyć pisemny wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki do KW.

Podobne tematy:

4.4/5 - (133 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl