Samozatrudnienie kierowcy – WZÓR umowy

Czym jest samozatrudnienie kierowcy? i jak wygląda prawidłowy wzór umowy w przypadku zatrudnienia takiego kierowcy?

Kierowca na własnej działalności musi przestrzegać nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale również przepisów wynikających z realizowania transportu drogowego (między innymi przepisów dotyczących regulowanego czasu pracy i odpoczynku).

Dodatkowo kierowca samozatrudniony sam indywidualnie ponosi konsekwencje naruszenia regulacji wynikających z prawa transportowego, za które w przypadku umowy o pracę odpowiadałby jego pracodawca.

Wprowadzenie

samozatrudnienie-kierowcy-wzor-umowy-pdf-doc-przykladJak sporządzić umowę z samozatrudnionym kierowcom? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej i bezpiecznej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, którą pobierzesz poniżej:

Samozatrudnienie kierowcy – wzór umowy

samozatrudnienie-kierowcy-wzor-umowy-pdf-doc-przyklad

Samozatrudnienie kierowcy – wzór umowy

Wady i zalety samozatrudnienia kierowcy

Samozatrudnienie kierowcy wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy kierowcą prowadzącym własną działalność gospodarczą a bus-przewoźnikiem. Może to być na przykład umowa o świadczeniu usług, o współpracy lub o kierowaniu pojazdem.

Kierowca na własnej działalności ma szansę zarobić więcej. Nie jest ograniczony do zleceń od jednego pracodawcy. Może decydować o tym, których zadań się podejmie. Ma więc większą swobodę i poczucie niezależności.

Będąc w stanie realizować wiele zleceń, może zarobić znacznie więcej niż na etacie.

Jednocześnie wraz ze swobodą i większymi możliwościami zarobku kierowca na samozatrudnieniu musi liczyć się także z większą odpowiedzialnością.

Jak każdy samozatrudniony, kierowca ma obowiązek:

 • samodzielnie zdobywać zlecenia,
 • przestrzegać przepisów takich samych, jak kierowca na etacie,
 • w prawidłowy sposób realizować zlecenia,
 • dokonywać przeglądów pojazdów,
 • pilnować prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Dodatkowe przywileje kontra koszty

Brak umowy o pracę to także brak pewnych przywilejów i większe koszty. Samozatrudniony kierowca nie może korzystać z płatnych urlopów, sam opłaca badania lekarskie, serwisowanie pojazdów i opłaty drogowe.

Kierowca-przewoźnik, który współpracuje z firmą przewozową, przejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, powstałe podczas transportu (reguluje to konwencja CMR i Prawo Przewozowe).

Jeśli dojdzie do uszkodzenia pojazdu lub przewożonego towaru, to zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności. Nie pomoże tu nawet posiadana przez firmę zlecającą polisa OCP. Po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel i tak zażąda zwrotu kosztów od samozatrudnionego kierowcy samozatrudnionego.

Dlaczego kierowca samozatrudniony przejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe podczas transportu? Taki stan rzeczy wynika z faktu, że przedmiotem umowy pomiędzy firmą transportową a samozatrudnionym kierowcą jest zawsze przewóz towarów.

W świetle prawa oznacza to, że kierowca prowadzący działalność gospodarczą jest dla firmy przewozowej podwykonawcą, czyli również przewoźnikiem.

Stąd wynika, że musi on ponosić odpowiedzialność cywilną za rzeczowe szkody poniesione w trakcie transportu.

W przypadku umowy o pracę, za szkody odpowiada częściej firma zatrudniająca kierowcę. Mamy wtedy do czynienia ze szkodą umyślną i nieumyślną – pracodawca musi wykazać, że zatrudniony wyrządził szkodę z premedytacją, jeśli chce obciążyć go kosztami.

Umowa z kierowcą prowadzącym działalność gospodarczą jest korzystna dla firmy przewozowej

Zdarza się, że umowa samozatrudnienie kierowcy bywa czymś wymuszonym. Firmy przewozowe niekiedy naciskają na swoich pracowników, aby założyli własną działalność gospodarczą. Jest to dla nich korzystne rozwiązanie.

 1. Po pierwsze dlatego, że wiąże się ze znaczną oszczędnością środków.
 2. Po drugie dlatego, że pozwala przenieść wiele obowiązków oraz odpowiedzialność za szkody materialne na samozatrudnionego kierowcę.

Z tego względu osoby, które zwalniają się z etatu w firmie przewozowej i zakładają własną działalność gospodarczą objęte są obowiązkowym okresem karencji – nie mogą nawiązać współpracy z tym samym pracodawcą przez okres 30 dni, licząc od dnia zakończenia stosunku pracy.

Umowa z kierowcą prowadzącym działalność gospodarczą nie może nosić znamion umowy o pracę.

Jeśli kierowca posiada założoną działalność gospodarczą, ale pracuje tylko dla jednego kontrahenta i to on zdobywa dla niego wszystkie zlecenia, to taka forma współpracy może zostać zakwestionowana przez polskie i zagraniczne służby kontrolne.

Co więcej, dla przewoźnika może to zakończyć się roszczeniem od kierowcy o ustalenie stosunku pracy.

Jak sporządzić umowę z kierowcą samozatrudniony?

Dobry wzór umowy samozatrudnienia kierowcy musi spełniać kilka niezbędnych założeń. Są to trzy warunki, które powinny być przestrzegane równocześnie i które warto uregulować w zawartym kontrakcie.

Umowa z kierowcą prowadzącym własną działalność gospodarczą nie może:

 • przenosić odpowiedzialności wobec klientów na firmę transportową,
 • nakładać na kierowcę obowiązku wykonywania czynności pod kierownictwem osoby pracującej dla firmy,
 • obligować kierowcy do pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez firmę.

Umowa z samozatrudnionym kierowcą ma prawo określać takie aspekty współpracy, jak miejsce i czas załadunku oraz miejsce i czas dostawy, ale o sposobie dostawy, o trasie czy konkretnym grafiku pracy powinien decydować sam kierowca.

W umowie należy ująć:

 • dane obu stron, w tym nazwy przedsiębiorstw, adresy, numery NIP, KRS lub CEIDG
 • określenie przedmiotu umowy,
 • określenie warunków współpracy, 
 • określenie formy i sposobu rozliczenia wynagrodzenia,
 • określenie warunków przyznawania kar umownych, na przykład za opóźnienia.

Dodatkowo zgodnie z prawem, umowa z samozatrudnionym kierowcą może poruszać także kwestię ryzyka gospodarczego. Firma przewozowa ma możliwość zastrzeżenia, że nienależyte wykonanie zlecenia ogranicza prawo kierowcy do otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl