Porozumienie BGK z resortem skarbu

Dobra wiadomość dla osób oczekujących na mieszkania z zasobów TBS, oraz ubiegających się o kredyt w ramach rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim”. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Ministerstwem Skarbu porozumienie, które zażegnało groźbę wstrzymania akcji kredytowej.

BGK biorąc jesienią ubiegłego roku udział w emisji akcji PKO BP przez obowiązujące procedury popadł w kłopoty, które hamowały działalność banku. Zastanawiano się nawet nad wstrzymaniem całej akcji kredytowej. Klienci BGK, skarżyli się, że w ostatnich miesiącach coraz trudniej dostać w nim kredyt, poręczenie, a także bardzo długo trzeba czekać na decyzje, które wciąż są przesuwane.

O kłopotach BGK pisaliśmy w artykule Kredyty na inwestycje TBS mogą być wstrzymane.

W zawiadomieniu banku PKO BP z dnia 26 kwietnia czytamy: W dniu 21 marca Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie podpisał z Ministerstwem Skarbu porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich wynikających z posiadanych akcji Spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (…) Porozumienie będzie miało korzystny wpływ na stabilność wskaźników adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rate this post