Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy terminala płatniczego? Kiedy przedsiębiorca jest niezadowolony z oferty operatora płatności bezgotówkowych, może odstąpić od zawartej z nim umowy lub ją wypowiedzieć.

Zawsze w takim przypadku zaleca się wrócić do warunków umowy najmu terminala płatniczego, aby zapoznać się dokładnie z jej zapisami na temat możliwości odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. 

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-terminala-platniczego-wzor-pdf-docW pewnych okolicznościach przedwczesne zerwanie zawartej umowy może wiązać się z dodatkowymi kosztami, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób i kiedy złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy terminala płatniczego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wypowiedzenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego wzór

wypowiedzenie-umowy-terminala-platniczego-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego wzór

Umowa o terminal płatniczy jak umowa najmu

Przy zawieraniu umowy o terminal płatniczy zastosowanie znajdują podobne przepisy, jak przy umowie najmu – w końcu jest to umowa o najem terminala.

Takie kontrakty zawiera się z reguły na czas określony, przy czym po upływie tego czasu firmy zwykle zmieniają charakter umowy na umowę na czas nieoznaczony. 

Warto podkreślić, że umowę dzierżawy zawartą na czas nieokreślony można rozwiązać w każdym momencie, z zachowaniem ustalonego umownie okresu wypowiedzenia, który obejmuje zwykle od miesiąca do trzech miesięcy.

Tymczasem umowę dzierżawy zawartą na czas określony można rozwiązać przedterminowo jedynie w przypadkach określonych w treści samego dokumentu. Jeżeli konsument zechce wypowiedzieć taką umowę przed upływem tak zwanego okresu karencji, zostanie obciążony kosztami kary umownej. 

Wypowiadając umowę dzierżawca musi zatem pamiętać o zachowaniu terminów wypowiedzenia!

Umowa najmu terminali płatniczych może określać wyjątkowe okoliczności, w których zerwanie kontraktu przed upływem ustalonego okresu trwania umowy nie niesie za sobą żadnych konsekwencji finansowych. 

Przepisy umożliwiają natomiast zerwanie umowy najmu przez wynajmującego terminal, czyli operatora płatności bezgotówkowych, w przypadku, kiedy konsument w rażący sposób narusza jej warunki. 

Są to sytuacje, gdy:

 • druga strona zalega z płatnościami za co najmniej dwa pełne okresy płatności, przy czym przed wypowiedzeniem umowy firma powinna wezwać klienta do zapłaty i wyznaczyć mu dodatkowy miesięczny termin na uregulowanie zobowiązania, 
 • przedsiębiorca używa terminala w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem,
 • przedsiębiorca zaniedbuje terminal do tego stopnia, że naraża go tym na uszkodzenie,
 • przedsiębiorca podnajmuje terminal osobom trzecim, bądź oddaje go do bezpłatnego używania osobom trzecim. 

W świetle przepisów również przedsiębiorca nie jest pozbawiony możliwości wypowiedzenia umowy terminala przed upływem okresu karencji. 

Może zrobić to w przypadku, gdy:

 • operator płatności bezgotówkowych nie realizuje zapisów umowy,
 • operator pobiera opłaty, o których przedsiębiorca nie wiedział w momencie podpisywania umowy, na przykład opłaty narzucone nowym cennikiem, 
 • operator nie udostępnia przedsiębiorcy usług, za które ten płaci. 

Jak odstąpić od umowy terminala płatniczego?

Wypowiedzenie umowy eService, Elavon czy Paytel to nie zawsze jedyne wyjście z sytuacji. Jeżeli przedsiębiorca stosunkowo szybko zdecyduje się zakończyć współpracę z operatorem, może w pierwszej kolejności odstąpić od zawartej umowy.

Ma na to 14 dni od momentu jej podpisania. Wtedy kontrakt zostanie uznany za „niebyły od początku”, tak jakby nigdy nie istniał. 

Strony będą musiały jednak rozliczyć się z dotychczas świadczonych usług.

Przedsiębiorca powinien otrzymać więc swoje należności oraz zwrócić operatorowi terminal płatniczy w stanie nienaruszonym. Poza tym, strony w zawartej między sobą umowie mogą przedłużyć czas na odstąpienie, a także doprecyzować warunki ewentualnego odstąpienia od umowy.

Warto zaznaczyć również, że wyróżnia się dwa przypadki odstąpienia od umowy, czyli:

 • odstąpienie przed realizacją umowy – zanim najemca terminala przyjmie urządzenie,
 • odstąpienie po wydaniu terminala – możliwe na przykład w sytuacji, kiedy urządzenie okaże się wadliwe. 

Jak wypowiedzieć umowę terminala płatniczego?

Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego polega na złożeniu oświadczenia woli strony o wypowiedzeniu umowy.

Wypowiedzenie musi przyjmować formę pisemną, dlatego do sporządzenia odpowiedniego dokumentu warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy terminala płatniczego.

Pismo należy dostarczyć operatorowi osobiście, zanosząc je do jednej z siedzib firmy i uzyskując przy tym potwierdzenie odbioru na osobnej kopii. Większość operatorów akceptuje także wypowiedzenia wysłane pocztą, a nawet wypowiedzenia w formie elektronicznej (wiadomość e-mail).

Zawsze warto posiadać jednak poświadczenie złożenia takiego wypowiedzenia wraz z datą, od której liczy się okres wypowiedzenia umowy. 

Czy wypowiedzenie umowy terminala jest bezpłatne?

Wypowiedzenie umowy Elavon, Paytel czy First Data Polcard może wiązać się z kosztami. Dotyczy to sytuacji, w której klient rozwiązuje umowę zawartą na czas oznaczony przed upływem okresu karencji.

Karencja to minimalny czas trwania umowy, przed upływem którego jej zerwanie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia kary umownej, będącej pewnego rodzaju rekompensatą dla firmy. 

Po upływie okresu karencji, którego długość powinna zostać określona w treści kontraktu, wypowiedzenie umowy Paytel czy Elavon nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

Jeżeli wypełniony wzór wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy złoży klient posiadający umowę na czas nieoznaczony, powinien liczyć się z obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia, po upływie którego stosunek prawny pomiędzy stronami ulegnie rozwiązaniu. 

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

Wypowiadając umowę dzierżawca terminali płatniczych powinien pamiętać o kilku niezmiernie istotnych kwestiach, m.in. wypowiedzenie umowy First Data Polcard czy Evalon musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, bez których pismo może pozostać bez rozpatrzenia.

Aby przygotować skuteczne wypowiedzenie, warto wykorzystać więc gotowy do wypełnienia darmowy wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala, w którym należy odnieść się do treści zawartej z operatorem umowy.

Pismo musi zawierać:

 • określenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane klienta (przedsiębiorcy), pokrywające się z tymi w umowie,
 • dane operatora płatności bezgotówkowych,
 • określenie podstawy prawnej wypowiedzenia umowy,
 • wskazanie numeru, daty i miejsca zawarcia wypowiadanej umowy,
 • określenie terminala, który należy zwrócić, kiedy umowa ulegnie rozwiązaniu,
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy (zależnie od okoliczności),
 • podpis klienta.

Podobne:

4.8/5 - (15 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl

3 komentarze do Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego WZÓR

 1. Rozwiązanie umowy z firmą od terminali płatniczych nie zawsze jest opłacalne jeśli kończymy współpracę przed terminem wygaśnięcia umowy. Dodatkowo często w umowach jest zapis – umowa na czas nieoznaczony wiąże się z wypowiedzeniem jednego pełnego miesiąca naprzód a samo wypowiedzenie umowy następuje na koniec miesiąca kalendarzowego… nie ma więc tak, że piszemy pisemko, że rezygnujemy z usług i do widzenia – trzeba trochę się znać 🙂

  • Zgadza się, dlatego najlepiej, zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki, warto sięgnąć do umowy najmu zawartej z operatorem. Zawsze przedsiębiorców obowiązywały okresy wypowiedzenia. Dodatkowo, aby ułatwić Wam sporządzenie dokumentu, dzięki któremu zakończycie współpracę z operatorem płatności – zamieszczam ogólny wzór wypowiedzenia, który można użyć w każdej dowolnej firmie.

 2. Mam nadzieję, że pobrany właśnie wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala Eservice sprawdzi się w mojej sytuacji. Zamykam sklep stacjonarny, zostawiam tylko sklep online. Stacjonarnie nie ma sensu handlować w mojej branży, szkoda, że przekonałem się o tym dopiero teraz, po podpisaniu umowy z eService :/ Będę starać się o wypowiedzenie umowy najmu zawartej 4 miesiące temu, gdzie samą umowę o świadczenie usług przyjmowania płatności zawarłem zdalnie. Czy mam szanse na bez kosztowe zrezygnowanie z terminala?

Komentowanie jest wyłączone.