Dopłaty do czynszu – jakie PROGI – wymagania i WARUNKI [sprawdź] czy Ci się należy!?

Mieszkanie Plus zmienia swoją formułę. Nie będzie już programem związanym z tanimi mieszkaniami. Będzie za to programem dopłat do czynszów. Co jest z tym związane? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w programie? Na jakie dodatki i dopłaty można liczyć?

Starania o dodatek mieszkaniowy – wymagania

Wszelkiego rodzaju finansowe dodatki są naprawdę bardzo istotne, zwłaszcza dla najuboższych. Pozwalają one na zapewnienie względnego bezpieczeństwa finansowego i pomagają w normalnym funkcjonowaniu, bez konieczności ratowania się, chociażby pożyczkami czy innymi źródłami finansowania, które nakręcić mogą tylko spirale długów, tak, że bardzo trudno jest się z niej potem wydostać.

Tego typu dodatki mają więc kolosalne znaczenie na przykład w przypadku rencistów i emerytów – powszechnie bowiem wiadomo, że te świadczenia finansowe raczej nie należą w Polsce do najwyższych. Kolejnym dodatkiem, który ma na celu polepszenie warunków bytowych osób najuboższych, jest właśnie dodatek do czynszu.

Dopłaty do czynszu, mają pomóc wszystkim tym, których nie stać jest na to, by samodzielnie pokrywać całą należność za mieszkanie. Jednak nadal nie jest to świadczenie, które pokrywa czynsz w całości – pokrywa tylko jego część, resztę należy już dopłacić z własnej kieszeni. Mimo wszystko nadal warto jest się, o to świadczenie starać. Żeby je jednak otrzymać, trzeba spełnić określone wymagania. Jakie konkretnie?

Dopłata do czynszu, gdy masz niski dochód

dopłaty-do-czynszu-warunki-wymagania-dla-kogo
Zobacz jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dopłatę do wynajmowanego mieszkania, mieszkanie plus – zmienia swoje oblicze…

Pierwszym kryterium z całą pewnością jest niski dochód. Prawo do dopłaty do czynszu, ma się w momencie, w którym spełni się wymogi ustawy dotyczącej dodatków mieszkaniowych. Niski dochód w świetle rozumienia tej ustawy oznacza, że nie można przekraczać progu dochodowego, który został tam ustalony.

Oznacza to konkretnie, że o dodatek do czynszu można się starać w momencie, w którym dochody na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczają w okresie trzech miesięcy poprzedzających czas złożenia wniosku pułapu 125 procent najniższej emerytury. Zgodnie ze stanem z  1 marca 2018 roku mowa tutaj o kwocie 1029,8 złotych, czyli dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać sumy 1287,25 złotych.

W przypadku osób samotnych ta kwestia przedstawia się nieco inaczej. Osoby prowadzące samotnie gospodarstwo domowe nie mogą przekroczyć progu dochodów sięgającego 175 procent najniższej emerytury, czyli kwoty 1802,14 złotych. To jednak nie zamyka kwestii dochodu na osobę w rodzinie. Bowiem nawet jeśli limit dochodu zostaje przekroczony, nadal można się starać o dodatek do czynszu, jednakże kwota przewyższająca limit dochodu nie może być większa niż sama kwota dodatku. Z kolei dodatek na czynsz zostanie stosownie pomniejszony o kwotę, która jest ponad limitem progu dochodowego.

Dochód rozumiany jest jako kwota, która pozostaje po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, a także po opłaceniu wszelkich składek – tych na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe. Jeszcze inaczej ta kwestia prezentuje się w przypadku rolników. Wtedy dochód wyliczany jest na podstawie gruntu i hektarów przeliczeniowych, zgodnie z tym, co zostaje ogłoszone przez prezesa ZUS w związku z przeciętnym dochodem, który możliwy jest do uzyskania z jednego hektara.

Z kolei do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych, okresowych i pielęgnacyjnych wypłacanych przez pomoc społeczną. Nie wlicza się również tzw. becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z powodu urodzenia dziecka, świadczeń wypłacanych sierotom zupełnych, świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach programu Rodzina 500 +, pomocy materialnej wypłacanej uczniom ani dodatku mieszkaniowego.

Dopłaty do czynszu a tytuł prawny do lokalu

Dodatek do czynszu ma za zadanie pomóc w uregulowaniu opłat za czynsz osobom, które:

 • mieszkają w lokalach mieszkalnych na zasadach obowiązującego prawa spółdzielczego,
 • mieszkają w lokalach, do których nie przysługuje im tytuł prawny, w oczekiwaniu na lokal socjalny lub przysługujący lokal zamienny,
 • najmują mieszkanie,
 • podnajmują mieszkanie,
 • mieszkają w mieszkaniach, które znajdują się w budynkach, które stanowią ich własność,
 • są właścicielami samodzielnych mieszkań,
 • mają tytuł prawny uprawniający do korzystania z mieszkania, na przykład na podstawie umowy o użyczeniu i w związku z tym ponoszą wszelkie opłaty wynikające z korzystania z mieszkania.

Odpowiednia powierzchnia lokalu

Żeby móc starać się o dodatek do czynszu i zostać beneficjentem nowego programu dopłat nie można dysponować, zbyt dużym mieszkaniem. Przez to określenie rozumiany jest lokal mieszkalny, którego użytkowa powierzchnia nie przekracza o więcej niż 30 procent powierzchni normatywnej.

Jeśli tak się dzieje – starania o dodatek na czynsz zostają skazane na porażkę. Norma może być jednak przekroczona nawet o pięćdziesiąt procent, jednak w bardzo ściśle określonych warunkach, czyli w momencie, w którym powierzchnia kuchni oraz pokojów jest mniejsza niż sześćdziesiąt procent wielkości mieszkania.

Użytkowa powierzchnia normatywna z kolei w świetle obowiązujących przepisów w przeliczeniu na liczbę osób, które zamieszkują dane gospodarstwo domowe, wynosi:

 • dla jednej osoby: 30 metrów kwadratowych
 • dla dwóch osób: 40 metrów kwadratowych
 • dla trzech osób: 45 metrów kwadratowych
 • dla czterech osób: 55 metrów kwadratowych
 • dla pięciu osób: 65 metrów kwadratowych
 • dla sześciu osób: 70 metrów kwadratowych

W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe przekracza sześć osób, każda dodatkowa osoba ma prawo do powierzchni dodatkowej, która wynosi pięć metrów kwadratowych na każdego kolejnego członka rodziny. Wyjątek stanowi tutaj osoba niepełnosprawna, która ma prawo do własnego pokoju lub osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim. Taka osoba zwiększa maksymalną możliwą powierzchnię użytkową o piętnaście metrów kwadratowych.

Dodatek do czynszu – wysokość

Skoro wiadomo już jakie wymagania należy spełnić, by móc starać się o dopłaty do czynszu, warto przejść do kolejnej kwestii – ile ten dodatek będzie właściwie wynosił? Dodatek ten gminy udzielają osobom najuboższym, jednak jego wysokość różni się i nie jest taka sama dla wszystkich. Suma dodatku do czynszu zależy bowiem od powierzchni mieszkania i liczby osób, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym. Dodatek ten jest różnicą między wydatkami ponoszonymi na utrzymanie lokalu mieszkalnego a kwotą:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego, jeśli gospodarstwo domowe zamieszkuje jedna osoba. 20 procent jeśli suma dochodów w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w zakresie 150-175 procent sumy najniższej emerytury.
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego, jeśli gospodarstwo domowe zamieszkuje od dwóch do czterech osób. 15 procent jeśli suma dochodów w gospodarstwie mieści się w zakresie 100-125 procent sumy najniższej emerytury.
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego, jeśli gospodarstwo domowe zamieszkuje pięć osób i więcej. 12 procent jeśli suma dochodów w gospodarstwie mieści się w zakresie 100-125 procent sumy najniższej emerytury.

Dodatek czynszowy przyznawany jest przez osoby, które zostały do tego uprawnione, czyli kolejno: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja o przyznaniu dodatku podejmowana jest na drodze decyzji administracyjnej. Do przyznawania dodatku na czynsz może zostać też upoważniona inna osoba. Upoważnić może wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a osobą upoważnioną do podejmowania tego typu decyzji o przyznaniu dopłaty do czynszu może być dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej danej gminy lub miasta.

Właśnie to sprawia, że to na Ośrodkach Pomocy Społecznej, gminnych i miejskich spoczywa obowiązek udzielania wszelkich informacji dotyczących dopłaty do czynszu mieszkańcom danej gminy lub miasta, a także wydawanie i przyjmowanie wniosków o dopłatę. Wnioskodawcy mają również prawo do skorzystania z pomocy w celu poprawnego wypełnienia wniosku o dopłatę do czynszu.

To wszystko sprawia, że w przypadku występowania jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności dotyczących dopłaty do czynszu i starań o nią, warto jest się zgłosić do miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

5/5 - (1 vote)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl

1 Komentarz do Dopłaty do czynszu – jakie PROGI – wymagania i WARUNKI [sprawdź] czy Ci się należy!?

 1. Słodko, ale jest haczyk – noga Ci się powinie, nie zapłacisz na czas i w dwa tygodnie wylatujesz na bruk 🙂 Fajny sposób, jak państwo jednym ruchem dotuje developerkę i kupuje sobie przychylność wyborców – obywateli rozmaitymi dodatkami. A wiekszość nich, zamiast oglądać się na te datki (które dziś są, a jutro niekoniecznie) wolałaby po prostu godnie żyć i zarabiać we własnym kraju 🙂

Komentowanie jest wyłączone.