Wysłuchanie opinii w sprawie założeń do reformy systemu budownictwa społecznego

Reformując system budownictwa społecznego trzeba zacząć od rozwiązania problemów z przeszłości. Przyszłość nie może być powtórzeniem przeszłości, dlatego szukając najlepszych rozwiązań zróbmy wszystko, abyśmy za 10-15 lat nie musieli spotykać się ponownie i po raz kolejny dyskutować o reformie systemu budownictwa społecznego – powiedział Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń podczas spotkania ze środowiskami społecznymi opiniującymi założenia do reformy systemu budownictwa społecznego.

W spotkaniu uczestniczyli także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński i Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Marcin Murawski oraz przedstawiciele środowisk lokatorskich, deweloperskich, izb gospodarczych i stowarzyszeń właścicieli TBS, a także samorządów lokalnych.

Opinie do założeń przedstawione zostały w dwóch blokach tematycznych: jeden dotyczył propozycji przyszłego kształtu systemu budownictwa społecznego, drugi zaś sugestii związanych z rozwiązaniem problemów występujących w aktualnie działających towarzystwach.

Propozycje Ministerstwa w tych sprawach zostały umieszczone na stronie internetowej resortu i są powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Pytania dotyczyły przede wszystkim potrzeby stworzenia konkretnego, wieloletniego mechanizmu finansowania w formie ustawy oraz kwotowego określenia źródła finansowania systemu.

Zwrócono też uwagę na konieczność jednoznacznego określenia celu i misji programu. Wskazywano też na możliwe konflikty proponowanych rozwiązań z innymi przepisami, takimi jak ustawa o VAT bądź ustawa o ochronie praw lokatorów. Propozycje Ministerstwa rozpatrywano w kontekście zasady swobody działalności gospodarczej, problemów na styku partycypacji prywatnych z partycypacją gmin w towarzystwach, a także obowiązku i zasad podwyższania czynszu po przekroczeniu przez najemcę limitu dochodowego.

Na zakończenie spotkania Wiceminister P. Styczeń zapowiedział jego kontynuację po opracowaniu projektu założeń do ustawy.

Przeczytaj także:
Wykup mieszkania TBS – to już jest pewne
Szykuje się rewolucja w mieszkaniówce ?
Nowa ustawa o TBS – możliwy wykup na własność

Rate this post