Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na ocieplenie budynku? W zależności od zakresu planowanych prac termomodernizacyjnych, ocieplenie budynku może wiązać się z obowiązkiem dopełnienia pewnych formalności. W większości przypadków konieczne będzie uzyskanie pisemnej zgody sąsiada, jeśli

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu PGE WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu? Podłączenie prądu do nowo powstającego budynku to proces wieloetapowy. Tempo realizacji poszczególnych etapów takiej inwestycji uzależnione jest zarówno od działań inwestora, jak i od samego zakładu energetycznego. Wprowadzenie

Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR

Jak napisać aneks do umowy o roboty budowlane? Umowa o roboty budowlane to pochodna umowy o dzieło, uregulowana szczegółowo przez przepisy Kodeksu cywilnego ze względu na swój szczególny charakter. Umowę o roboty budowlane podpisujemy, zawierając

Umowa przedwstępna sprzedaży działki WZÓR

Jak napisać umowę przedwstępną sprzedaży działki? Umowa przedwstępna sprzedaży działki to forma zobowiązania stron do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej – czyli umowy kupna-sprzedaży. Jest ona silniej wiążąca niż umowa rezerwacyjna działki, ponieważ pozwala doprowadzić

Skarga do nadzoru budowlanego WZÓR do wypełnienia!

Jak powinna wyglądać skarga do nadzoru budowlanego? Większość kontroli przeprowadzanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynika z donosów. Co ważne, dotyczą one nie tylko samowoli budowlanej inwestora, ale także pracy samych inspektorów budowlanych, oskarżanych o

Wniosek o wymianę słupa energetycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o wymianę słupa energetycznego? Zły stan techniczny słupa energetycznego stwarza zagrożenie dla mienia i osób znajdujących się w jego otoczeniu. W sytuacji nagłego uszkodzenia takiego elementu sprawę należy zgłosić telefonicznie odpowiednim służbom.

Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o przesunięcie słupa energetycznego? Słup energetyczny na działce może utrudniać jej funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie, a także korzystanie z działki. Niekiedy jego zły stan techniczny stanowi także zagrożenie dla mienia i zdrowia

Wniosek o usunięcie słupa energetycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o usunięcie słupa energetycznego? Słupy energetyczne na działkach prywatnych to nic nadzwyczajnego. Dzisiaj jednak właściciele nieruchomości mają większą świadomość posiadanych praw i coraz częściej dążą do usuwania takich obiektów ze swojego terenu.

1 2 3 4 5 6