Jak obliczyć dochód do TBS? [PORADNIK]

Najemcy lokali TBS, którzy są obowiązani złożyć do 30 kwietnia (raz na 2 lata) deklarację o dochodzie rodziny, a także osoby ubiegające się o mieszkanie często zadają pytanie: jak właściwie wyliczyć dochód do TBS? W artykule wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Dochód netto czy brutto?

To, co należy do dochodów, określa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

W związku z powyższym dochód wyliczymy w następujący sposób:

PRZYCHÓD (dochód brutto) – KOSZTY uzyskania przychodu i SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (emerytalne, rentowe, chorobowe) = DOCHÓD. Nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku. Podsumowując: nie jest to dochód brutto, ale nie jest to też dochód netto.

Poniżej przykład obliczenia dochodu do TBS z formularza PIT-11 (informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy):

PIT 11

 

60.000 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 6.532,42 (składki na ubezp. społ.) = 51.798,86 / 12 miesięcy = 4.316,57 zł średni miesięczny dochód.

Przy okazji zobacz: jak krok po kroku dostać mieszkanie z TBS

jak-sie-starac-o-mieszkanie-tbs

Deklaracja wysokości dochodów co dwa lata

Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Poniżej prezentujemy przykład wyliczenia dochodu 3-osobowej rodziny składającej się z dwóch zarabiających osób i jednej, która nie osiąga dochodów.

Najemca: 60.000 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 6.532,42 (składki na ubezp. społ.) = 51.798,86 / 12 miesięcy = 4.316,57 zł
Druga osoba: 40.000 (przychód) – 1.335 (koszty uzyskania) – 4.271,20 (składki na ubezp. społ.) = 34.393,80 / 12 miesięcy = 2.866,15 zł
Trzecia osoba: 0 zł

Dochód roczny gospodarstwa domowego: 51.798,86 + 34.393,80 = 86.192,66 zł
Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego: 86.192,66 / 12 = 7.182,72 zł

Tutaj można sprawdzić, czy wyliczona kwota 7.182,72 zł mieści się w progach dochodowych dla 3 osób w danym województwie. Jeżeli dochód przewyższa progi, TBS ma prawo zastosować czynsz przekraczający stawki dozwolone ustawą.

 

Przykład wypełnionej deklaracji:

Deklaracja o dochodach do TBS

 

Co w przypadku, gdy złożymy deklarację po terminie lub podamy w niej nieprawdę

Przed zamieszkaniem w TBS

Osoby ubiegające się o mieszkanie TBS także muszą przedstawić wysokość swojego dochodu oraz wszystkich osób, które zgłoszą do wspólnego zamieszkania. W tym przypadku dochód obliczamy identycznie jak w pierwszym: od przychodu odejmujemy koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne.

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu, nie może przekraczać 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż:

a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Wyliczone progi dochodowe można zobaczyć tutaj.

3.3/5 - (3 votes)

8 komentarzy do Jak obliczyć dochód do TBS? [PORADNIK]

  • 1)W przypadku osób tworzących gosp. domowe przez okres krótszy niż rok kalendarzowy, za który składana jest deklaracja, Najemca podaje okres zamieszkiwania tych osób w pełnych miesiącach.
   2) W przypadku gdy osoby wchodziły w skład gosp.domowego przez okres krótszy niżrokNajemca wskazuje średniomiesięczne dochody osiągnięte przez te osoby w okresie ich wspólnego zamieszkiwania, obliczone jako 1/12 rocznego dochodu tych osób pomnożonego przez ilość pełnych miesięcy ich zamieszkiwania oraz na tej podstawie wylicza średnią roczną ilośćosób oraz wysokość osiąganego dochodu gospodarstwa domowego.

 1. Witam
  Czy jesli moj maz pracuje w gdansku i ma arazie najnizsza krajowa, ale bedzie podwyzka , ja nie pracuje i mamy dziecko to mozemy starac sie o mieszkanie z tbs? Na parcypacje i kaucje mamy odlozone i z tym nie byloby problemu

  • ?. Sorry 2000 mc brutto + zapewnie 500 zł (program 500 plus). Ja mając dochody ok 15 tys brutto ( 11 netto) zrezygnowałem z TBSu bo (co prawda duże mieszkanie) bo za bardzo obciążało budżet (średnio z opłatami i garażem 2200/mc)

   • W JAKIM TY ŚWIECIE ŻYJESZ SKORO PO ODLICZENIU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z MIESZKANIEM NIE WYSTARCZA CI 8800? NIE ROZUMIEM CZEMU NIE WEŹMIESZ KREDYTU I NIE KUPISZ DOMU ALBO WŁASNEGO M. CHYBA ZE LICZYSZ NA JAKIŚ SOCJAL

 2. Witam,
  nie ma takiej możliwości – ustawa o dodatkach mieszkaniowych definiuje czym jest dochód – stosuje się ją dla ustalania maksymalnego dochodu uprawniającego do zawarcia umowy najmu z tbs-em. Wśród wymienionych tam wyłączeń nie ma alimantów – są z resztą jasne orzeczenia w tym temacie – alimenty nie są kosztem uzyskania przychodu ani nie podlegają na innych zasadach odliczeniu od dochodu ustalanego dla celów wykazania warunku ustawowego (nieprzekraczanie dopuszczalnego dochodu), którego spełenienie daje prawo zawarcia umowy najmu mieszkania wybudowanego z finansowania zwrotnego czy kredytu z bgk (czyli od TBS).
  Pozdrawiam

 3. Czy od dochodu wykazywanego na potrzeby wynajmu mieszkania od TBS można odliczyć płacone regularnie, bez zaległości, alimenty na dzieci

 4. Czy od dochodu wykazywanego na potrzeby wynajmu mieszkania od TBS można odliczyć płacone regularnie, bez zaległości, alimenty na dzieci.

Komentowanie jest wyłączone.