Akcja WYKUP TBS – tworzymy nową petycję

This topic contains 146 odpowiedzi, has 4 głosy, and was last updated by  Jorik 6 years, 8 months temu.

Viewing 15 posts - 61 through 75 (of 147 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #5683

  Anonim

  ale generalnie nikt cie nie zmusza do wchodzenia w TBS. Wiesz co i jak, a potem oszustwo. Tak to działa, to jest biznes. Inaczej to nie byłoby opłacalne. Ktoś bierze 250 000 kredytu musi oddać 500 000. To też jest oszustwo ? 15 lat splaca to co wział a 15 lat spłaca odsetki za to że ci pozyczyli. Tu też nikt nikogo nie musza żeby brał kredyt. temat jest jasny od początku. te mieszaknia jak dla mnie nie sądla ludzi którzy chcą mieszkać nie wiaodmo ile lat albo do śmierci. Można pomieszkać pare lat max żeby troche stanac na nogi np i uciekać, a nie liczyć że sie bedzie spłacać mieszkanie 30 lat bez żadnych kosztów dodatkowych.

  #5684

  Anonim

  Witam .Do wcześniejszego komentarza się odniosę .Chyba nie zdajesz sobie sprawy jakie są koszty mieszkania w TBS tam nie da się stanąć na nogi i uciec ,te mieszkania to niby dla średniozamożnych !!!!!.
  Nikt nic nie chce z darmo .
  Proszę nie pisz więcej takich bzdur by nie szkodzić innym.
  Pozdrawiam

  #5685

  Anonim

  ale to po co w takim razie ktoś w to chodzi jak jest tak zle ?

  #5686

  Anonim

  Przygotowałem propozycję petycji. Treść poniżej:

  Szanowny Panie Prezydencie RP/Premierze/Pośle/etc.

  Na początku stycznia 2016r. Pan Minister Henryk Kowalczyk, Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poinformował o trwających w rządzie pracach nad programami wspierającymi budownictwo deweloperskie i jednorodzinne oraz mieszkalnictwo czynszowe z możliwością wykupienia mieszkań.

  Prosimy o ujęcie w opracowywanym programie możliwości uczciwego wykupu mieszkań przez najemców w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Obecne zapisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, w kwestii wykupu mieszkań TBS, mimo nowelizacji z 10 września 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 1582), nadal pozostają trudne, czy wręcz nie możliwe do przyjęcia przez najemców. Poza tym sami właściciele TBS nie są zainteresowani sprzedażą mieszkań. Wprowadzona w życie nowelizacja ustawy z 10.09.2015r. nadal pozostawia decyzję o sprzedaży w gestii właściciela. Czyli gdyby nawet większość, albo i wszyscy najemcy danego bloku podjęli decyzję o wykupie, to i tak właściciel może nie wyrazić zgody. Już z tego powodu wykup jest nierealny.

  Dodatkowym problemem równie istotnym jest sposób wyliczania wartości wykupu oraz ustalenie uprawnionych najemców. Ustawa przewiduje wykup tylko dla najemców będących jednocześnie stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu. Powoduje to wykluczenie pewnych grup najemców, którzy pomimo płacenia przez lata wysokich czynszów z których spłacane są kredyty zaciągnięte na budowę wynajmowanych przez nich mieszkań, nie mogą nabyć tych lokali na własność. Ponadto, najemcy mogą wykupić wynajmowane mieszkanie po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzowany wkład własny, czyli tzw. partycypację, wynoszącą zazwyczaj 20-30 proc. wartości lokalu.

  Należy stwierdzić, że wykup mieszkań na obecnych warunkach jest dla najemców wielce niekorzystny. Na poczet ceny sprzedaży lokalu nie zaliczono także wpłacanej przez najemców kaucji zabezpieczającej wynoszącej od kilku do kilkunastu tys. zł. Oprócz wpłaty ceny rynkowej mieszkania, muszą także spłacić kredyt ciążący na tym lokalu w BGK, co czyni transakcję nieopłacalną. Przepisy w sprawie wyliczania kwoty pozostałego do spłacenia kredytu za dany lokal są nieprecyzyjne. Zarządy TBS na samą myśl o wyliczeniu pozostałego zadłużenia twierdzą, że to niemożliwe.

  Nowelizacja ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych miała umożliwić kilkusettysięcznej grupie najemców i partycypantów wykup na własność wynajmowanych mieszkań. Po czterech latach od wejścia ustawy w życie, wykup mieszkań w TBS praktycznie nie istnieje.

  Mimo petycji najemców TBS z lutego 2015 roku podpisanej przez 1751 osób (zorganizowanej przez portal http://www.tbs24.pl) pragnących ułatwienia wykupu mieszkań nowelizacja z 10.09.2015r nie rozwiązała jednak naszych problemów.

  Dlatego też przypominamy o tej petycji i uszczegółowiamy prośbę proponując następujące rozwiązanie, które winno zachęcić do wykupu mieszkań:

  1. Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa społecznego może nastąpić, na rzecz każdego najemcy bez względu na to, czy był stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu.
  2. Właściciel mieszkań za każdym razem wyraża zgodę na sprzedaż mieszkania najemcy po wyliczeniu i wpłaceniu kwoty zadłużenia kredytowego przypadającego na dany lokal.
  3. Kwotę tego zadłużenia proponujemy liczyć w następujący sposób:
  a. Przyjąć jako podstawę do obliczenia kwoty zadłużenia wartość lokalu z dnia podpisania umowy najmu przez pierwszego najemcę lokalu, nawet jeżeli składający wniosek o wykup jest kolejnym najemcą. Propozycja ta wynika z faktu, że kredyt na mieszkanie był spłacany także przez poprzednich najemców.
  b. Jeżeli wartość lokalu nie uwzględniała kosztu działki proporcjonalnie przypadającego na lokal, to dodać do tej wartości, ten koszt z dnia podpisania pierwszej umowy najmu na dany lokal.
  c. Od tak ustalonej wartości lokalu odjąć koszt kaucji i partycypacji, jeżeli miała miejsce, ustalając w ten sposób sumę zadłużenia na dzień podpisania umowy najmu pierwszego najemcy,
  d. Dla sumy zadłużenia obliczyć wartość kredytu pozostającego do spłaty z uwzględnieniem, comiesięcznych spłat rat kapitałowo-odsetkowych wchodzących w skład opłaty czynszowej.
  e. Ze względu na możliwe problemy i utrudnienia ze strony właścicieli TBS proponujemy, aby nowelizacja ustawy:
  i. zawierała wzór arkusza kalkulacyjnego generującego takie obliczenia.
  ii. ustalała procentowy udział wartości rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości płaconego czynszu w poszczególnych latach.

  Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że wykup mieszkań wg obecnych przepisów nie jest uczciwą propozycją i nie skłania do podejmowania takiej decyzji. Wielu najemców przystępowało do programu, gdyż nie stać ich było na zakup mieszkania i podjęcie kredytu bankowego. Wielu mówiono też, że w przyszłości będzie możliwość wykupu mieszkań i czuje się z tego tytułu oraz z kształtu obecnych zapisów ustawy po prostu oszukana. Nie są skłonni wykupić mieszkania, nie chcą podjąć decyzji o zamianie mieszkań na większe. Ta sytuacja nie sprzyja podejmowaniu decyzji o zmianie miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy, lub po prostu decyzji o powiększeniu rodziny, gdyż najemcy nie chcą utracić wkładu, który dotychczas wpłacili w czynszu. Przeciwnicy zmian, będą przypominać, że ideą powstania Towarzystw Budownictwa Społecznego było stworzenie mieszkań dla średnio zamożnych, którzy po czasie mieli zostawić mieszkania i kupić sobie inne na własność. Trudną się nam z takimi opiniami zgodzić. Po pierwsze, dlatego, że przez ponad 10 lat funkcjonowania TBS spłaciliśmy sporą część kredytu, co stanowi duży wkład finansowy. Po drugie, dlatego, że w większości nie zaliczamy się do średniozamożnych, którzy mieli być gotowi sfinansować swoją ciężką pracą budownictwo społeczne. Po prostu najem mieszkań w TBS byłe dla nas jedyną szansą na zdobycie lokalu mieszkalnego.

  Jako kolejny powód przyjęcia naszych propozycji zgłaszamy też możliwość pozyskania w wyniku wykupu mieszkań w TBS dodatkowych środków finansowych na budownictwo społeczne.

  Prosimy bardzo o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji i ujecie w przepisach proponowanych prze nas rozwiązań.

  #5687

  Anonim

  Ja się pod taką treścią podpisuję

  #5688

  Anonim

  Proponuję ujęcie z petycji zapisu o wyłączeniu w wycenie mieszkania działań przez rzeczoznawcę opłaconego np. z kieszeni najemcy. Wycena mieszkania powinna być oparta o stan wyjściowy przekazany przez TBS-y (zawarty w umowie). Często najemcy na własny rachunek ponosili koszty podniesienia standardu tych mieszkań.

  #5689

  Anonim

  Oczywiście tak, dobre rozwiązanie. Popieram!!

  #5690

  Anonim

  Petycja jest ok. Chciałbym jednak o wyjaśnienie naszej sytuacji, gdyż pojawiły się jakieś dziwne wpisy na ten temat. Ja osobiście (i myślę, że zdecydowana większość) nie chcę od TBS żadnej darowizny, NIC za darmo!! Chciałbym tylko otrzymać możliwość wykupu mieszkania po uczciwej cenie. Obecnie znajdujemy się w jakiejś abstrakcyjnej pułapce i niemocy. Nie możemy się nawet dowiedzieć jaką kwotę kredytu spłaciliśmy, ani jaka część/kwota czynszu to spłata kredytu. Frankowicze działają (czy słusznie – nie mi oceniać), my też musimy.

  #5691

  Anonim

  Petycja jest ok.
  Szacunek dla Daniel za tak wielkie zainteresownie i napisanie .Do przodu walczmy.

  #5692

  Anonim

  Petycja jest ok.
  Szacunek dla Daniel za tak wielkie zainteresownie i napisanie .Do przodu walczmy.

  #5693

  Anonim

  Super petycja – brawo Daniel. Pełne poparcie i szacunek!

  #5694

  Anonim

  Popieram petycję !!!

  #5695

  Anonim

  Popieram petycję Daniela!

  #5696

  Anonim

  stanowczo popieram, jedna korekta istotna, tbsy istnieja już 20 lat a nie 10, teraz prośba do admina portalu o działanie

  #5700

  Anonim

  ..list z klubu PIS w którego treści było napisane:.. „w przeciwieństwie do SM żaden członek TBS partycypując w kosztach budowy nie może wykazać 100% pokrycia kosztów – jak w SM „I to jest nieprawda ! Pan Minister Piotr Styczeń powiedział posłom z sejmowej komisji infrastruktury /W sejmie omawiano efekty ustawy o wykupie mieszkań TBS/ – artykuł z 16.09,2012 r.że : „jedyny lokal,który wykupiono od chwili wejścia ustawy w życie,pochodził z zasobów wybudowanych przez Spóldzielnię Mieszkaniową „.Oczywiście dotyczy to lokalu wybudowanego z udziełem preferencyjnego kredytu z KFM w BGK.I nie mógł być już ten kredyt spłacony w 100 %dlatego,że budownictwo w tym systemie rozpoczęło się w latach dziewięćdziesiątych ub.wieku.No to jak to jest ?

Viewing 15 posts - 61 through 75 (of 147 total)

You must be logged in to reply to this topic.