Mieszkania TBS dla seniorów

Władze Wrocławia przyjęły „Gminny program wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych na lata 2014-2018”. W jego ramach miasto zaoferuje seniorom na specjalnych zasadach 44 mieszkania w TBS na nowym osiedlu Stabłowice.

Dzięki współpracy z Wrocławskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego uzyskaliśmy 44 mieszkania na Stabłowicach. Mieszkania te są pozbawione barier architektonicznych i ułatwią życie osób starszych i niepełnosprawnych, jak również usprawnią świadczenie usług opiekuńczych – mówi Jacek Sutryk, dyrektor departamentu spraw społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Kilkanaście z tych mieszkań jest już gotowych – wszystkie mają być oddane w tym roku. W ciągu kilku dni powstaną dokumenty wykonawcze, które ustalą zasady, na jakich lokale te będzie można zajmować. – Na pewno wpływ na to będzie miał stan zdrowa, sytuacja rodzinna, a także dochody. Oczekujemy bowiem, aby te osoby płaciły czynsz, dlatego badana będzie ich zdolność do wnoszenia opłat – wyjaśnia Jacek Sutryk. Mieszkania zbudowane są przez TBS, wkład partycypacyjny wpłaciła już gmina Wrocław, a wspomniany czynsz będzie taki, jak za mieszkanie komunalne – jego wysokość reguluje uchwała Rady Miejskiej.

Mieszkania są ulokowane blisko siebie, głównie po to, aby ułatwić pracę opieki, ale także aby zrodzić współpracę międzysąsiedzką. – W sąsiedztwie będą pewnie rodziny z małymi dziećmi, dlatego mam nadzieję, że sąsiedzka współpraca międzypokoleniowa w tych miejscach rzeczywiście zaistnieje – dodaje Jacek Sutryk.

Podobne rozwiązania oferują także TBS w Poznaniu, Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim

Zobacz także:
TBS Wrocław – aktualne inwestycje

Rate this post