Przybędzie mieszkań komunalnych w stolicy

Władze Miasta Stołecznego Warszawy, chcą realizować projekty budownictwa komunalnego w ramach współpracy z partnerami prywatnymi. Program ten zakłada budowę ok. 400 mieszkań komunalnych w ciągu czterech lat. W najbliższych tygodniach powinien zostać ogłoszony przetarg na wybór doradcy do tego przedsięwzięcia.

Budynki mają powstać od podstaw w pięciu lokalizacjach, na gruntach należących do miasta. Oprócz 400 mieszkań dla lokatorów wskazanych przez urząd, mają tam również powstać powierzchnie z przeznaczeniem na działalność komercyjną.

Inwestycję sfinansuje partner prywatny w ramach projektu Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Nakłady mają się mu zwrócić między innymi dzięki opłatom płaconym przez miasto i dochodom z działalności dopuszczonej w ramach nieruchomości. Istotne elementy przedsięwzięcia, takie jak standard mieszkań, wysokość wynagrodzenia dla inwestora, koszty inwestycji, itp. mają zostać określone w późniejszych negocjacjach z partnerem prywatnym.

Opracowany schemat finansowania budownictwa komunalnego pozwala gminom pozyskać możliwość korzystania ze znacznego zasobu mieszkaniowego bez potrzeby ponoszenia wydatku kapitałowego.

Gmina występuje tutaj w formie najemcy, a inwestycja jest finansowana przez bank dewelopera, który w oparciu o tzw „project finance”, czyli na poczet przyszłych wpływów gwarantowanych przez odpowiednio skonstruowaną umowę cywilno-prawną użycza deweloperowi wieloletniego kredytu (takie wyspecjalizowane produkty finansowe zostały przygotowane przez 3 banki w Polsce specjalnie dla finansowania omawianego schematu).

Proponowana metoda pozwala na szybkie i nie obciążające nadmiernie budżetu gminy realizacje inwestycji. Po okresie spłaty i zakończeniu umowy, zasób mieszkaniowy przechodzi na własność gminy.

W Polsce dopiero od lutego 2009 r. podstawy prawne umożliwiają stronie publicznej realizować przedsięwzięcia razem z biznesem. W Warszawie przez cały czas trwają prace i analizy nad wieloma pomysłami, które mogą być realizowane w trybie PPP. Najbardziej zaangażowane projekty to m.in.: wymiana wiat przystankowych, budowa wielopoziomowych parkingów podziemnych oraz mieszkań komunalnych.

Zobacz także:  Nowa forma budownictwa społecznego w Bolesławcu

Rate this post