Jest nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw.

Na wysokość czynszu w mieszkaniach należących do TBS w dużej mierze wpływa wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Od początku października obowiązują jego nowe wysokości.

Obecny wskaźnik przeliczeniowy będzie obowiązywał do 31 marca 2015 roku. Województwo pomorskie z miastem Gdańsk jest jedyne, gdzie wskaźnik zmienia się w innym terminie, aktualny obowiązuje tam od 01 lipca do końca grudnia 2014 r. Wskaźnik osobny dla województwa i miasta wojewódzkiego, ogłaszają co pół roku wojewodowie w dziennikach urzędowych.

Największy 28 procentowy wzrost wskaźnika odnotowano w województwie lubelskim (miasto Lublin – wzrost 6%). Sporo w górę jest także w woj. dolnośląskim – wzrost 8%, z wyłączeniem miasta Wrocław – wzrost 1%, podkarpackim – wzrost 7%, z wył. m. Rzeszowa – spadek 14 %, lubuskim – wzrost 6%, z wył. m. Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry – spadek 5%, świętokrzyskim – wzrost 4%, z wył. m. Kielce – wzrost 1%, i śląskim – wzrost 4%, z wył. m. Katowic, gdzie nie było większych zmian. W kujawsko-pomorskim wskaźnik wzrósł 2% zarówno w województwie jak i miastach Bydgoszcz i Toruń.

Spadek wskaźnika przeliczeniowego zdecydowanie jest widoczny w woj. opolskim – 16% (m. Opole – spadek 15%). Następne jest mazowieckie – spadek o 4%, z wyłączeniem m. Warszawa – wzrost 3%, warmińsko-mazurskie – spadek o 4%, z wyłączeniem m. Olsztyn – wzrost 8%, łódzkie z m. Łódź – spadek 3%, i małopolskie z m. Kraków – spadek 2%.
To, że wskaźnik przeliczeniowy spadł, wcale nie oznacza obniżek czynszu w najbliższym czasie. Polecamy artykuł – Wskaźnik przeliczeniowy spada, a co z czynszem w TBS? – gdzie opisaliśmy taką sytuację.

Bez znaczących zmian pozostają województwa wielkopolskie (z miastem Poznań), zachodniopomorskie (z miastem Szczecin) i podlaskie (miasto Białystok – wzrost 3%).

Zobacz maksymalne stawki czynszów w TBS (wyliczone wg aktualnego wskaźnika). Przeczytaj również: Czynsz w TBS

Rate this post