TBS – Zwrot za ogrzewanie

This topic contains 8 odpowiedzi, has 1 głos, and was last updated by  dixi 5 years, 9 months temu.

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #929

  Anonim

  Witam, jeśli place tylko za sam czynsz i nie mam wliczonego ogrzewania, czy należy mi się zwrot za ogrzewanie od TBS?

  #4576

  Anonim

  .

  #4577

  Anonim

  No raczej nie – ale jeżeli go masz to pewnie płacisz za ogrzewanie tylko może w jakiś sposób wliczone jest w kwotę czynszu i nie jest wyszczególnione.

  #4578

  Anonim

  Czy za ogrzewanie części wspólnych (klatka) TBSy maja prawo naliczać opłaty? Wynajmujemy od nich tylko lokal mieszkalny. Nie mamy własności lokalu i części wspólnych by płacić za to.

  #4579

  Anonim

  art. 2 ust 8a ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy:

  wydatkach związanych z utrzymaniem lokalu – należy przez to rozumieć wydatki, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty:
  a) konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów,
  b) zarządzania nieruchomością,
  c) utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni,
  d) ubezpieczenia nieruchomości,
  e) inne, o ile wynikają z umowy.

  #4581

  Anonim

  Obciążające właściciela czyli TBS a nie najemcę. Czyli jeśli podpisałem umowę najmu powinienem mieć części wspólne (opłaty za nie) zawarte w czynszu (4% wartości odtworzeniowej) a nie dodatkowo płatne. Czy dobrze myśle??

  #4582

  Anonim

  art. 9
  1b. Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 mie-sięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać.
  2. W razie podwyższania opłat niezależnych od właściciela jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia. Lokator obowiązany jest opłacać podwyższone opłaty tylko w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do pokrycia przez właściciela kosztów do-starczenia do lokalu używanego przez lokatora dostaw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8.
  5. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, a w wypadku innych tytułów prawnych uprawniają-cych do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, właściciel może po-bierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. Opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

  #22314

  Dixi

  Tylko czynsz i opłaty niezależne może pobierać TBS od lokatora – najemcy. Opłaty niezależne są zdefiniowane w ustawie o ochronie praw lokatorów

  #22358

  dixi

  W przypadku najmu w tbs wynajmujący (czyli tbs) ma prawo pobierać jedynie czynsz i opłaty niezależne od właściciela (art. 9 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie praw lokatorów). Czynsz musi być ustalony zgodnie z art. 28 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Definicję opłat niezależnych zawiera art. 2 pkt. 8 ustawy o ochronie praw lokatorów. Z kolei art. 2 ust. 8a tej ustawy odnosi się do opłat obciążających właściciela. Właściciele mogą żądać zwrotu tych opłat od takich lokatorów, którzy użytkują lokale mieszkalne na podstawie innego tytułu prawnego niż najem (art. 9 ust. 5). Taka sytuacja nie ma miejsca w tbs, bo dla lokatora tbs (nawet jeżeli posiada udziały w spółce tbs), tytułem uprawniającym do używania lokalu jest umowa najmu (a nie umowa spółki). Najem w tbs to po prostu najem, z dodatkowymi rygorami przewidzianymi ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (rozdział IV), jednak przepisy tej ustawy nie przewidują dla tbs żadnej mozliwości pobierania od lokatorów jakichkolwiek opłat dodatkowych, np. za ciepło czy światło na klatce schodowej, domofon, antenę RTV (przeciwnie opłaty te, jako koszty utrzymania nieruchomości, muszą być zgodnie z art. 28 skalkulowane w czynszu)! Często zarządy tbs, bazując na nieznajomości prawa u najemców, próbują inaczej przedstawiać im tę kwestię, dlatego polecam lekturę:
  Ewa Bończak-Kucharczyk: Towarzystwa Budownictwa Społecznego w świetle obowiązujących przepisów. Publisher, portal minigo pl. ISBN, 8361525009, 9788361525004; dostępna bezpłatnie na google books

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)

You must be logged in to reply to this topic.