Propozycja działań wzmacniających budownictwo czynszowe

22 października podczas spotkania Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego członkowie Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy przedstawiły propozycję działań wzmacniających budownictwo czynszowe w kraju. Udział w spotkaniu na zaproszenie Zespołu wziął Piotr Styczeń podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Na wstępie głos zabrał Piotr Mync, prezes Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy, który zaprezentował główne tezy i założenia dokumentu „Polska polityka mieszkaniowa 2012”, wypracowanego w trakcie spotkania członków Stowarzyszenia, które odbyło się 15-16 października br. w Policach koło Szczecina. W swoim wystąpieniu Piotr Mync uzasadnił legitymację Stowarzyszenia do wnioskowania do posłów o wsparcie i podjęcie proponowanych rozwiązań w sektorze mieszkaniowym w Polsce.

Członkom Zespołu i wszystkim obecnym gościom został przedłożony komplet dokumentów zawierający ocenę aktualnej sytuacji polityki mieszkaniowej wraz z wnioskiem o podjęcie jej weryfikacji, uzupełniania, modyfikacji i systematycznej budowy kompleksowego programu, a także propozycja równoległego podjęcia prac nad rozwiązaniem najistotniejszego problemu – opracowania i wdrożenia nowego programu mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach (społeczne mieszkania czynszowe).

W ocenie Stowarzyszenia za koniecznością opracowania i budowy kompleksowego programu mieszkaniowego przemawiają, między innymi: standardy ilościowe i jakościowe mieszkań, konieczny ich przyrost, niskie, w stosunku do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania dochody ludności i recesja gospodarcza. Konieczność budowy programu wymuszają ponadto istniejące narzędzia polityki mieszkaniowej lub ich brak.

Poczynając od najzamożniejszych, czyli programu przygotowania gruntów pod budownictwo wielo i jednorodzinne, własnościowe, realizowane w sposób zorganizowany (deweloperzy, spółdzielnie, itp.) lub indywidualnie, którego brak, poprzez mieszkania własnościowe wspierane (likwidacja „Rodziny na swoim”, zapowiedź „Mieszkanie dla młodych”), wolnorynkowe lokale na wynajem (nie ma wsparcia), mieszkania społeczne czynszowe (nie ma wsparcia), po lokale komunalne docelowe, socjalne (jest dobry program), chronione (jest dobry program, ale także inne mieszkania nie chronione a spełniające ten sam cel powinny być wspierane) i pomieszczenia tymczasowe (nie ma wsparcia) po noclegownie i schroniska (jest dobry program) itp.

Niezbędność i priorytet społecznych mieszkań czynszowych potwierdzone zostały w dokumentach rządowych z 2010 i 2011, raporcie Banku Światowego z 2009 i danych Banku Gospodarstwa Krajowego z 2012 roku.

Rząd 14 października br. wystąpił z programem „Mieszkanie dla młodych” i zapowiedział środki jakie zamierza nań przeznaczyć (600-700 mln/rok – na początek; 7,9 mld – w latach 2014-2020).

Piotr Mync przedstawił propozycję podziału tych środków na dwa programy skierowane do różnych grup docelowych – dla potrzebujących wsparcia w kupnie mieszkania byłby program „Mieszkanie dla młodych”, dla nie posiadających zdolności kredytowej, potrzebujących mieszkania na wynajem byłby program społecznych mieszkań czynszowych skierowany do realizacji przez deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe, tbs-y oraz inne podmioty gospodarcze.

W ramach obu programów rocznie wspierana byłaby budowa około 13.000 mieszkań w programie „Mieszkanie dla młodych” oraz 10.000 w programie społecznych mieszkań czynszowych. Przedłożono przygotowane przez Stowarzyszenie wstępne dane i analizy na potrzeby realizacji ww. programów.

Piotr Styczeń podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, odniósł się do poszczególnych punktów wystąpienia Piotra Mynca. W swoim wystąpieniu minister wskazał na rozbieżności co do oceny ilościowego deficytu mieszkaniowego w Polsce, uznał za niedopuszczalne porównywanie standardów mieszkaniowych z krajami Europy Zachodniej, jednocześnie oceniając, że przenoszenie środków z jednego segmentu budownictwa do drugiego to wynik refleksji i oceny.

Zdaniem ministra w Polsce potrzebne są mieszkania na wynajem umożliwiające mobilność oraz opcję ich wykupu przez najemców, a zbiór ustaw i programów mieszkaniowych, szczególnie w okresie ostatnich sześciu lat, jest niespotykanie liczny. Na propozycję budowy narodowego programu mieszkaniowego minister odpowiedział negatywnie, gdyż niesie za sobą, jak wskazuje doświadczenie PRL, wielkie koszty społeczne. Zdaniem ministra programy społeczne, wspierane przez budżet są zbyt wrażliwe na fluktuacje koniunktury gospodarczej, co jest ryzykowane, a badania wskazują, że nie występuje już taka presja i oczekiwanie na pomoc w uzyskaniu mieszkania jak to ma nadal miejsce np. w kwestii ochrony zdrowia.

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy tworzy 18 TBS-ów z Pomorza Zachodniego. Celem Stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnego stanowiska wobec zmian i projektów zmian w przepisach związanych z szeroko pojętym mieszkalnictwem.

Przeczytaj także:  „Mieszkanie dla młodych” – nowy program w planach rządu

Rate this post