Zalecenia do umów i statutów TBS

Zalecenia do umów i statutów towarzystw budownictwa społecznego   Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98,

Nieprawidłowości w umowach

Grupy najczęściej spotykanych niedozwolonych postanowień w umowach z TBS 1. Postanowienia dotyczące zmiany świadczenia przedsiębiorcy np. nieprecyzyjne i mogące wprowadzić w błąd zasady zmiany ceny lub innych świadczeń przedsiębiorcy. 2. Postanowienia wyłączające obowiązek zwrotu konsumentom

Książeczki mieszkaniowe – zobacz co się zmieniło!

Książeczki mieszkaniowe były przed 1990 r. najpopularniejszą formą oszczędzania na własny kąt. Zgromadzone na książeczkach wieloletnie oszczędności zdewaluowały się wskutek hiperinflacji w latach 1989-1990. Dla oszczędzających na cele mieszkaniowe w formie książeczek przewidziano rekompensatę w

Finansowanie partycypacji

Na sfinansowanie wkładu partycypant może przeznaczyć środki własne. Istnieje możliwość wycofania przez partycypanta wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną w celu sfinansowania wkładu partycypacyjnego – czytaj więcej. Istnieje także możliwość uzyskania kredytu

Kto może zostać partycypantem TBS

Kto może zostać partycypantem TBS   Partycypant jest to podmiot, który w zamian za udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ma prawo wskazania osoby, z którą – z chwilą zakończenia budowy i przekazania budynku do

Czynsz w TBS

Ustalenie wysokości czynszu leży w gestii towarzystwa. Jednak jego wysokość nie może w skali roku przekraczać 4% wartości odtworzeniowej lokalu. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²

Podstawy prawne działania TBS

Zakładanie i funkcjonowanie Towarzystw Budownictwa Społecznego umożliwia ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1070 ze zm.). Rozdział 4 tej ustawy

Kto może zostać najemcą TBS

Kto może zostać najemcą TBS Warunki zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawiają najemcą mieszkań w TBS dwa wymagania: 1. Osoby te nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w