Budowa domu na działce rolnej krok po kroku [PORADNIK]

Dziś o tym: jak wybudować dom na działce rolnej. Działki rolne kojarzą nam się zwykle z malowniczo położonymi terenami na spokojniej wsi, które dzięki swojej lokalizacji, mają relacyjne niskie ceny do tych miastowych.

Chętnie są więc wybierane, przez coraz większą rzeszę młodych małżeństw, jako atrakcyjne miejsce na wybudowanie domu rodzinnego.

Działka rolna jako inwestycja w przyszłość

O przeznaczeniu gruntu rolnego mówi zapis znajdujący się ewidencji gruntów. Wydaje się więc, że zakup takiej nieruchomości w celu zbudowania na niej domu lub sprzedaży z zyskiem po kilku latach, jest realistyczną i jak najbardziej trafną decyzją. Pamiętać jednak należy o tym, że w przypadku zakupu rolnej działki, powinno się zwrócić uwagę na potencjalnych inwestorów.

Może się, albowiem okazać, że wykonanie planów o zbudowaniu własnego domu w wymarzonej wiejskiej okolicy, ze względu prawnego jest absolutnie niemożliwa ,bądź poważnie utrudniona, a planowana inwestycja budżetu skończy się porażką…

Budowa domu przez osobę z gospodarstwem rolnym

budowa-domu-na-dzialce-rolnej-odrolnienie

Rolnikiem jest osoba fizyczna, prawnie będąca użytkownikiem wieczystym, właścicielem, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których całkowita powierzchnia użyteczności rolnych, nie przekracza liczby w wysokości 300 ha. Jest to również persona, która ma kwalifikacje rolnicze oraz przy tym, co najmniej przez ostatnie 5 lat zamieszkuje w gminie, na której terenie zlokalizowana jest jedna z nieruchomości rolnych, która wchodzi w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadziła przez ten okres 5 lat osobiście to gospodarstwo.

Dodatkowo, posiadanie lub własność gospodarstwa rolnego, niestety nie są uznawane za prowadzenie gospodarstwa, jeżeli nie jest wykonywane wiążące się z nimi wykonywanie działalności rolniczej.

Osoba będąca rolnikiem może więc budować dom na terenie działki rolnej, ponieważ ziemia wchodząca w skład gospodarstw rolnych jest nadal gruntem rolnym. Działka znajdująca się pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego jest nazywana „siedliskiem”, a zabudowa siedliskowa zawiera budowę domów jednorodzinnych.

Siedlisko jest zatem terenem o charakterze prywatnym, na którym zbudowany jest dom mieszkalny, gdzie odbywają się szeroko pojęte czynności życia codziennego, elementy spełniające potrzeby życiowe rolnika oraz jego rodziny. Rozpoczęcie budowy domu przez rolnika nie wymaga więc konieczności zmiany przeznaczenia gruntu. Jednakże jest on tym samym zobowiązany do opierania się o decyzjach o warunkach zabudowy lub planów miejscowych.

Proces odrolnienia ziemi

Jeżeli działka rolnika została objęta postanowieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP i przy tym została przeznaczona pod zabudowę, to budowlana musi się odbyć zgodnie z jego zapisami. Przed rozpoczęciem budowy, należy rozpatrzeć rodzaje budów i wdrożyć parametry, zgodnie z tymi, które zostały określone w MPZP.

Wniosek o zmianę przeznaczenia ziemi w MPZP

W sytuacji, kiedy działka została przeznaczona przez MPZP na działania rolnicze, lepiej odpuścić i zacząć się rozglądnąć za inną działką. Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o zmianę przeznaczenia ziemi w MPZP, jednakże zmiana decyzji to proces bardzo powolny i niegwarantujący pozytywnego dla osoby chcącej budować dom, pozytywnego zakończenia sprawy.

Wniosek taki należy kierować do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta, który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o zmianę decyzji MPZP. Termin, w jakim wniosek powinien być rozpatrzony, nie jest określony prawnie, dlatego czas jego rozpatrywania jest naprawdę długi.

Sposób uzyskania WZ

Sytuacja jest nieznacznie bardziej skomplikowana, kiedy działka, którą jesteśmy zainteresowani, nie jest przedmiotem objętym przez MPZP. Wówczas odradzamy jej zakupu. Taktycznym wówczas rozwiązaniem byłoby zawarcie umowy przedwstępnej z obiekcją, że umowa ostateczna zostanie zatwierdzona po wydaniu satysfakcjonującej dla nas decyzji o wymogach zabudowy.

W takim wypadku trzeba wystąpić o wniosek wydania decyzji mówiących o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu. Gminy posiadają zazwyczaj własne wzory takiego wniosku o uzyskanie warunków zabudowy. Wnioski są dostępne na stronach internetowych urzędów. Organ samorządowy, który wydaje decyzję o regułach zabudowy to również prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Jednak w praktyce wygląda to tak, że decyzja opracowywana jest przez odpowiednią komórkę w urzędzie gminy.

Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, nasza działka musi spełnić warunki takie jak:

Kryterium „dobrego sąsiedztwa”, który mówi o tym, że przynajmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej, powinna być zbudowana w sposób, który umożliwia określenie wymagań, które dotyczą nową zabudowę. Ważne jest, aby mieć na uwadze fakt, że „działki sąsiednie” to nie tylko „działki graniczące”, ale również tereny położne w okolicy oraz inne nieruchomości, które tworzą urbanistyczną całość.

Rzeczywisty dostęp działki do drogi publicznej, który nie może być tylko zaprojektowany. Dostęp musi być bezpośredni, zapewniony przez drogę wewnętrzną oraz ustanawia odpowiednią służebność drogową.

Uzbrojenie działki – może być istniejące lub projektowane z warunkiem, że wykonanie uzbrojenia terenu zostaną zagwarantowane w postaci umowy zawartej miedzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. Pamiętać należy, że deklaracja inwestora jest niewystarczająca.

Działka nie może wymagać uzyskania zgody o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśniczych na cele nieleśne lub cele nierolnicze.

Wyłączenie działki spod działalności rolnej

Kolejnym z kroków po odrolnieniu działki jest wystąpienie z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Pochodzenie i klasa użytków na działce rolnej stanowią istotne czynniki, na które warto mieć wgląd, decydując się na zakup.

Proces wyłączenia z produkcji użytków rolnych, które pochodzą z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, które zaliczone są do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użyteczności rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego przeznaczonych na cele nierolniczej, jest działaniem, które może nastąpić dopiero w wyniku wydania decyzji, które zezwala na takie wyłączenie.

W przypadku, jeżeli mamy zamiar wyłączenia z produkcji rolnej gleb, które pochodzą z klasy organicznej IV, IVa, IVb, V, czy VI, organ, który wydaje decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej, ze względów prawnych nie może wydać decyzji odmownej.

Z wnioskiem wnoszącym o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy wystąpić do organu, jakim jest starosta. Składać możemy go w wydziale Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego lub odpowiedniego ze względu położenia nieruchomości Wydziale Geodezji.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych wiąże się niestety z nieuniknionym i obowiązkowym ponoszeniem wysokich opłat. Obowiązek ten nie dotyczy jednak osób, które dokonują wyłączenie gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego do powierzchni 500m2 w przypadku domu jednorodzinnego.

Czy gra jest warta świeczki?

Liczba transakcji sprzedaży działek rolnych w ostatnich latach na terenie naszego kraju świadczy o wzroście popularności. Warto więc rozważyć zakup takiej działki, zwłaszcza gdy planujemy budowę domu za dopiero kilka lat, oraz dysponujemy przy tym dość ograniczonym budżetem.

Jednak zanim zdecydujemy się na transakcję, należy dokładnie przemyśleć wszystkie aspekty, które omówiliśmy w naszym artykule. Należy przede wszystkim pamiętać o zapoznaniu się z parametrami MPZP, być przygotowanym na dodatkowe formalności oraz opłaty, przez które w ostatecznym rozrachunku zakup działki rolnej nie będzie oznaczał dla nas oszczędności.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl