Zwrot partycypacji to przychód podatnika

W sytuacji gdy kwota zwrotu wpłaty partycypacyjnej jest wyższa od wpłaconej przez najemcę, powstałą różnicę należy zakwalifikować jako przychód i zapłacić od niej podatek. Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygnatura akt I SA/Wr 1146/11).

W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.
Jeśli partycypacja wynosiła np. 30 proc. kosztów budowy, to zwrot będzie wynosił 30 proc. wartości odtworzeniowej według aktualnego wskaźnika ogłaszanego przez wojewodę. Po latach od wniesienia partycypacji kwota ta jest przeważnie dużo wyższa.

Gdy kwota zwrotu wpłaty partycypacyjnej jest wyższa od wpłaconej, dana osoba fizyczna otrzymuje przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować w kategorii przychodu stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uznał WSA.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddając wpłatę najemcy, musi przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu do końca lutego roku następującego po wypłacie informację PIT-8C. Na tej podstawie podatnik sam rozliczy się z fiskusem.
Przychody ze zwrotu partycypacji, jako niemieszczące się w żadnej z wymienionych przez ustawę o PIT kategorii, należy zakwalifikować do tzw. innych źródeł.

Przeczytaj także:  Jak wyliczyć kwotę zwrotu partycypacji w TBS

Rate this post