Wydatki na cele mieszkaniowe a wpłaty do TBS

Wydatki na cele mieszkaniowe pozwalają znacząco zmniejszyć dochód do opodatkowania. Czy do takich wydatków można również zaliczyć partycypację i kaucję wpłaconą do TBS?

Według art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, do odliczeń podatkowych z tytułu własnych celów mieszkaniowych uprawniają jedynie koszty poniesione na:

  • Nabycie budynku mieszkalnego (a także jego części lub udziału; lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, także udziału w takim lokalu; gruntu lub prawa użytkowania wieczystego, także udziału w nich, związanych z budynkiem lub lokalem).
  • Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, także udziału w takim prawie, jak i prawa do jednorodzinnego domu w spółdzielni mieszkaniowej, czy udziału w takim prawie.
  • Nabycia gruntu przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego, także udziału w takim prawie; prawa do użytkowania wieczystego takiego gruntu, także udziału w takim prawie.
  • Przebudowę, nadbudowę, rozbudowę lub remont własnego budynku mieszkaniowego lub jego części.
  • Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę czy adaptację własnego budynku niemieszkalnego do celów mieszkaniowych.
  • Spłaty kredytu/pożyczki, podjętych na cele mieszkaniowe przed dniem uzyskania dochodów ze zbycia nieruchomości.

Z powyższego wynika więc, że wpłaty partycypacyjnej, czy też kaucji zabezpieczającej nie można zaliczyć do wydatków na cele mieszkaniowe. Uiszczając te kwoty podatnik nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania na zasadach najmu z mieszkania wybudowanego w ramach programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Partycypacja stanowi jedynie udział w kosztach budowy, a nie stanowi natomiast udziału we własności lokalu.

Przeczytaj również:

Jak obliczyć dochód do TBS

Zwrot partycypacji wyższy od wpłaconej – co z podatkiem?

Zwrot partycypacji to przychód podatnika

Jak wyliczyć kwotę zwrotu partycypacji w TBS

5/5 - (1 vote)