Jak często należy wykonać przegląd instalacji elektrycznej?

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej zapewnia sprawność urządzeń technicznych i bezpieczeństwo pod względem zagrożeń pożarowych, o których często donoszą media. Przeprowadzane regularnie okresowe przeglądy instalacji elektrycznej są obowiązkowe dla właściciela lub zarządcy nieruchomości i wynikają z przepisów prawa.

Przeglądy instalacji elektrycznej – podstawa prawna

Odkładanie wykonania takiego przeglądu może sprawić, że instalacja elektryczna będzie poważnym zagrożeniem, dlatego warto przestrzegać przepisów prawa, a kontrolę zlecić fachowcowi. Trzeba też pamiętać, by uzyskać od wykonawcy kompletnej dokumentacji pokontrolnej.

Ustawa Prawo budowlane określa, jak często trzeba przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli:

1) minimum raz w roku. Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego budynku i instalacji narażonych na negatywny oddziaływanie atmosferyczne i działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz kontroli elementów budynku;

2) minimum raz na 5 lat. Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, jego otoczenia oraz estetyki. Przegląd dotyczy też instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności osprzętu, połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów, uziemień aparatów oraz instalacji.

Trzeba też podkreślić, że w ustawie zapisano „co najmniej raz w roku” i „co najmniej raz na 5 lat”. Wpływ na to, jak często należy wykonać przegląd omawianej instalacji, ma wiele czynników – w wielu przypadkach może okazać się, że należy go przeprowadzić szybciej i częściej. Często jest tak w przypadku terenów budowy, miejsc pracy, pomieszczeń, w których są instalacje niskiego i wysokiego napięcia.

Więcej na temat przeglądu instalacji elektrycznej przeczytasz na blogu: https://laczynasnapiecie.pl/blog/przeglad-instalacji-elektrycznej

Podobne tematy:

O Redakcja 323 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl