Wniosek o Oświetlenie ulicy lub drogi gminnej WZÓR

Jak napisać wniosek o oświetlenie ulicy lub drogi gminnej? o oświetlenie drogi gminnej, bądź ulicy na osiedlu jego mieszkańcy często muszą wnioskować sami. Brak takiego oświetlenia stanowi bowiem duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i pojazdów. Zwiększa też ryzyko kradzieży i włamań do domostw.

Wstęp

wniosek-o-oswietlenie-drogi-gminnej-wzor-pdf-docDo kogo wystąpić z wnioskiem o postawienie latarni na drodze bądź ulicy i jak napisać skuteczne pismo, spełniające wszystkie formalne wymogi? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy dwa gotowe do wypełnienia wzory wniosków, które pobierzesz poniżej: 

Wniosek o oświetlenie ulicy wzór

wniosek-o-oswietlenie-ulicy-wzor-pdf-doc

Wniosek o oświetlenie ulicy wzór

Jak napisać wniosek o oświetlenie ulicy? niestety postawienie latarni przy nieoświetlonej ulicy wymaga od mieszkańców pewnego zaangażowania. Oczywiście mieszkańcy nie powinni zwlekać z podjęciem działań zmierzających do oświetlenia ulicy, ponieważ brak oświetlenia jest dość dużym…

Wniosek o oświetlenie drogi gminnej wzór

wniosek-o-oswietlenie-drogi-gminnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o oświetlenie drogi gminnej wzór

Kto odpowiada za oświetlenie ulicy?

W większości przypadków wniosek o oświetlenie ulicy dotyczył będzie dróg wewnętrznych, dojazdowych czy osiedlowych, nie zaś głównych arterii w miastach czy pomiędzy miastami.

Obowiązek dbania o stan techniczny i zapewnienie bezpiecznych warunków na drogach leży po stronie ich zarządcy. Zarządcą tych ulic jest natomiast gmina.

To do zarządu gminy należy złożyć więc podanie o oświetlenie ulicy, odpowiednio je przy tym motywując. 

Za oświetlenie jakich dróg odpowiada gmina?

Wniosek o oświetlenie drogi gminnej mieszkańcy danego osiedla mogą złożyć na podstawie jej zadań własnych i przepisów Prawa energetycznego. To z nich wynika, jakie drogi gmina zobowiązana jest zasilić w energię potrzebną do ich oświetlenia. 

Zgodnie z zapisami artykułu 18. Prawa energetycznego, wśród zadań własnych gminy znajduje się obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w energię elektryczną, a także planowania oświetlenia znajdujących się na jej terenie:

 • miejsc publicznych,
 • dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • dróg krajowych, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych,
 • dróg przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,
 • dróg stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej.

Co więcej, zadaniem gminy jest finansowanie oświetlenia znajdujących się na jej terenie:

 • ulic, 
 • placów, 
 • dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • dróg krajowych, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych,
 • pozostałych dróg, którymi zarządza. 

Gmina musi kierować się również celem racjonalizacji zużycia energii i promowaniem rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze całej gminy, co oznacza, że podanie o oświetlenie drogi gminnej należy naprawdę dobrze uzasadnić, aby zarządca zgodził się na ustawienie kolejnej latarni na danej ulicy.

Warto wiedzieć bowiem, że o ile jej postawienie nie stanowi dla gminy dużego kosztu, to już roczne utrzymanie takiego źródła światła może mocno nadszarpnąć budżet władz miasta. 

Czy pismo o oświetlenie drogi może być anonimowe?

Sporządzając pismo o oświetlenie drogi, wiele osób zastanawia się, czy musi zamieszczać w nim swoje dane osobowe. Otóż jak w większości przypadków, w korespondencji z urzędem obowiązkowe jest sporządzanie wniosków imiennych.

Co więcej, anonimowe podania mogą zgodnie z prawem pozostać bez rozpatrzenia. 

Zamieszczenie swoich danych we wniosku pozwoli również na płynną komunikację na linii wnioskodawca-gmina. Dzięki temu autor podania będzie informowany na bieżąco o sposobie rozpatrzenia jego sprawy.

Gmina ma na to do 30 dni od dnia otrzymania dokumentu.

Czy warto sporządzić petycję w sprawie montażu oświetlenia przy ulicy?

Chociaż wniosek o postawienie latarni sporządzony i podpisany przez jednego z mieszkańców gminy nie powinien pozostać bez rozpatrzenia, to jednak zbiorowa petycja w sprawie montażu oświetlenia powinna okazać się znacznie skuteczniejsza.

Choćby ze względu na fakt, że władze nie będą mogły pozwolić sobie na niezadowolenie większej grupy mieszkańców i będą bardziej skłonne do negocjacji. 

Wniosek sporządzany przez większą ilość osób nie musi zawierać danych osobowych każdej z nich.

Najlepiej jeśli grupa wybierze swojego przedstawiciela, który w jej imieniu złoży podanie o ustawienie latarni na ulicy, a dokument podpiszą już wszyscy popierający inwestycję. 

Co powinien zawierać wniosek o oświetlenie drogi?

Podanie do gminy o oświetlenie drogi to oficjalne pismo urzędowe, które musi zawierać kilka niezbędnych danych formalnych. Dokument powinien charakteryzować także odpowiedni układ treści.

Do przygotowania stosownego pisma polecamy wykorzystać gotowy wzór podania o oświetlenie drogi, który wystarczy jedynie wypełnić, wydrukować i podpisać. 

Wniosek powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia, 
 • dane wnioskodawcy,
 • dane gminy,
 • treść wniosku z podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, przy czym w rozwinięciu należy uzasadnić wniosek,
 • podpis wnioskodawcy lub wnioskodawców.

Wypełniony wzór wniosku o oświetlenie drogi można złożyć w gminie osobiście lub przesłać pocztą, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Jak uzasadnić wniosek o oświetlenie drogi gminnej?

Dobre uzasadnienie wniosku o oświetlenie drogi gminnej jest niezwykle ważne ze względu na fakt, że taką inwestycję gmina musi sfinansować z własnego budżetu, który często jest bardzo ograniczony.

W piśmie warto powołać się zatem na:

 • dużą odległość zabudowań od latarni miejskich i utrudniający normalne funkcjonowanie brak oświetlenia,
 • szczególną uciążliwość braku oświetlenia w okresie zimowym,
 • zagrożenie dla ruchu pieszych i pojazdów wynikające z braku oświetlenia,
 • zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci mieszkających na danym osiedlu,
 • zwiększone ryzyko kradzieży czy wandalizmu. 

Wniosek może podkreślać, w jaki sposób ustawienie latarni przy danej ulicy poprawi komfort życia i bezpieczeństwo wszystkich jej mieszkańców. Co więcej, w podaniu wolno jest zasugerować gminie montaż oszczędniejszych lamp solarnych, które pozwolą ograniczyć koszty inwestycji. 

Za co jeszcze odpowiada gmina jako zarządca drogi gminnej?

Warto pamiętać, że wniosek do gminy w sprawie drogi może dotyczyć nie tylko jej oświetlenia, ale także utwardzenia czy remontu nawierzchni. Zadaniem zarządcy drogi jest bowiem dbanie o jej stan techniczny w taki sposób, aby przemieszczanie się po jezdni i chodnikach było bezpieczne dla ruchu pieszych i pojazdów. 

Do gminy można kierować zatem wnioski o utwardzenie kruszywem lub gruzem drogi gruntowej wymywanej przez deszcze, a także o naprawę (remont) drogi asfaltowej ze zniszczoną nawierzchnią (koleiny, dziury, wyrwy w chodnikach).

Za każdym razem podanie należy jednak skrupulatnie uzasadnić, bowiem każdy remont czy modernizacja drogi to ogromny koszt, który nie zawsze da się przewidzieć w budżecie władz miasta. 

Podobne:

5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl