Nagroda dla prezesa stargardzkiego TBS

Prezes stargardzkiego TBS, Piotr Mync otrzymał nagrodę publiczności w plebiscycie „Szczupaki i Śledzie 2009” zorganizowanym przez Telewizję Szczecin, Gazetę Wyborczą i Radio Szczecin. Uznanie publiczności zdobył za program tzw. „mieszkań wspomaganych”, które powstają dla osób starszych, niepełnosprawnych lub opuszczających domy dziecka.

Na Piotra Mynca w SMS-owym plebiscycie „publiczności” oddano 306 głosów.

Piotr Mync od kwietnia 2003 r. pozostaje Prezesem Zarządu Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. – znanym jako inspirator modyfikacji i współtwórca polityki mieszkaniowej Stargardu Szczecińskiego i programów „mieszkań wspomaganych”.

Mieszkania te są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie wspomagane zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkania budowane są w ramach programu „Potrzebny Dom” skierowanego do osób niepełnosprawnych, dzieci pozbawionych domu rodzinnego, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób w podeszłym wieku tzw. seniorów. Dla tych czterech grup zostały opracowane programy operacyjne : „Bez Barier” „Na Start” „Nie Sami” „Nasz Dom” określające zasady pozyskania mieszkania.

Program Bez Barier –  ma na celu dostarczenie nowych mieszkań w pełni przystosowanych do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby ten cel został zrealizowany niezbędna jest współpraca organizacji pozarządowych, które znają potrzeby i oczekiwania mieszkaniowe swoich podopiecznych ze Stargardzkim TBS Sp. z o.o.

Program Na Start – ma na celu stworzenie warunków mieszkaniowych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze w tzw. inkubatorze. Nauka samodzielnego funkcjonowania i realizacja programu usamodzielnienia pod nadzorem opiekuna, to główne aspekty programu. Po 3 letnim okresie zamieszkiwania w inkubatorze wychowanek, ma możliwość wynajęcia mieszkania docelowego w Stargardzkim TBS Sp. z o.o.

Program Nie Sami – ma na celu realizację mieszkań przystosowanych do potrzeb osób starszych, w których zapewnioną będą mieli opiekę medyczną i pomoc w czynnościach gospodarczych niesioną przez wolontariuszy.

Program Nasz Dom – dla dzieci od 4 – 18 lat pozbawionych domu rodzinnego. Ma na celu realizację mieszkań dla wychowanków Domu Dziecka, w którym dziesięcioro dzieci pod całodobową opieką prowadzi tryb życia zbliżony do rodzinnego: jedni sprzątają inni robią zakupy, ktoś prasuje. Daje to poczucie bezpieczeństwa, pozwala nawiązywać więzi i podejmować odpowiedzialność za innych.

Rate this post