Jak obliczyć podatek od nieruchomości? [PORADNIK]

Posiadanie wymarzonego domu, czy mieszkania, wiąże się nie tylko z wygodą i pewnymi przywilejami, ale także z pewnymi obowiązkami. Jednym z nich jest obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości…

Kto powinien zapłacić podatek od nieruchomości i w jakich terminach?

Podatek od nieruchomości zapłacimy od gruntów, budynków lub ich części. Obowiązek zapłaty podatku ciąży na każdym, kto jest właścicielem mieszkania lub lokalu wyodrębnionego prawnie, domku jednorodzinnego i gruntu z nim związanego. Jako właściciele nieruchomości jesteśmy zobowiązani do złożenia informacji o fakcie wybudowania domu lub zakupie mieszkania w ciągu 14 dni do wójta burmistrza, lub prezydenta miasta.

Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku sprzedaży nieruchomości lub rozbudowy domu albo przeznaczenia jego części na działalność gospodarczą. Do złożenia takiej informacji jesteśmy zobowiązani, także wtedy, gdy jesteśmy zwolnieni z podatku.

Podatek od nieruchomości jest obliczany za pełne miesiące, czyli przykładowo zakupując dom jednorodzinny 15 lipca, podatek zostanie naliczony od miesiąca sierpnia za pełny kolejny miesiąc. Zupełnie inaczej ma się sprawa w przypadku nowo wybudowanego budynku, od którego zapłacimy podatek dopiero w następnym roku po wybudowaniu lub rozpoczęciu użytkowania.

Przykładowo kończymy budowę domu lub rozpoczęliśmy użytkowanie w lipcu 2018 r., a podatek będzie naliczony dopiero od stycznia 2019 r. Jeżeli zakupiliśmy przykładowo dwa mieszkania w różnych regionach, jesteśmy zobowiązani do złożenia informacji do każdej gminy oddzielnie. Jeżeli mieszkanie lub dom kupujemy na współwłasność, wystarczy, że informację do gminy złoży jeden z właścicieli.

O wysokości ustalonego podatku dowiemy się w decyzji, którą otrzymamy z organu podatkowego.
Podatek zapłacimy w 4 ratach:

 • do 15 marca
 • do 15 maja
 • do 15 września
 • do 15 listopada każdego roku.

Od powyżej zasady istnieje wyjątek, ponieważ w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca.

Jakie są stawki podatku i jak są ustalane?

obliczanie-podatku-od-nieruchomosci
Obliczanie podatku od nieruchomości nie jest aż tak trudne…

Stawki podatku są ustalane dla powierzchni lub powierzchni użytkowej, i tak:

 • dla gruntów stawka będzie ustalona za 1 m2 powierzchni, a
 • dla budynków – za 1 m² powierzchni użytkowej.

Stawki podatkowe są ustalane przez radę gminy w drodze uchwały, w zależności od regionu kraju mogą one się od siebie różnić. Wynika to z tego, że nie ma określonej jednej stawki, tylko jest określona górna granica. Co do zasady stawka nie może przekraczać ustalonej przez Ministra Finansów stawki maksymalnej.

Rada gminy może ustalić stawkę niższą niż maksymalna, w praktyce jednak zwykle ustalane są stawki maksymalne. Dodatkowo, w odniesieniu do podatku od nieruchomości za grunt, rada gminy może określać różne stawki podatkowe dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając m.in lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

W 2018 r. stawka maksymalna podatku przykładowo od:

 • budynku mieszkalnego wynosi 0,77 zł za m2 (wzrost o 2 grosze w stosunku do lat ubiegłych), a dla
 • gruntów pod budynkami mieszkalnymi wynosi 0,48 zł. za m2 (wzrost o 1 grosz w stosunku do lat ubiegłych);
 • od pozostałych budynków lub ich części 7,77 za m2 (wzrost o 15 groszy w stosunku do lat ubiegłych, taki podatek zapłacimy za garaż wolnostojący).

W przypadku, gdy budynek jest częściowo przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, a częściowo do celów mieszkaniowych dla każdej części budynku zapłacimy inną stawkę.

Jak ustalić powierzchnię użytkową budynku?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje powierzchnię użytkową jako powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyłączeniem klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.

Kondygnacja to także garaże, piwnice, sutereny, poddasza użytkowe oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,90 m (za to także zapłacimy podatek). Za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa.

Pomiaru możemy dokonać samodzielnie, pamiętając o tym, żeby zmierzyć powierzchnię na wewnętrznej długości ścian, ponieważ w ten sposób nie obejmiemy powierzchni ścian działowych, za które nie musimy zapłacić podatku.

Ważne jest to, że w pomieszczeniu ze skosami do powierzchni użytkowej zaliczamy 50% tej części pomieszczenia, która ma wysokość w świetle od 1,4 m do 2,2 m, a tej części, która ma wysokość niższą od 1,4, nie zaliczamy do powierzchni użytkowej.

Podatek jest kalkulowany:

 • dla budynków poprzez pomożenie powierzchni użytkowej przez właściwą stawkę.
 • dla gruntów poprzez pomnożenie powierzchni przez właściwą stawką.

Obliczenie podatku dla właściciela domu jednorodzinnego, który ma dom o powierzchni użytkowej 200 metrów na działce 1000 metrów, jest bardzo proste. Jest to iloczyn 200 m (powierzchnia użytkowa domu) x 0.77 + 1000 metrów (powierzchnia gruntu) x 0.48 (stawka).

Nieco bardziej skomplikowane jest obliczenie podatku od mieszkania, ponieważ do podstawy opodatkowania jest też zaliczona część wspólna w proporcji powierzchni lokalu do sumy powierzchni wszystkich lokali. Warto nadmienić, że  piwnica jest pomieszczeniem przynależnym do samodzielnego mieszkania, i nie stanowi odrębnej własność lokalowej. W związku z tym podlega opodatkowaniu stawką przewidzianą dla samego lokalu mieszkalnego.

Kiedy nie zapłacimy podatku?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień, dzięki którym nie zapłacimy podatku, w tym  przykładowo od:

 • użytków rolnych i lasów – z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
 • gruntów, które są nieużytkami, użytkami ekologicznymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych – z wyjątkiem tych, na których jest prowadzona działalność gospodarcza,
 • budynków gospodarczych związanych z działalnością leśną lub rolniczą,
 • budynków gospodarczych, które są związane tylko z działalnością rolniczą i leżą na terenie gospodarstwa rolnego,
 • gruntów, altan i  budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 znajdujących się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu powyższego artykułu, będziesz wiedzieć jak obliczyć podatek od nieruchomości!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

4.7/5 - (12 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl

4 komentarze do Jak obliczyć podatek od nieruchomości? [PORADNIK]

 1. Podany sposób obliczania podatku jest zakazany przez ustawodawcę w art. 5 ust.1 punkt 1 litera a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
  Dowód.
  Minister Finansów nie ustala maksymalnej stawki.
  Minister Finansów ogłasza „górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych”, które są wyrażone w złotych.
  Stawka podatku uchwalana przez radę gminy, jest granicą ilorazu różnicowego przyrostu dowolnej stawki, do przyrostu stawki ustawowej, oraz przyrost stawki ustawowej zdąża do zera, oraz przyrost dowolnej stawki jest nie większy od przyrostu ustawowej stawki. STAWKA PODATKU JEST WIELKOŚCIĄ WZGLĘDNĄ ORAZ NIE WIĘKSZĄ O WARTOŚCI JEDEN.
  Ustawodawca ustanowił w ustawie następujące nazwy wielkości fizycznych:
  obowiązek podatkowy – jednostka miary; czas [rok],
  podstawa opodatkowania – jednostka powierzchnia; np [metr kwadratowy],
  podatek – jednostka miary [złoty],
  stawki – jednostka miary;[ złoty na rok na metr kwadratowy],
  stawka podatku – jednostka miary [jedność]=[1].
  Uwaga.
  Górna granica stawki kwotowej o wartości 0,93 [złotego], jest wartością maksymalną podatku na podstawie art. 5 ust.1 punkt 1 litera a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

 2. za 95 letni budynek który ma 80m2 powierzchni użytkowej Urząd Miejski naliczył mi 847pln podatku,za dom który budował własmymi rękami mój pradziadek powstaniec to wstyd dla naszego kraju żeby jeszcze za taki dom który się sypie płacić podatek

 3. najpierw jest mowa o liczeniu pow. użytkowej wg nowej normy do 1,90 a potem korzystacie ze starej normy pisząc od 1,40 – 2,20… to w koncu jak?

 4. Dzięki za artykuł, właśnie próbuję się dowiedzieć jak wyliczyć podatek od nieruchomości, na początku wydawało mi się to mega trudne ale już wiem o co biega w tym. Kupiłem działkę z domem i muszę złożyć papiery do gminy i płacić podatek… stąd moje poszukiwania… pozdrawiam!

Komentowanie jest wyłączone.