Wykup mieszkań TBS w rękach Komisji Infrastruktury

Projekt ustawy autorstwa sejmowej komisji nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” dający lokatorom TBS prawo wykupu mieszkań na własność, oraz kontrolę zaciągniętego przez TBS kredytu na budowę został skierowany do prac Komisji Infrastruktury.

Przypomnijmy:

17 lutego sejmowa komisja „Przyjazne Państwo” składa na ręce Marszałka Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Projekt zakłada m.in., że partycypanci byliby współwłaścicielami mieszkania TBS proporcjonalnie do wniesionego przez nich wkładu, a także mieliby prawo pierwokupu lokalu w momencie upadłości towarzystwa. Ponadto TBS-y byłyby zobowiązane do prowadzenia dodatkowych ewidencji nieruchomości, dzięki którym lokatorzy mogliby kontrolować wysokość kredytu zaciągniętego przez TBS w KFM/BGK na budowę zajmowanych przez nich lokali.
Przeczytaj: Powstał projekt ustawy umożliwiający wykup mieszkań TBS

8 marca Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego przekazuje Marszałkowi Sejmu tekst zatytułowany „Skarga na działanie sejmowej komisji nadzwyczajnej Przyjazne Państwo”.
Izba TBS pisze w nim o szkodliwości proponowanych rozwiązań dla działalności TBS w momencie wprowadzenia ich w życie i zarzuca członkom komisji Przyjazne Państwo brak kompetencji i podawanie nieprawdy w uzasadnieniu do projektu ustawy.
Przeczytaj: Skarga na projekt ustawy o wykupie mieszkań TBS

Projekt (druk nr 2920) został 7 kwietnia skierowany do I czytania do Komisji Infrastruktury, która otrzymała zalecenie zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Nie jest jeszcze znany termin prac Komisji Infrastruktury nad projektem.

Rate this post