Kosztorys budowlany WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić kosztorys budowlany? Budowa domu, wielka inwestycja czy zwykły remont – wszystkie te sytuacje łączy konieczność opracowania kosztorysu. Taki dokument pozwala przewidzieć nie tylko koszty inwestycji, ale również nakłady pracy czy wykorzystanie materiałów. Kosztorys jest potrzebny inwestorowi jak i wykonawcy. Bywa niezbędny także w relacjach z bankami czy urzędami.

Wstęp

kosztorys-budowlany-wzor-pdf-docJak napisać wycenę prac budowlanych? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu budowlanego, który zawiera w sobie wszystkie niezbędne informacje i pola, dzięki którym proces przygotowania wyceny i zaprezentowania jej inwestorowi – będzie znacznie łatwiejszy:

Kosztorys budowlany wzór

kosztorys-budowlany-wzor-pdf-doc

Kosztorys budowlany wzór

Po co sporządza się kosztorys budowlany?

Kosztorys budowlany to dokument uwzględniający wszystkie wydatki i czynności związane z pracami budowlanymi lub remontowymi. Jest ważny dla inwestora, ponieważ mówi mu o kosztach materiałów i robocizny.

Pozwala oszacować też czas realizacji inwestycji. Niezbędny okazuje się również dla wykonawców i instytucji zlecających prace budowlano-remontowe.

Co ważne dla osób biorących kredyt hipoteczny na budowę domu, kosztorys budowlany stanowi jeden z dokumentów niezbędnych w procesie ubiegania się o pożyczkę.

Mówi pracownikom banku, na co konkretnie inwestor pragnie pożyczyć pieniądze. Uzasadnia też wysokość kredytu, o jaki wnioskuje kredytobiorca.

Jeśli inwestor chce, aby jego kosztorys budowlany został uznany przez takie instytucje jak banki, musi sporządzić go zgodnie z obowiązującymi zasadami. Warto pamiętać, że dokument tego typu ma charakter finansowy.

Zawiera wyliczenia, które muszą zgadzać się z przyjętymi metodami. Kosztorys robót budowlanych bazuje na obmiarze lub przedmiarze prac, czyli może zostać wykonany przed rozpoczęciem inwestycji lub po jej zakończeniu.

Jakie są rodzaje kosztorysów?

Specjaliści dzielą kosztorysy na pięć różnych grup, przy czym najczęściej stosowane są dwa pierwsze modele: ofertowy i inwestorski. Każdy kosztorys budowlany ma nieco inny charakter, a tym samym inne zastosowanie. Oto podstawowe cechy każdego z nich:

 • kosztorys ofertowy – jest przygotowywany przez firmy, które zgłaszają się do przetargu projektowego, zawiera kalkulację cen, pozwala ustalić niezbędną liczbę pracowników budowlanych, określa przychody i wydatki związane z planowanymi pracami budowlanymi;
 • kosztorys inwestorski – w przypadku kosztorysu inwestorskiego tworzy się go na etapie projektowania, określa on więc przewidywane koszty, zawiera informacje dotyczące cen i nakładów inwestycyjnych, jest pomocny w procesie negocjacji z potencjalnymi wykonawcami i uznawany w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny;
 • kosztorys zamienny – koryguje początkowe ustalenia pomiędzy inwestorem a wykonawcą, uwzględnia zmiany dotyczące wykorzystywanych technologii i umożliwia aktualizację cen;
 • kosztorys powykonawczy – jest przygotowywany po zakończeniu prac, dlatego stanowi realne zestawienie faktycznie poniesionych wydatków, wykorzystuje się go w celach rozliczeniowych;
 • kosztorys ślepy – jest przygotowywany przez osoby, które samodzielnie realizują inwestycję, dlatego nie uwzględnia kosztu wykonywania prac

Co powinien zawierać kosztorys budowlany?

Druk kosztorysu budowlanego do pobrania cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ takie dokumenty są długie (wielostronicowe) i bardzo skomplikowane. Trudno jest sporządzić je samodzielnie i nie popełnić przy tym rażącego błędu.

Przykładowo, kosztorys inwestorski dzieli się na następujące sekcje:

 • oznaczenie inwestora,
 • oznaczenie wykonawcy,
 • określenie planowanej daty wykonania kosztorysu,
 • wskazanie osoby sporządzającej kalkulację,
 • ustalenie przyjętej stawki roboczogodziny i poziomu cen (zgodnie z okresem wykonywania prac),
 • określenie narzutów, czyli kosztów pośrednich,
 • obliczenie zysku,
 • obliczenie kosztów zakupu,
 • wskazanie ogólnej wartości kosztorysowej  robót.

Kosztorys wzór do wypełnienia kończy się również podpisem inwestora i wykonawcy, którzy potwierdzają prawdziwość ujętych w dokumencie danych.

Dalsza część pisma to wyróżnienie prac związanych z budową oraz nakładów, kosztów jednostkowych, jednostek miary, itd. Warto wiedzieć przy tym, że w kosztorysie uwzględnia się już etap wykopów czy montażu zbrojeń.

Wzór kosztorysu dzieli się na kilka etapów obliczeń, a na końcu każdego z nich znajduje się rubryka z podsumowaniem, co ułatwia zliczenie wszystkich kosztów.

Dokument uwzględnia przy tym wszystkie szczegółowe wyliczenia kosztów związanych z zakupem materiałów, wynajęciem ciężkiego sprzętu czy robocizną. Na końcu kosztorysu znajduje się podsumowanie całości, czyli ostateczna wartość inwestycji.

Kosztorys wykończenia mieszkania lub remontu

Wycena robót budowlanych to nie jedyne zastosowanie kosztorysów. Dokumenty tego typu przygotowuje się także na etapie wykańczania domu lub mieszkania oraz w przypadku planowanego remontu.

Kosztorys wykończenia nieruchomości obejmuje prace i materiały związane z pracami wykończeniowymi, takimi jak układanie płytek czy paneli podłogowych, malowanie ścian, i tak dalej. Dokument zawiera informacje dotyczące:

 • metrażu mieszkania lub domu,
 • wyszczególnienia pomieszczeń objętych kosztorysem (wraz z metrażem),
 • określenia prac wykończeniowych z podziałem na branże,
 • wskazanie wybranych jednostek miary robocizny i materiałów (metry kwadratowe, sztuki, metry bieżące),
 • określenie kosztu jednostki miały robocizny i materiałów,
 • określenie kosztu zakupu materiałów dodatkowych.

Kosztorys remontowy warto przygotować natomiast wtedy, kiedy planowane prace są rozległe, a spodziewany koszt stosunkowo wysoki. Taki dokument rozpoczyna się od określenia powierzchni remontowanych pomieszczeń i ustalenia planowanego standardu wykończenia.

Każde pomieszczenie najlepiej przeanalizować osobno, począwszy od tego najbardziej kosztownego w remoncie. Dokument powinien uwzględniać między innymi:

 • koszt robocizny fachowców,
 • koszt materiałów, takich jak płytki, farby, panele,
 • koszt zakupu urządzeń oraz armatury.

Czy warto sporządzać kosztorysy?

Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, że fachowa wycena prac budowlanych czy remontowych to korzystne rozwiązanie.

Po pierwsze, dokument wykorzystywany jest w kontakcie z bankami i urzędami, które przyznają dotacje/dofinansowania.

Po drugie, kosztorys budowy domu szacuje koszty inwestycji – pozwala porównać je z przewidywaniami na etapie projektowania i w fazie zakończenia inwestycji.

Po trzecie, dokument pomaga inwestorowi ocenić opłacalność inwestycji i znaleźć najkorzystniejszą ofertę wykonawcy.

Podsumowanie

Koszty budowy domu rozkładają się na różne etapy i różne rodzaje usług i materiałów budowlanych:

 • kompleksowe prace wykończeniowe,
 • wykonanie instalacji elektrycznej,
 • wykonanie ścian nośnych,
 • wykonanie ścian działowych budynku,
 • projekt mebli kuchennych,
 • wykończenie elewacji,
 • koszty stolarki okienno drzwiowej,
 • orynnowania budynku,
 • itd.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy wzór kosztorysu budowlanego, który znacznie ułatwi Ci sporządzenie i zaprezentowanie inwestorowi kosztów budowy.

Dodać należy, że kosztorys prac budowlanych jest jednym z najczęściej wykorzystywanych kosztorysów, ponieważ znajduje zastosowanie na każdym etapie budowy domu.

Niestety jednak kosztorysy budowlane dołączane do projektów budowlanych najczęściej nie prezentują realnej skali wydatków związanych z inwestycją.

Podobne:

4.7/5 - (4 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl