Nowy program mieszkaniowy dla absolwentów z Poznania

Poznańskie TBS przygotowało atrakcyjną ofertę dla absolwentów szkół wyższych. W ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” przeznaczy na wynajem mieszkania z nowej inwestycji przy ul. Palacza.

Program ma na celu stworzenie atrakcyjnej oferty wynajmu mieszkań dla absolwentów poznańskich uczelni i zatrzymanie ich w Poznaniu. Jego model funkcjonowania opiera się budownictwie czynszowym TBS. Do partycypowania w kosztach budowy w pierwszej kolejności zostaną zaproszone poznańskie uczelnie wyższe, pracodawcy tworzący Konsorcjum Marki Poznań, pozostali pracodawcy posiadający siedzibę w Poznaniu oraz osoby fizyczne.

Najemcą lokalu mieszkalnego w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” może być osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

  • posiada status absolwenta szkoły wyższej (licencjat, studia magisterskie, studia doktoranckie)
  • ukończyła studia w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty złożenia wniosku o przydział mieszkania
  • nie ukończyła 36 roku życia
  • posiada zatrudnienie w Poznaniu lub prowadzi w Poznaniu działalność gospodarczą lub jest stypendystą
  • złoży oświadczenie o składaniu deklaracji PIT w poznańskim urzędzie skarbowym

Przyszli najemcy zobowiązani są do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 6-miesięcznego czynszu. Szacunkowa stawka czynszu będzie kształtowała się na poziomie ok. 12,50 zł za m2, przy czym ostateczna kwota zostanie ustalona po zakończeniu inwestycji. Mieszkania będzie można wynająć na okres do 10 lat. Po tym okresie najemca będzie zobowiązany do opuszczenia i opróżnienia mieszkania.

Na potrzeby projektu zostanie przeznaczonych pięć budynków przy ul. Palacza, w których znajdować się będzie 77 mieszkań jednopokojowych o powierzchni od 33 do 40 m2 oraz 66 mieszkań dwupokojowych od 45 do 56 m2. Budowa mieszkań zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2015 r.

Nabór na mieszkania będzie trwał od 28.10.2013 r. do 09.12.2013 r.

Podobne programy w innych miastach:
Mieszkania dla studentów w Katowicach
Mieszkania dla doktorantów we Wrocławiu

Rate this post