Nowe mieszkania za 800 zł/m2 – to nie żart!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wymyślił jak jednocześnie obniżyć bezrobocie oraz deficyt fachowców i mieszkań. W ramach kursów budowlanych niewykwalifikowani bezrobotni uczyli się zawodu, stawiając pod profesjonalnym nadzorem budynek, w którym zamieszkało 12 rodzin od lat oczekujących na własne mieszkanie. Koszt jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej wyniósł 800 zł.

Projekt „budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych” został zainicjowany w okresie, w którym rynek pracy w powiecie nyskim cierpiał na deficyt wykwalifikowanej kadry pracowników budowlanych. Jednocześnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie zarejestrowanych było ponad 2.000 osób bezrobotnych bez żadnych kwalifikacji zawodowych, którzy najczęściej byli także długotrwale bezrobotnymi.  Ponadto poszczególne samorządy lokalne z powiatu nyskiego miały problem z brakiem środków finansowych na budowę mieszkań.

Budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych

Pomysł na zainicjowanie projektu zrodził się z analizy systemu szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Mimo realizacji szerokiej gamy kursów budowlanych trudno było dostrzec namacalny efekt szkolenia. Czasami zdarzało się, iż kursanci (np.: w ramach kursu murarza) stawiali ścianę, która na zakończenie szkolenia była rozbierana.

Podjęcie inicjatywy budowy w trakcie szkolenia prawdziwego domu wydawało się optymalnym pomysłem na stworzenie efektywnych i odpowiedzialnych społecznie programów szkoleniowych. Ponadto przeprowadzone rozpoznanie wśród pracodawców z branży budowlanej wskazywało, iż będą oni zainteresowani zatrudnieniem absolwentów takich kursów w swoich firmach.

Po rozmowach prowadzonych z lokalnymi władzami zainteresowanie uczestnictwem w projekcie wyraził Burmistrz Paczkowa. W ramach porozumienie Gmina Paczków przygotowała nieruchomość pod względem formalno prawnym, dokumentację techniczną oraz pozwolenie budowlane, oraz zabezpieczyła część materiałów budowlanych. Ponadto Gmina Paczków zobowiązała się do doprowadzenia mediów do domu oraz uzbrojenia go w liczniki zużycia wody i energii elektrycznej. Zapewnienie maszyn i urządzeń, kadry nadzorującej budowę, w tym kierownika budowy, środków ochrony osobistej, wykładowców i instruktorów należało (w ramach organizacji kursów) do Powiatowego Urzędu Pracy. Szkolenia realizowane były przez jednostkę szkolącą – Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie.

Cykl szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie obejmował szkolenie 176 osób z następujących zakresów:

– murarz-zbrojarz-betoniarz,
– murarz-tynkarz,
– murarz-malarz,
– murarz-cieśla, murarz-dekarz,
– elektromonter instalacji elektrycznych,
– monter instalacji c.o.,
– elektryk z uprawnieniami E do 1 kV,
– szkolenie z zakresu wykańczania wnętrz

Efektem zakończenia cyklu szkoleniowego było oddanie do użytku w listopadzie 2008 r. dwupiętrowego bloku z 12 mieszkaniami. Mieszkania zostały przekazane rodzinom oczekującym na przyznanie lokalu socjalnego (głównie samotnym matkom). Niespełna 800 złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej – tyle wyniósł koszt budowy budynku mieszkalnego przeznaczonego dla 12 rodzin, które od lat oczekiwały na własne lokum.

Projekt jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w Polsce i prawdopodobnie również w Europie. Po raz pierwszy z powodzeniem dokonano połączenia potrzeb społecznych (wzrost kwalifikacji osób bezrobotnych) z potrzebami gospodarczymi (deficyt mieszkań dla najuboższych).

Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie także w przyszłości (planowane jest uruchomienie kolejnych szkoleń zawodowych, których efektem będzie powstawanie nowych mieszkań i obiektów użyteczności publicznej). Pomysł PUP w Nysie zdobywa coraz więcej naśladowców – wdrożenie projektu na własnym terenie zapowiedział min: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Łodzi, Starosta Łowicza, Starosta Bełchatowa i inni.

Projekt budowy domu w Paczkowie przez bezrobotnych został doceniony nawet za granicą – otrzymał jedną z sześciu Europejskich Nagród Przedsiębiorczości w Madrycie.

Przeczytaj także:

Rate this post