Czynsz w twoim TBS

Czynsz w Towarzystwach Budownictwa Społecznego nie należy zazwyczaj do najniższych. Jest to spowodowane tym, że TBS z części kwoty czynszu spłaca kredyt zaciągnięty w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym. Ustalenie wysokości czynszu leży w gestii Towarzystwa, ale

Nowe mieszkania TBS w Raciborzu

W Raciborzu przy ul. Eichendorffa zostaje oddane do użytku 20 mieszkań z tamtejszego TBS. Mieszkania rozdysponowano już wiele miesięcy wcześniej. – Zainteresowanie było spore, czterech chętnych na jedno mieszkanie o czymś świadczy – twierdzi wiceprezydent

Poznańskiemu TBS grozi upadłość ?

Porozumienie społeczne z lokatorami poznańskich tbsów zostało jednostronnie zerwane przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz miasto. Takiej treści ulotki pojawiły się na drzwiach klatek schodowych budynków należących do spółki. Czy to oznacza upadek Poznańskiego TBS

Mieszkańcy mogą trafić na bruk

Mieszkańcy bloków Lubelskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego obawiają się, że sąd ogłosi upadłość spółki. Wówczas o ich przyszłości będzie decydować syndyk. Lubelskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ma duże zaległości wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Istnieje zagrożenie,

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy zlikwidowany

Do końca maja 2009 r. budownictwo TBS było preferencyjnie kredytowane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM), który był wspomagany dotacjami państwa oraz pożyczkami z międzynarodowych instytucji finansowych poręczanymi i gwarantowanymi przez Skarb Państwa. W obecnej

Jak wyliczyć kwotę zwrotu partycypacji w TBS

Zwrot kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego powinien nastąpić w kwocie wyliczonej w oparciu o aktualną wartość odtworzeniową lokalu. Kwota partycypacji podlega zwrotowi na rzecz najemcy bądź jego następców prawnych w przypadku zakończenia najmu

Kredyt na partycypację w TBS

Aktualnie na rynku kredytów mieszkaniowych tylko bank PKO BP oferuje kredyt, którego celem może być pokrycie należności z tytułu kaucji zabezpieczającej i partycypacji w kosztach budowy mieszkań w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. W artykule przedstawiamy szczegóły

Nowe mieszkania TBS w Będzinie

Na górce przy Osiedlu Zamkowym w Będzinie ma powstać trzykondygnacyjny budynek wybudowany w ramach utworzonego przed kilkoma dniami Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Atrakcyjne mieszkania o podwyższonym standardzie mają być gotowe w przyszłym roku. Pod koniec kwietnia

Internetowi sąsiedzi

Mieszkańcy osiedla Górki Małobądzkie w Będzinie (TBS Dombud) mają w internecie forum swojego osiedla. Oprócz dyskusji na tematy osiedlowe forum jest miejscem, gdzie można poznać lepiej swoich sąsiadów. Osiedle TBS-u Dombud zamieszkują głównie ludzie młodzi

1 86 87 88 89