Kto może zostać najemcą TBS?

Warunki zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawiają najemcą mieszkań w TBS dwa wymagania:

1. Osoby te nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym samym mieście.

Przez tytuł prawny jest rozumiane prawo własności lokalu (domu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TBS.

Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami mieszkania np. w TBS w Warszawie tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu budynku TBS (czyli w Warszawie lub najbliższych okolicach).

Warunek nieposiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania z TBS umowy najmu, a nie w chwili składania wniosku. Obowiązuje on przez cały czas trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego w TBS.

Jeśli najemca mieszkania w TBS wejdzie w posiadanie takiego prawa już w czasie trwania stosunku najmu (np. w wyniku spadkobrania, darowizny, a nawet kupna innego lokalu), powinien powiadomić o tym Zarząd Towarzystwa, który wyznaczy termin na uregulowanie sytuacji tak, aby nie naruszała postanowień ustawy (tzn. najemca ma do wyboru: albo rozwiązać umowę najmu z TBS, albo zbyć nowo nabyte prawo do innego lokalu).

2. Suma przeciętnych miesięcznych dochodów, uzyskiwanych przez osoby wspólnie wynajmujące lokal mieszkalny w TBS (czyli członków tzw. gospodarstwa domowego), nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.

Określając te limity, ustawa odsyła do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok jako podstawy obliczenia maksimów dla gospodarstw domowych o różnej liczbie członków. I tak: miesięczny dochód kandydatów na najemców mieszkania w TBS nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie więcej niż:

  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – zobacz wysokość przeciętnego wynagrodzenie w Twoim województwie.

Przeczytaj także:

Aktualne progi miesięcznych dochodów w województwach

Zobacz jak dostać mieszkanie z TBS:

jak-sie-starac-o-mieszkanie-tbs

Rate this post

4 komentarze do Kto może zostać najemcą TBS?

  1. Mieszkam na Podkarpaciu. Będąc na emeryturze podjąłem w zeszłym roku dodatkową pracę by zgromadzić środki na wpłatę do TBS-u, ok. 40 tyś zł, bo z samej emerytury nie sposób zgromadzić takiej kwoty. Kupno mieszkania odpada, nie mam szans na kredyt hipoteczny bo byłby na zbyt krótki okres i rata wyszła by astronomiczna. Teraz dowiaduję się że moje i żony zarobki ( 4700 + 3500 + 2250 = 10 450 brutto) są za duże by dostać mieszkanie z TBS-U. Gratuluję ustawodawcy podejścia do starszych ludzi.

    • No zaraz…przecież TBS budują sobie sami użytkownicy i regulamin ustawiają, jak chcą. Względnie mała 30-osobowa spółdzielnie mieszkaniowa. (a ta z pnia bierze kredyt). Dlaczego Zbyszek chce kupować samodzielnie mieszkanie na kredyt, to już w ogóle nie rozumiem. Przejrzyj proszę oferty tworzenia Kooperatyw w 30 osób. Też nie ma bariery finansowej wejścia w takie przedsięwzięcie.

  2. czy ja jako emeryt z innego województwa z dochodem brutto m-cznie ok 3600 zl mogę ubiegać się o zakup partycypacji w budynku TBS np Warszawa praga .cel przeniesienia się do warszawy związany jest z checia pomocy córce w opiece nad dziecmi

Komentowanie jest wyłączone.