BGK zaprasza na konferencję

W dniu 11 grudnia w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się regionalna konferencja na temat oferty Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa mieszkaniowego. W konferencji wezmą udział przedstawiciele samorządów, TBS i spółek komunalnych z terenu województwa lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz podlaskiego.

Konferencję zorganizowaną przez miasto i Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie wystąpienie Michała Olszewskiego – zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy i Radosława Stępnia – I zastępcy prezesa zarządu BGK. Następnie prelegenci przybliżą formy wsparcia budownictwa mieszkaniowego w programach rządowych, opowiedzą o dobrych praktykach i nowych zasadach finansowania społecznego budownictwa czynszowego, zmianach wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat i finansowaniu miejskich projektów rewitalizacji.

Termin i miejsce konferencji:
11 grudnia 2015 r., godz. 10:30
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (metro Imielin), sala nr 136, I p.

Jesienią 2015 r. weszły w życie nowelizacje dwóch ustaw o priorytetowym znaczeniu dla polityki i gospodarki mieszkaniowej samorządów gminnych. Zmiany w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego pozwoliły na reaktywację programu rządowego preferencyjnego finansowania społecznego budownictwa czynszowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego 1 listopada rozpoczął nabór wniosków o udzielenie preferencyjnego kredytu lub organizację emisji obligacji na warunkach atrakcyjnych dla inwestorów mieszkaniowych. Towarzystwa budownictwa społecznego, spółki komunalne i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły korzystać z preferencyjnego finansowania zwrotnego na realizację mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Finansowanie będzie udzielane na okres sięgający nawet 30 lat i bardzo atrakcyjnie oprocentowane według stawki WIBOR 3M. BGK nie będzie pobierał marży przy tych transakcjach, ponieważ koszty obsługi programu będą refundowane ze środków budżetowych. Przewiduje się 10 edycji programu, w ramach których łączna kwota finansowania wyniesie 4,5 mld zł (450 mln zł w każdej edycji).

Zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych przyczyniły się do rozszerzenia katalogu przedsięwzięć i zwiększenia wartości dopłat dla gmin i innych upoważnionych inwestorów, korzystających ze wsparcia rządowego ze środków Funduszu Dopłat w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego, chronionego oraz budowy noclegowni i domów dla bezdomnych. Nowe, wyższe poziomy wsparcia finansowego i szersza lista podmiotów upoważnionych do ubiegania się o finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat, sięgające 35 – 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, będą miały zastosowanie od kolejnego naboru wniosków, tj. od marca 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego działając w ramach misji państwowego banku rozwoju wspiera rozwój społeczno-gospodarczy w sektorze mieszkalnictwa prowadząc obsługę programów rządowych oraz oferując produkty w ramach działalności własnej, w tym na rzecz społecznego budownictwa czynszowego.

Przeczytaj także: Sejm daje zgodę na program wspierania budownictwa czynszowego

Rate this post