Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w województwach służące celom określonym w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Obowiązuje do 31.12.2016

 

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255 oraz z 2015 r. poz. 1169 i 1582) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2015 r.


PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWACH W 2014 R.

 

Województwo:                      Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł):

 

dolnośląskie                                   3814,42

kujawsko-pomorskie                    3273,13

lubelskie                                         3412,78

lubuskie                                          3247,04

łódzkie                                             3419,12

małopolskie                                   3485,33

mazowieckie                                  4657,07

opolskie                                          3425,56

podkarpackie                                 3266,17

podlaskie                                        3348,38

pomorskie                                      3746,69

śląskie                                            3862,32

świętokrzyskie                               3244,84

warmińsko-mazurskie                 3223,04

wielkopolskie                                 3421,43

zachodniopomorskie                   3402,10

 

źródło: GUS

Rate this post