Umowa najmu instytucjonalnego WZÓR z omówieniem

Jak powinna wyglądać prawidłowa umowa najmu instytucjonalnego? generalnie wyróżnia się kilka rodzajów umowy najmu. Obok najmu okazjonalnego, najem instytucjonalny jest kolejną umową uregulowaną w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR

Jak napisać aneks do umowy o roboty budowlane? Umowa o roboty budowlane to pochodna umowy o dzieło, uregulowana szczegółowo przez przepisy Kodeksu cywilnego ze względu na swój szczególny charakter. Umowę o roboty budowlane podpisujemy, zawierając

Rozwiązanie spółki cywilnej WZÓR uchwały

Jak napisać wzór uchwały o rozwiązanie spółki cywilnej? Prowadzenie spółki cywilnej, tak jak każdego innego biznesu może okazać się trudne lub nierentowne. Kiedy koszty przekraczają zyski lub pomiędzy wspólnikami nie ma zgody w sprawach prowadzenia

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Adresu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej dotyczący zmiany adresu? Zmiana adresu spółki cywilnej wymaga wprowadzenia zmian do umowy spółki. Aktualizacji danych należy dokonać także we wszystkich rejestrach, do których spółka została wpisana. Jak prawidłowo

Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy terminala płatniczego? Kiedy przedsiębiorca jest niezadowolony z oferty operatora płatności bezgotówkowych, może odstąpić od zawartej z nim umowy lub ją wypowiedzieć. Zawsze w takim przypadku zaleca się wrócić do warunków umowy

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej WZÓR

Jak napisać wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej? Rodzice dzieci, którym odebrano, zawieszono lub ograniczono władzę rodzicielską, mają prawo wnioskować o jej przywrócenie. Warunkiem wyrażenia zgody na przywrócenie władzy rodzicielskiej jest udowodnienie, że ustała przyczyna, z

Umowa przedwstępna sprzedaży działki WZÓR

Jak napisać umowę przedwstępną sprzedaży działki? Umowa przedwstępna sprzedaży działki to forma zobowiązania stron do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej – czyli umowy kupna-sprzedaży. Jest ona silniej wiążąca niż umowa rezerwacyjna działki, ponieważ pozwala doprowadzić

Skarga do nadzoru budowlanego WZÓR do wypełnienia!

Jak powinna wyglądać skarga do nadzoru budowlanego? Większość kontroli przeprowadzanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynika z donosów. Co ważne, dotyczą one nie tylko samowoli budowlanej inwestora, ale także pracy samych inspektorów budowlanych, oskarżanych o

1 4 5 6 7 8 15