Fundament – solidna podstawa domu

Fundamenty są podstawą domu. Od tego jak zostaną wykonane, zależy jakość późniejszego użytkowania. Dlatego też należy je wykonać solidnie, zgodnie ze „sztuką budowlaną”. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są podstawowe zasady budowy fundamentów.

Prawidłowe rozpoczęcie prac to wstępne oznaczenie zarysu domu. Kiedy działania te zostaną ukończone, należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu, tak aby dojść do głębokości górnej powierzchni ławy fundamentowej. Do tego typu prac potrzebna jest koparko-ładowarka, którą należy zamówić wcześniej. Dobrze też zadzwonić do kilku operatorów koparek, ponieważ ceny mogą się diametralnie różnić.

Kolejnym krokiem jest wytyczenie przez geodetę linii bazowych dla ścian fundamentowych oraz tzw. bazowego punktu wysokościowego. Linie te muszą zgadzać się z dokumentacją, na podstawie której zostało wydane pozwolenie na budowę, oraz z projektem domu. Następnie należy wykonać ławy drutowe, które wyznaczają narożniki ścian fundamentowych zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych. Na podstawie tzw. punktów charakterystycznych ław drutowych należy wytyczyć odpowiadające im punkty w wykopie.

Kolejnym etapem jest ręczne wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe. Następne jest wyrównanie dna wykopu pod ławy. Niektórzy wykonawcy układają w wykopie folię budowlaną, która jest wywinięta aż do powierzchni. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ dzięki temu mieszanka betonowa nie zmiesza się z ziemią, nie zabrudzi desek szalunkowych, a następnie można liczyć na dobre związanie betonowego podkładu.

Kolejnym krokiem jest ułożenie 10-centymetrowej warstwy betonu B10, czyli tzw. betonu chudego. Jeżeli na działce jest lekki piaszczysty grunt, a poziom wód gruntowych jest niski, etap ten można pominąć. Następnym ważnym etapem jest ułożenie zbrojenia wzdłużnego z 4 prętów o średnicy 12 mm ze stali żebrowanej lub gładkiej. Należy je połączyć w 30-centymetrowych odstępach drutem 6 mm.

Na tym etapie bardzo ważne jest staranne łączenie prętów na całej długości oraz, co ważne, w narożach. Kolejne jest ustawienie deskowania ławy fundamentowej i dokładne jego wypoziomowanie. Ważne jest, aby zbrojenie było umocowane 5 cm nad powierzchnią gruntu. Przed wylaniem betonu najlepiej jest podlać deskowanie dużą ilością wody.

Do wypełnienia deskowania najlepszy jest beton klasy B12 lub B20. Następnie należy zagęścić go wibratorem lub opukiwać dokładnie szalunek Należy pamiętać, że wibrator nie może dotykać zbrojenia ani deskowania.

Kiedy beton zaschnie, powierzchnie ław należy wyrównać, a następnie dokładnie zatrzeć. Kiedy minie doba po wylaniu betonu, rozpoczyna się proces jego pielęgnacji. Przez okres 5-10 dni należy obficie go podlewać, chyba że towarzyszą budowie obfite opady deszczu. Następnie muruje się narożniki ścian fundamentowych.

Kiedy deskowanie zostanie usunięte, należy wyznaczyć miejsca, gdzie będą przebiegać instalacje podziemne przyłączy elektrycznych, wodociągowych, i kanalizacyjnych. W tych miejscach umieszcza się krótkie odcinki rury plastikowej lub wkładki z kawałków styropianu.

Kolejnym etapem jest wymurowanie ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych, a także podstawy kominów, aż do poziomu podkładu pod podłogę parteru. Należy także uzupełnić ubytki w spoinach wymurowanych ścian i zagruntować całą powierzchnię muru emulsją asfaltowo- kauczukową.

Następne jest ułożenie „na gotowo” odcinków instalacji podpodłogowych, czyli kanalizacyjnej i wodociągowej. Końce ich zamyka się zaślepkami. Natomiast w instalacji elektrycznej w rurę wciągnięty jest drut, który w późniejszym czasie ułatwi wprowadzenie kabla. Przestrzeń pod podłogą parteru wypełnia się piaskiem lub pospółką z jednoczesnym zagęszczeniem.

Na wyrównanych górnych powierzchniach ścian fundamentowych układa się izolację przeciwwilgociową. Wykonana jest ona z papy  podkładowej i powinna wystawać 15 cm poza wewnętrzną krawędź ścian fundamentowych.

Natomiast z chudego betonu wykonuje się podkład pod podłogę parteru. Górna powierzchnia betonu powinna znajdować się na poziomie izolacji poziomej ścian  fundamentowych. Ostatnim etapem jest zakopanie wykopu od strony zewnętrznej z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu.

Warto przeczytać:

Rate this post