Akcja WYKUP TBS – tworzymy nową petycję

This topic contains 146 odpowiedzi, has 4 głosy, and was last updated by  Jorik 6 years, 5 months temu.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 147 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #1094

  Anonim

  Z uwagi na to, że w poprzednim temacie stworzył się bałagan z postami, proponuję tylko w tym miejscu pisać o nowej petycji dotyczącej wykupu TBS.

  #5414

  Anonim

  Szanowni Państwo, Najemcy, Partycypaci, Najemcy-Partycypaci, Włodzrze TBS-ów (Zarządy i Właściciele), Finansujący (Zarządzający środkami i ich Właściciele), czyli My – poprzez (Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, oraz Osoby Fizyczne), uprzejmie proszę, (lub prosimy) o wyrażenie swojej opinii w sprawie wykupu mieszkań znajdujących się we władaniu TBS-ów, a przynależnych w (moim przekonaniu) Osobom je Finansującym, czyli osobom zwanym Partycypantami i najemcami, o wyrażenie swej opinii, przed złożeniem Nowej Petycji Obywatelskiej wnioskującej o zmianę statutu mieszkań znajdujących się w zasobie TBS.
  Preambuła Nowej Petycji:
  My, Obywatele RP, znajdujący się pod ochroną Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  Życzymy sobie zmian, skutkujących możliwością wykupu na własność mieszkań, do których wierzymy, że mamy takie o takie prawo, bowiem jesteśmy ich jedynym fundatorem.
  Poniżej przedstawiamy petycję, której jesteśmy autorami, pozostając w pełni świadomi jej skutków dla naszego Kraju:
  Tekst petycji:
  Proszę wpisać tekst:

  #5427

  Anonim

  realnej możliwości wykupu mieszkań według kosztów ich budowy więc wartość określoną w umowie partycypacji w dacie najmu lokalu pomniejszonych o wartość dotychczas spłaconego kredytu, bez zgody TBSu

  #5439

  Anonim

  Włodarze TBS-ów (Zarządy i Właściciele) mają całkowicie inne oczekiwania dotyczące wykupu mieszkań niż najemcy TBS-ów.Z tego względu nie da się ożenić interesów jednych i drugich .Najemcy sami muszą wystosować petycję takiej treści,żeby zaspokajała ich pokładane nadzieje.

  #5446

  Anonim

  A zna Pan/Pani ich stanowisko? Proszę je wreszcie przedstawić, tak było wiadomo czym stanowisko TBS-ów różni się od stanowiska Najemców. A jeśli się różni, to dlaczego?

  #5450

  Anonim

  Od strony finansowej bardzo podoba mi się ta propozycja. Tylko chciałbym wiedzieć na jakim kryterium oparła Pani/Pan cenę wykupu „według kosztów ich budowy więc wartość określoną w umowie partycypacji w dacie najmu lokalu”.
  No i cały czas nie wiem jak ominąć zgodę TBS-ów. To są osoby prawne, podmioty prawa handlowego, chronione Konstytucją i kodeksem spółek handlowych, a nawet tą nieszczęsną Ustawą, którą chcemy zmienić. Nie ma mowy o wywłaszczeniu w wyniku wyższej konieczności, nie dostrzegam tu również większego dobra społecznego. Zatem jeśli rozwiązał/a Pan/Pani ten problem to bardzo proszę o wyjaśnienie. To dla mnie ważne.

  #5451

  Anonim

  j/w

  #5453

  Anonim

  Proponuję o ujęcie w petycji: prawa do wykupu wszystkich najemców bez względu na status czy tj. partycypant, czy wyłącznie najemca z określeniem jednoznacznych warunków dla tych grup zainteresowanych. Uważam, że propozycje tych warunków powinny być przedstawione na forum przez zainteresowane strony – dotyczy to najemców i tbs.

  #5454

  Anonim

  wnioskuje że koszty budowy to cena mieszkania wskazana w umowie partycypacji , przykładowo w 2006 w Warszwie była to kwota 3 300 zł/m2. Jeśli chodzi o zgodę tbsu to wcześniej była potrzebna zgoda właściciela czyli miasta, tbs to właściwie też to samo, jednej strony to spółki z drugiej miasto czyli skarb państwa, tbsy nie wiele mają do powiedzenia w sytuacji kiedy jedynym udziałowcem jest miasto, wystarczy aby w w ustawie nie było zapisu o zgodzie tbs, dla porównania na jakiej zasadzie mieszkańcy bloków komunalnych wykupują mieszkania? mieszkania komunalne też są własnością miasta a na marginesie trzeba zauważyć że lokatorzy za komunalki nie dali ani grosza, a więc nasz też chroni konstytucja zgodnie z którą wszyscy są wobec prawa równi, uważam również że spłata kredytu powinna być pomniejszona o kaucję wplacaną niegdyś przez najemców..

  #5456

  Anonim

  Szanowni Państwo jak już wcześniej pisałem MY chce a TBS-y się boją, że stracą budynki, którymi zarządzają i dlatego warto by umieścić w petycji zapis mówiący o tym, że do momentu wykupienia ostatniego mieszkania na danym osiedlu lub w danym bloku TBS – będzie zarządzał i administrował daną nieruchomością. Chcemy ale dajmy im, też jakiś punkt zaczepienia, żeby nie uczuli się do końca niepotrzebni i nie ważni

  #5467

  Anonim

  Do Elki.
  Bardzo rzeczowa propozycja. Również zachęcam do tego by w uzgodnienia o kształcie petycji włączyło się jak najwięcej osób. A TBS- to już koniecznie, chociażby z racji faktu, że mowa tu cały czas o Nich i jeśli nie przedstawią swojego stanowiska w tym miejscu, to można na przykład dorozumiewać, iż ignorują inicjatywę własnych najemców, dzięki którym przecież egzystują.
  Do aaaa aga
  Co do ceny. Jest pewien szkopuł w Pani propozycji określenia ceny. Otóż w okresie prosperity budownictwa mieszkaniowego wartość odtworzeniowa znacząco wzrosła. Potem znowu zmalała. Oznacza to inną cenę dla wszystkich. W szczególności pretensję będą mieli ci, którzy zawierali umowy o partycypację w okresie gdy wartość odtworzeniowa była wysoka. Taki zapis jak Pani proponuje oznacza, że niektórzy mogliby wykupić tanio a inni bardzo drogo (czyli w ogóle).
  I druga uwaga: TBS-y są zorganizowane w formie spółek prawa handlowego – akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością (spółdzielni osób prawnych nie biorę pod uwagę). Mogły powstać tylko w takiej formie, ponieważ taki był wymóg ustawowy. Zatem powstanie TBS-ów nie było jakąś fanaberią lecz przemyślanym aktem woli osób, które akceptowały postawione przez Ustawodawcę warunki i wniosły w dodatku swój majątek. Można domniemywać, iż gdyby istniał ustawowy zapis o obowiązku sprzedaży mieszkań po jakiejś tam zaniżonej cenie to nie znalazłyby się osoby, które chciałyby powstania TBS-u. A nie ma TBS-ów, to nie ma i mieszkań. W spółkach akt zbycia nieruchomości zawsze jest poprzedzony podjęciem stosownej uchwały przez Zgromadzenie Akcjonariuszy czy Wspólników, co jest ujęte w stosownych przepisach kodeksu spółek handlowych. Aby umożliwić wykup ustawodawca musiał zagwarantować, iż zgodę na sprzedaż mieszkania TBS (każdego) musi wyrazić właściciel spółki, bo taki jest wymóg KSH.
  Dalej pisze Pani, że TBS-y to Gminy, a Gminy to Państwo. Chwilowo pomijając fakt, że część TBS-ów jest osobami prawnymi z kapitałem mieszanym lub stricte prywatnym to bardzo upraszczając wyjaśniam, że majątek TBS-ów jest majątkiem prywatnym, nawet jeśli jego jedynym udziałowcem jest gmina. Majątek TBS-u należy wyłącznie do TBS-u (nie do Gminy – sądy już dawno wypowiedziały się, że majątek spółki prawa handlowego jest majątkiem odrębnym od majątku wspólnika) i nie ma możliwości (powtórnego) sprywatyzowania, ponieważ on już jest prywatny – wszystkie spółki prawa handlowego, nawet jednoosobowe spółki Skarbu Państwa są mieniem quasi prywatnym – stąd w Ministerstwie Skarbu istnieje departament nadzoru właścicielskiego. I chociaż przez prywatyzację często mylnie rozumie się sprzedaż akcji spółek skarbu państwa innym niż państwo właścicielom, to nie jest to moim zdaniem prawdą, bo przecież absolutnie nie można nazwać prywatyzacją sprzedaży Polskich spółek telefonicznych czy energetycznych państwowym podmiotom francuskim czy niemieckim. Dlatego moim zdaniem istnieje duży problem w postaci tzw. sprzedaży wymuszonej przymusem ustawowym. To zgodnie z prawem nie możliwe do przeprowadzenia.
  Konstytucji już nie ruszam, chociaż jestem prawie pewien, że przymusowy wykup narusza istotę prawa własności.
  Do „wykup”.
  Jak już wspominałem Pańska propozycja jest właściwa na kierunku zachęt. Założę się że każdy TBS przyjmie taką propozycję z radosną ulgą. Ja jestem zwolennikiem porozumienia osiągniętego w drodze negocjacji niż narzucania swego zdania. Jednak jak powyżej zauważyłem, TBS-y chyba milczą. Piszę „chyba”, bo przecież tak naprawdę nie wiem kto kogo reprezentuje na forum.

  #5477

  Anonim

  TBS-y chcą na naszych plecach się uwieźć i wymusić na BGK kasę .Nie jest naszą sprawą sugerować ustawodawcy,kto ma zagospodarować pobrane od nas pieniądze,/za ewentualny wykup/.Osobiście uważam,że skoro BGK sam udzielił kredytu,to on powinien te pieniądze wraz z odsetkami odebrać / fundusz dopłat/.Bank i najemcy łożyli kasę,więc co do tego ma TBS.Tak,że petycję musimy sobie ułożyć i wysłać sami,a TBS-y niech sobie dalej walczą o swoje racje /jeśli uważają,że są pokrzywdzeni/ ale osobno,nie z nami. Tak,że panu A już dziękujemy.Proszę mobilizować swoich /TBS-y/ w innym miejscu a nam więcej już nie przynudzać.My nic za to nie możemy,że bank nie pozala Wam /TBS-om/ się w nie uzasadniony sposób wzbogacić.A to,że TBS-y nadal nie będą chciały dać zgody,to pożywiom,uwidim .

  #5481

  Anonim

  Panie/Pani Szanowny/a. Nigdzie powyżej nie wspomniałem jeszcze o BGK a Pan/Pani wyrzuca mnie z forum insynuując, że moim zamiarem jest odebranie temuż Bankowi pieniędzy, o których sugeruje Pan/Pani, że mu się należą. Jeszcze w stół nie uderzyłem a nożyce już brzęczą. Powyżej napisałem, że nie wiem, kto ukrywa się pod jakim nikiem. I to właśnie taka sytuacja, w której jestem pewien, że Pan/Pani lobbuje za rozwiązaniem bezprawnym, za to bardzo korzystnym dla Banku. Zatem używając Pańskich słów, BGK chce na plecach najemców wymusić kasę, która w żaden sposób do Banku nie należy. Bezczelny numer chciało by się rzec. A swoją drogą do BGK dotrę w swoim czasie.

  #5485

  Anonim

  ano wspomniał Pan,wspomniał,

  proszę sobie przypomnieć temat z dnia 02 listopada br. Wykup TBS – petycja,”Propozycja warunków wykupu” /p-kt 8/.

  ż się posłużę cytatem z Mrożka:
  „Nie grają,bo zagrają,a jakby grali,toby nie mogli zagrać”Tak to mniej więcej wygląda ta Pańska manipulacja.Bardzo już Panu dziękujemy za tę przebogatą spuściznę,dalsze propozycje proszę kierować bezpośrednio do Komisji Infrastruktury w Sejmie,oczywiście z poparciem własnego zaplecza.Proszę nie odpisywać.

  #5486

  Anonim

  To może dajmy możliwość zarządzania tbsom, również co do tych lokali które zostały wykupione, jak w spółdzielniach, wtedy tbsy będą po naszej stronie bo zachowają swoje status quo a nam przecież przede wszystkim zależy aby mieszkania były naszą właśnością.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 147 total)

You must be logged in to reply to this topic.