Mieszkanie komunalne – jak dostać, jak wykupić i komu przysługuje! [PORADNIK]

Dziś dowiesz się, jak starać się o mieszkanie z urzędu miasta. Mieszkanie komunalne to lokal znajdujący się w dyspozycji gminy. Aby w nim zamieszkać, należy spełniać określone kryteria, a także złożyć stosowny wniosek o przydział mieszkania. Przyznanie lokalu komunalnego to rodzaj pomocy społecznej, jaką gmina udziela swoim mieszkańcom.

Wstęp

wniosek-o-mieszkanie-komunalne-wzor-pdf-doc-przykladAby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, dzięki któremu nie tylko spełnisz wymagania formalne, ale też należycie przedstawisz swoją sytuację życiową jak i materialną, która ma ogromny wpływ na decyzję władz miasta odnośnie przydziału mieszkania. Gotowy do wypełnienia wzór wniosku o meszkanie komunalne pobierzesz poniżej:

Wniosek o mieszkanie komunalne wzór

wniosek-o-mieszkanie-komunalne-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o mieszkanie komunalne wzór

Komu przysługuje mieszkanie komunalne? tutaj zasady przyznawania mieszkania określają jasno przepisy ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Mieszkania komunalne to łakomy kąsek dla wielu ludzi, bardzo często zdarza się, że o lokal komunalny starają się osoby, które mogą sobie pozwolić na zakup bądź wynajęcie mieszkania na wolnym rynku… A zatem jak dostać mieszkanie komunalne? Kto może je odziedziczyć? Oto garść praktycznych wskazówek.

Co to jest mieszkanie komunalne?

mieszkania-komunalne

Jest to lokal, którego właścicielem jest gmina, prawo do zamieszkania w mieszkaniu komunalnym dostają osoby, które spełnią odpowiednie kryteria.

Komu przysługuje mieszkanie komunalne?

Mieszkanie komunalne przysługuje mieszkańcom o niskich dochodach. Takie osoby nie mogą sobie pozwolić ani na zakup, ani na wynajęcie własnego lokum. Osoba, która chce się ubiegać o mieszkanie komunalne, musi udokumentować swoje niskie dochody. próg dochodowy może się różnic w zależności od gminy.

Zadanie zaspokajania przez gminę potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców nakłada ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego  Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy stworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.

Jednak wedle z art. 4 ust. 2 gmina zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Potencjalny najemca nie może posiadać praw do innego lokalu.

Zasady przyznawania mieszkań komunalnych w poszczególnych gminach mogą się od siebie różnić. Główne kryterium to niski dochód, oblicza się je na podstawie średniego dochodu na jednego mieszkańca.

Ponadto wnioskodawca musi udowodnić, że rzeczywiście zamieszkuje daną gminę. Meldunek nie przesądza o tej kwestii. Prawo do mieszkania komunalnego mają także osoby mieszkające czy też pracujące na teranie danej gminy.

Jak dostać mieszkanie komunalne?

1Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku (gotowy i sprawdzony wniosek o mieszkanie komunalne znajdziesz poniżej) w urzędzie gminy, jest to wniosek o przydział mieszkania komunalnego. Następnie nasza sytuacja finansowa, lokalowa i rodzinna będzie oceniana przez odpowiedni organ gminny.

2Gdy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to zostajemy wpisani na listę osób oczekujących na mieszkanie.

3Jeśli gmina dysponuje wolnymi lokalami, przedstawi nam maksymalnie trzy propozycje mieszkań komunalnych. Jeśli któreś mieszkanie przypadnie nam do gustu, to kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy najmu.

 

wswsPonadto, aby otrzymać mieszkanie komunalne od miasta, trzeba złożyć 2 bardzo ważne dokumenty:

  1. Oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich członków gospodarstwa domowego aktualnym w dniu składania wniosku o mieszkanie komunalne.
  2. Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za 3 ostatnie miesiące.

Status lokatora komunalnego daje nam pewne przywileje. Nie ma możliwości, abyśmy zostali pozbawieni dachu nad głową.

W razie sytuacji kryzysowej, takiej jak sprzedaż kamiennicy, w której znajdują się należące do miasta mieszkania komunalne, gmina zobowiązana będzie do zapewnienia nam lokalu zastępczego.

Wykup mieszkania komunalnego krok po kroku

Obecnie obowiązujące prawo dopuszcza możliwość wykupu mieszkania komunalnego. Wielu najemców czyni tak z myślą o swoich dzieciach czy wnukach. Prawa do najmu nie można przekazać w spadku, a prawo własności już tak…

Jak starać się o wykup mieszkania komunalnego?

wykup-mieszkania-komunalnego-krok-po-krokuNa początek trzeba udać się do wydziału lokalowego w urzędzie gminy czy miasta. Tam należy dowiedzieć się, czy władze samorządowe planują sprzedać dany lokal, kolejnym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jeśli nie to lokator nic nie może z tym zrobić.

Gdy dana gmina planuje sprzedawać swoje lokale komunalne, to w pierwszej kolejności zwraca się do dotychczasowych najemców. Bywa, zwłaszcza w dużych miastach, że władze samorządowe są zmuszone do zamrożenia sprzedaży mieszkań komunalnych.

Dzieje się tak, ponieważ spadkobiercy przedwojennych właścicieli dochodzą swoich praw przed sądami. Takie postępowanie może trwać bardzo długo, a więc sama sprzedaż lokalu zostaje z automatu zamrożona na długie lata.

Po drugie zasady szczególne wykupu mieszkań komunalnych w poszczególnych gminach mogą nieco się różnić. Natomiast zasady ogólne wykupu mieszkań komunalnych reguluje Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami.

Jak uzyskań bonifikatę na wykup mieszkania komunalnego?

W przypadku, gdy dana gmina decyduje się na sprzedaż lokalu komunalnego, to prawo pierwokupu przysługuje dotychczasowym najemcom. Wartość mieszkania szacuje wykwalifikowany rzeczoznawca. Gmina może przyznać kupującym bonifikatę, jej wysokość waha się od 1 do 99 procent.

Bonifikata udzielona od wartości lokalu mieszkalnego dotyczy zarówno prawa własności, jak i użytkowania wieczystego.  A zatem jeśli gmina udziela bonifikaty na poziomie 80%, to najemca może stać się jego właścicielem za jedyne 20% jego wartości.

Należy pamiętać, że udzielenie bonifikaty leży w gestii danego samorządu. Jest prawem, a nie obowiązkiem… Tę sprawę wyjaśnił wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi wyrok z 8 grudnia 2009 r. (II SA/Łd 634/09).

Jeżeli nabywca lokalu sprzedał mieszkanie przed upływem 5 lat od zakupu bądź wykorzystał je do innych celów niż mieszkaniowe, to jest zobowiązany do zwrotu udzielonej mu bonifikaty. Zwrotu bonifikaty dokonuje się na żądanie wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta.

Czym różni się mieszkanie komunalne od mieszkania socjalnego?

Interesuje Cię kwestia: mieszkanie socjalne a komunalne? Mieszkania socjalne przyznaje się osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Na przykład osoby chore, po wyrokach eksmisyjnych… Bez praw do lokalu spółdzielczego, własnościowego czy komunalnego. Mieszkanie socjalne ma bardzo niską stawkę czynszu.

Wysokość takiego czynszu to 50% czynszu najtańszego mieszkania w danej gminie. Po drugie lokale socjalne mają zazwyczaj dość niski standard, w nie najlepszej lokalizacji.

Co ważne prawo do lokalu socjalnego przysługuje konkretnej osobie, a nie rodzinie. Mieszkania socjalnego nie można wykupić, ani odziedziczyć.

Czy można odziedziczyć mieszkanie komunalne?

W świetle nowych przepisów nie… Takie rozwiązanie ma na celu zapobieganie przejmowaniu mieszkań. Po śmierci głównego najemcy, jego bliscy będą musieli przedstawić w urzędzie gminy zaświadczenie o swoich dochodach. Jeśli spełnią obowiązujące kryterium, będą mogli podpisać umowę najmu na maksymalnie 5 lat.

Takie rozwiązanie ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy lokal komunalny zajmują osoby, które bez żadnego problemu mogą sobie pozwolić na wynajem na zasadach komercyjnych. Po drugie na polskim rynku mieszkaniowym jest zdecydowanie za mało mieszkań komunalnych. Coraz więcej z nich zostaje wykupione, a nowe nie powstają.

Czy można dokonać zamiany mieszkania komunalnego?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Wszelkich formalności powinniśmy dokonać w urzędzie gminy. Dlaczego? Bo to gmina dysponuje lokalami komunalnymi, a więc jej zgoda jest niezbędna.

Wszystkie kwestie związane z mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta reguluje wszystkie kwestie ogólne. Kwestie szczegółowe regulują uchwały rady gminy.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Po pierwsze, wniosek o zamianę lokali mieszkalnych. Takie wnioski są dostępne w siedzibie urzędu gminy, jak i na stronach internetowych. Dokumenty potwierdzające dochody brutto wnioskodawcy oraz pozostałych członków rodziny.

Jeżeli oba lokale to mieszkania komunalne to należy dostarczyć oryginały umów najmu. Jeśli jedno z mieszkań jest lokalem spółdzielczym, to należy dostarczyć ksero i oryginał przydziału lokalu spółdzielczego. Niezbędna jest także zgoda spółdzielni na zamianę.

Jeśli jedno z mieszkań należy do innej gminy, to najemcy powinni dostarczyć oryginalną umowę najmu, a także zgodę dysponenta lokalu na dokonanie zamiany. Gdy mamy do czynienia z lokalem własnościowym hipotecznym, to strony powinny dostarczyć  akt notarialny, aktualny wypis z księgi wieczystej. Ksero oraz oryginał do wglądu.

Inne dokumenty:

  • Dowody osobiste wnioskodawców (do wglądu),
  • Oświadczenie o stanie cywilnym wnioskodawców.
  • Zaświadczenia urzędów gmin potwierdzające miejsca zameldowania członków gospodarstwa domowego wnioskodawców.

Co ważne, aby zamiana lokalu była możliwa, zgodę muszą wyrazić wszystkie dorosłe osoby zamieszkałe w mieszkaniu komunalnym. Postępowanie zamiany mieszkania jest zwolnione od opłat skarbowych.

W trakcie postępowania urząd gminy może zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do zakończenia postępowania.

Jeśli mieszkanie komunalne jest własnością samorządu, to na wszelkie przeróbki czy remonty musimy uzyskać zgodę…

Wady i zalety mieszkań komunalnych

Zalety i wady mieszkań komunalnych znajdziesz w poniższej tabeli:

mieszkanie-komunalne-wady-zalety

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

4.6/5 - (12 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl

5 komentarzy do Mieszkanie komunalne – jak dostać, jak wykupić i komu przysługuje! [PORADNIK]

  1. gmina Łaskarzew nie morze znalesc dla mnie lokalu z plotek wiem ze gdy nauczycielka miała spalony dom odrazu poradzili znajomi mieszkają w lokalach od gminy ja miejac figure silnej osoby i starając sie o wygląd hyba nie mam szans nawet ze mam skrzywienie kręgosłupa padaczke i lecze sie u psychiatry miałem sprawe sądową siostra własciciel lokalu domu w kturym jestem wywala mnie sąd nakazał by gmina mi znalazła lokal po trzech latach teras przez 3 lata mam obowiązek szukac ja składac pisma do gminy co twierdzą w gminie ze nie ma lokalu

  2. Czy tesciowa u której teraz mieszkam bez meldunku od 7 lat posługujac sie moim dowodem osobistym może zdobyć prawa nad mieszkaniem komunalnym o które się staram samodzielnie bez męza.Jeżeli tak to jak temu zapobiec?

  3. Czy można odziedziczyć mieszkanie komunalne? no ja odziedziczyłam mieszkanie po mamie. Mama jeszcze przed śmiercią nie zdążyła wykupić mieszkania ale zrobiłam to ja, po bodajże 2 czy 3 latach od śmierci mamy. Taki był wymóg prawny. Mieszkanie komunalne wykupiłam za 8 tys zł. Mieszkanie to na wolnym rynku jest warte jakieś 170 tys zł. Jestem bardzo zadowolona bo nie muszę zaciągać kredytu na mieszkanie, bo już je mam… i to za 8 tys zł. Dzięki RP! :))))))

  4. Interesuje mnie kryterium dochodowe na mieszkanie komunalne. Razem z rodziną wynajmujemy mieszkanie od prywatnej osoby, tyko ja pracuję i śmiem twierdzić, że powinniśmy zakwalifikować się na mieszkanie komunalne. Bardzo proszę o kryteria dochodowe na 2018 rok. Czy każde województwo będzie miało swoje kryteria? czy to będzie takie samo w skali całego kraju? Chcemy uciec od najmu mieszkania bo płacimy tysiąc złotych samego czynszu a do tego jeszcze rachunki za media wodę it. Mieszkanie komunalne byłoby dla Nas wielkim ułatwieniem, i jeszcze ta możliwość wykupu mieszkania komunalnego kiedyś tam w dalszej perspektywie czasu jest dość zachęcająca…

Komentowanie jest wyłączone.