Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego? Umowa najmu okazjonalnego to szczególny rodzaj umowy najmu, regulowanej przez zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz przez przepisy Kodeksu cywilnego. Szczególne są również warunki rozwiązania takiej umowy, którą

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron WZÓR

Jak napisać rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron? Umowa najmu może zakończyć się z chwilą upływu terminu, na jaki została zawarta. Możliwe jest również jednostronne wypowiedzenie umowy przez wynajmującego lub najemcę, a także zawarcie porozumienia

Wezwanie do zwrotu kaucji WZÓR

Jak napisać wezwanie do zwrotu kaucji? Kaucja wpłacana przy zawieraniu umowy najmu traktowana jest jako forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Wynajmujący może dokonać rozliczenia kaucji, jeśli najemca zalega z opłatami lub w sytuacji, kiedy dokonał on

Umowa najmu instytucjonalnego WZÓR z omówieniem

Jak powinna wyglądać prawidłowa umowa najmu instytucjonalnego? generalnie wyróżnia się kilka rodzajów umowy najmu. Obok najmu okazjonalnego, najem instytucjonalny jest kolejną umową uregulowaną w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR

Jak napisać aneks do umowy o roboty budowlane? Umowa o roboty budowlane to pochodna umowy o dzieło, uregulowana szczegółowo przez przepisy Kodeksu cywilnego ze względu na swój szczególny charakter. Umowę o roboty budowlane podpisujemy, zawierając

Rozwiązanie spółki cywilnej WZÓR uchwały

Jak napisać wzór uchwały o rozwiązanie spółki cywilnej? Prowadzenie spółki cywilnej, tak jak każdego innego biznesu może okazać się trudne lub nierentowne. Kiedy koszty przekraczają zyski lub pomiędzy wspólnikami nie ma zgody w sprawach prowadzenia

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Adresu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej dotyczący zmiany adresu? Zmiana adresu spółki cywilnej wymaga wprowadzenia zmian do umowy spółki. Aktualizacji danych należy dokonać także we wszystkich rejestrach, do których spółka została wpisana. Jak prawidłowo

Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy terminala płatniczego? Kiedy przedsiębiorca jest niezadowolony z oferty operatora płatności bezgotówkowych, może odstąpić od zawartej z nim umowy lub ją wypowiedzieć. Zawsze w takim przypadku zaleca się wrócić do warunków umowy

1 4 5 6 7 8 15