Podstawy prawne działania TBS

Zakładanie i funkcjonowanie Towarzystw Budownictwa Społecznego umożliwia ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1070 ze zm.). Rozdział 4 tej ustawy

Kto może zostać najemcą TBS?

Warunki zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawiają najemcą mieszkań w TBS dwa wymagania: 1. Osoby te nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym samym mieście. Przez tytuł

1 2