Czym jest budowa, rozbudowa, nadbudowa czy remont w świetle prawa?

Bardzo często w trakcie planowania, bądź też wykonywania prac remontowych, napotykamy się na pojęcia bezpośrednio związane z wykonywaniem prac budowlanych typu nadbudowa, rozbudowa, itp. które wydają się być oczywistymi, jednak w świetle prawa mogą nieco odbiegać od definicji, które znamy.

Ponadto, ich znaczenie może okazać się o wiele szersze, niż zakładaliśmy, bądź też wręcz przeciwnie – o wiele węższe niż by się wydawało. Jak zatem odróżnić od siebie te pojęcia i jak budowę, rozbudowę, nadbudowę oraz remont definiuje prawo, zwłaszcza prawo budowlane?

Definicja budowy według prawa

W języku potocznym, słowem budowa nazwiemy większość wykonywanych prac remontowych w określonym miejscu. Niezależnie, czy będzie to remont dachu, czy też podnoszenie go, bądź też stawianie dodatkowego pokoju. Ponadto, nazwiemy tak również miejsce wykonywania prac remontowych czy też budowlanych, czyli plac budowy. Jednakże, znaczenie takie zdecydowanie odbiega od definicji budowy w świetle prawa.

Według ustawy o prawie budowlanym (z dnia 7 lipca 1994 roku) budowę należy rozumieć, jako podjęcie wszelkich prac mających na celu wykonanie danego obiektu budowlanego w określonym wcześniej miejscu. Należy również pamiętać, że budowa nie wiąże się tylko i wyłącznie z powstaniem nowego obiektu, bowiem obejmuje ona również takie elementy jak odbudowa, nadbudowa czy też rozbudowa obiektu budowlanego.

Budowę określić można również jako pewną część całości procesu inwestycji budowlanej. By etap ten mógł być realizowany, spełnione muszą być wymogi, jakie stawia prawo budowlane, m.in. projekt, a także decyzja o pozwoleniu na budowę i wszelkie tego typu formalności wymagane przez władze lokalne.

Pojęcie nadbudowy w świetle prawa

co-to-jest-nadbudowa

W świetle prawa nadbudowę definiować można, jako pewien rodzaj budowy, w trakcie którego dochodzi do powstania nowej części obiektu budowlanego, który już istnieje. Wynikiem owej nadbudowy jest zwiększenie się wysokości obiektu budowlanego, oraz jego powierzchni użytkowej. Również ta forma ingerencji w obiekt budowlany, wymaga określonych zezwoleń administracyjnych.

Prawo mówi również o tym, że wszelkie zmiany konstrukcji zadaszenia istniejącego już budynku, które powodują zmianę wysokości bądź też jego objętość kwalifikuje się właśnie jako nadbudowę. Należy pamiętać, że w trakcie nadbudowy nie zmienia się powierzchnia zabudowy obiektu.

Inaczej ujmując, nadbudowa wiąże się z powiększeniem istniejącego już obiektu budowlanego poprzez zwiększenie jego wysokości, zachowując przy tym tę samą powierzchnię zabudowy.

By przedstawić nadbudowę w jeszcze prostszym znaczeniu, przytoczone zostaną przykłady praktyczne. Tak więc nadbudowa to m.in. podnoszenie ścian szczytowych czy też istniejącej kondygnacji, podwyższenie nowej kondygnacji, bądź też przekształcenie poddasza przy pomocy podniesienia ścianki kolankowej.

Rozbudowa w świetle prawa

co-to-jest-rozbudowa-definicja-wedlug-prawa

Rozbudowę, potocznie traktuje się, jako zwiększanie powierzchni danego obiektu budowlanego. Poniekąd, jest to zgodne z prawdą, jednakże według prawa pojęcie to jest nieco szersze.

Rozbudowę należy rozumieć jako pewien rodzaj budowy, którego wynikiem jest powstanie nowej części obiektu budowlanego, który już istnieje. Poprzez rozbudowę zwiększa się zarówno powierzchnia użytkowa, jak i powierzchnia zabudowy danego obiektu budowlanego. Również przy rozbudowie prawo stawia określone wymagania związane z procedurami administracyjnymi, które poprzedzają rozpoczęcie jakichkolwiek prac.

Innymi słowy, rozbudowa to wszelkie zmiany związane z rozszerzeniem obiektu budowlanego, jego powiększeniem czy też rozszerzeniem, a także dobudową nowych elementów.

Należy pamiętać, że rozbudowę od nadbudowy definitywnie różni fakt zwiększania się (przy rozbudowie) powierzchni zabudowy i niewystępowania takiego zjawiska w trakcie nadbudowy.

Przykładem rozbudowy mogą być takie czynności jak na przykład: dobudowa altanki przydomowej służącej za pomieszczenie wejściowe do domu, postawienie dodatkowego pokoju użytkowego, czy też garażu przylegającego do budynku mieszkalnego.

Definicja remontu według prawa

remont-definicja-wedlug-prawa

W świetle prawa remont to czynności (roboty budowlane) wykonywane w istniejącym już obiekcie budowlanym, które polegają na odtworzeniu, czy też przywróceniu stanu pierwotnego, a jednocześnie niebędące konserwacją. Należy pamiętać, że definicja prawna bierze pod uwagę i w swym znaczeniu obejmuje stosowanie odrębnych wyrobów budowlanych, niż użyte zostały do powstania stanu pierwotnego.

Należy jednak pamiętać, że remont nie jest budową i trzeba go od niej odróżniać. Bowiem słowem remont nie należy określać robót budowlanych związanych z rozbiórką istniejącego obiektu budowlanego i budową nowego. Tak więc, by dokonać remontu, wymagane jest istnienie już danego obiektu budowlanego, bowiem wszelkie inne czynności typu wykonanie nowego obiektu ze starych elementów, które pozostały przykładowo po zniszczeniu, będzie już w świetle prawa niczym innym jak odbudową.

Remont rozumieć można również jako doprowadzenie danego obiektu budowlanego do stanu używalności. Jednak, ze względu na wąskie znaczenie definicji remontu pamiętać należy, że jego zakres nie obejmuje bieżących konserwacji.

Najważniejszą i najbardziej charakterystyczną cechą remontu jest odtwarzanie stanu pierwotnego danego obiektu budowlanego. Przykładem remontu mogą być takie czynności jak m.in. wymiana tynków, wymiana instalacji, pieca, okien, drzwi czy też barierek tarasowych itp.

Podsumowanie

Podsumowując, wymienione powyżej pojęcia są w mowie potocznej i ogólnym użytkowaniu bardzo do siebie podobne i często stosowane zamiennie jako synonimy, bądź też wyrazy bliskoznaczne.

Jednakże prawo definiuje je w dość odrębny sposób i zaznacza wyraźne różnice pomiędzy nimi, które istotne są nie tylko ze względu na ogólne znaczenie tych słów, ale głównie zwłaszcza z puntu widzenia wszelkich zezwoleń budowlanych oraz innych formalności administracyjnych bowiem, by przygotować stosowne dokumenty, najpierw należy dobrze zorientować się i zdefiniować czynność, jaką mamy zamiar wykonać.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl