Będą pieniądze na mieszkania czynszowe – BGK uruchamia kredyty

Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował ofertę kredytu budowlanego na finansowanie inwestycji mieszkaniowych na wynajem realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz spółki komunalne na warunkach komercyjnych. Wprowadzenie nowego produktu wypełni lukę finansowania, powstałą po zakończeniu udzielania kredytów preferencyjnych z dniem 30.09.2009 r. (w zakresie przyjmowania nowych wniosków) w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych może być przeznaczony na:
– realizację inwestycji mieszkaniowych na wynajem, w tym lokali użytkowych na wynajem, ale tylko w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej,
– zakup budynku/ów z lokalami mieszkalnymi lub/i użytkowymi w celu dokończenia budowy, ich remontu, przebudowy lub rozbudowy, adaptacji na cele mieszkalne, z przeznaczeniem na wynajem,
– refinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej, stanowiących maksymalnie 30% całkowitych kosztów inwestycji, poniesionych nie wcześniej niż 2 lata od daty rozpoczęcia inwestycji,
– refinansowanie zakupu działki/ek budowlanej/ych, zakupionych nie wcześniej niż 2 lata od daty rozpoczęcia inwestycji.

Bank wymaga minimalnego poziomu wkładu własnego Kredytobiorcy w kosztach realizowanej inwestycji w wysokości 50%, a okres kredytowania wynosi do 30 lat liczonych od dnia podpisania umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu.

Bank dopuszcza możliwość, na wniosek Kredytobiorcy, sprzedaży kredytowanych lokali mieszkalnych/użytkowych, pod warunkiem:
1) upływu, co najmniej 5 lat od momentu uruchomienia środków kredytowych;
2) wniesienia jednorazowej spłaty kredytu w części przypadającej na dany lokal w wysokości określonej przez Bank;
3) spełniania przez Kredytobiorcę warunków umownych, w tym klauzul dotyczących gromadzenia funduszu remontowego i kaucji;
4) przedstawienia w Banku aktualizacji wyceny wartości nieruchomości, obejmującej pozostałe lokale na wynajem, zweryfikowanej zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

Po likwidacji w maju 2009 roku Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zadania kredytowe przejął Bank Gospodarstwa Krajowego, który potem jeszcze tylko przez parę miesięcy przyjmował wnioski kredytowe. Od tego momentu oferta mieszkaniowa TBS-ów mocno zubożała, nie było pieniędzy na nowe inwestycje.
Nowa oferta kredytowa dla TBS może znacząco poprawić sytuację budownictwa na wynajem w całym kraju.

Rate this post