Porozumienie BGK z resortem skarbu

Dobra wiadomość dla osób oczekujących na mieszkania z zasobów TBS, oraz ubiegających się o kredyt w ramach rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim”. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Ministerstwem Skarbu porozumienie, które zażegnało groźbę wstrzymania akcji kredytowej.

BGK biorąc jesienią ubiegłego roku udział w emisji akcji PKO BP przez obowiązujące procedury popadł w kłopoty, które hamowały działalność banku. Zastanawiano się nawet nad wstrzymaniem całej akcji kredytowej. Klienci BGK, skarżyli się, że w ostatnich miesiącach coraz trudniej dostać w nim kredyt, poręczenie, a także bardzo długo trzeba czekać na decyzje, które wciąż są przesuwane.

O kłopotach BGK pisaliśmy w artykule Kredyty na inwestycje TBS mogą być wstrzymane.

W zawiadomieniu banku PKO BP z dnia 26 kwietnia czytamy: W dniu 21 marca Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie podpisał z Ministerstwem Skarbu porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich wynikających z posiadanych akcji Spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (…) Porozumienie będzie miało korzystny wpływ na stabilność wskaźników adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Koniecznie sprawdź  Niemal 200 mieszkań TBS powstanie na Targówku