Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy WZÓR

Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy wysyła się w przypadku niewywiązywania się głównego wykonawcy ze zobowiązań względem podwykonawcy. Wezwanie do zapłaty inwestora przez podwykonawcę jest pierwszym krokiem, jaki podwykonawca powinien wykonać, gdy kontakt z głównym wykonawcą jest utrudniony, a ściągnięcie zaległości finansowych nie jest możliwe.

Wprowadzenie

pismo-do-inwestora-o-zaplate-podwykonawcy-wzor-doc-pdf-przykladPrawo (a dokładnie art. 647 Kodeksu cywilnego) daje podwykonawcy możliwość ubiegania się od inwestora o wypłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, jeśli główny wykonawca stracił płynność finansową lub gdy przywłaszczył sobie pieniądze mające posłużyć na wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy.

ważneAby ułatwić Ci sporządzenie takiego wezwania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do inwestora o zapłatę podwykonawcy, który pobierzesz poniżej:

Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy wzór

pismo-do-inwestora-o-zaplate-podwykonawcy-wzor-doc-pdf-przyklad

Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy wzór

Jak wyegzekwować należne wynagrodzenie od inwestora?

Nierzadko na polskim rynku budowlanym pojawiają się wykonawcy, którzy czerpią korzyści majątkowe, przywłaszczając wynagrodzenie należne podwykonawcy za ukończone pracę budowlane, które podwykonawca wykonał na podstawie podpisanej umowy o roboty budowlane.

Na pomoc podwykonawcom ruszyło polskie prawo, które powołało do życia, a później ulepszyło: art. 647 (1) Podwykonawcy w robotach budowlanych – Kodeksu cywilnego, którego zadaniem jest ochrona interesów podwykonawców w przypadku nieuczciwego generalnego wykonawcy.

§ 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Artykuł 647 Kc. przewiduje solidarną odpowiedzialność inwestora za wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy, mało tego, przepis ten nakazuje inwestorowi sprawowanie kontroli nad generalnym wykonawcą, czy zobowiązania wobec podwykonawców są regulowane terminowo.

Sprawdź wiarygodność kontrahenta

Generalnie, zanim podejmiemy współpracę z kontrahentem w dowolnej branży, warto zweryfikować jego historię oraz wiarygodność, zanim podpiszemy umowę współpracy.

Sprawdzenie kontrahenta pozwoli nam wykryć wykonawcę, który ma wobec nas nieszczere zamiary i chce wykorzystać nas do przywłaszczenia należnych nam pieniędzy w formie wynagrodzenia za ukończone prace budowlane.

Jeśli sprawdzając kontrahenta, napotkamy na jakiekolwiek negatywne informacje bądź opinie na jego temat, warto odpuścić sobie taką współpracę, gdyż może się ona okazać próbą oszustwa.

Podsumowanie

Zapłata podwykonawcy zamiast wykonawcy jest dość częstą praktyką. Solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jasno reguluje artykuł 647(1) Kodeksu cywilnego. Przepis ten został znowelizowany i ulepszony, by jeszcze szczelniej chronić interesy podwykonawców.

Niestety nieterminowe regulowanie należności wobec podwykonawców to chleb powszedni w branży budowlanej, z tego względu podwykonawcy muszą być szczególnie wyczuleni na takie działania ze strony głównego wykonawcy i szybko zgłaszać brak zapłaty za wykonane prace budowlane lub nawet opóźnienia w płatnościach.

Odpowiedzialność inwestora za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy rozciąga się wyłącznie w zakresie kwot, na jakie główny wykonawca i podwykonawca zgodzili się i jakie zostały uwzględnione w umowie na roboty budowlane.

Oczywiście w uzasadnionych przypadkach dochodzenie przez podwykonawcę większych kwot od inwestora także jest możliwe, ale tylko za wyraźną zgodą inwestora.

Podobne tematy:

4.6/5 - (7 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl