Zwrot mieszkania TBS a podniesienie standardu lokalu

This topic contains 4 odpowiedzi, has 1 głos, and was last updated by  Anonim 4 years, 2 months temu.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #1089

  Anonim

  Witam,

  otrzymałem mieszkanie zamienne z mieszkania STBS w Szczecinie na nowe mieszkanie komunalne.
  Mieszkania TBS, które chcemy zwrócić, nie posiadało łazienki ani ogrzewania. Na własny koszt wybudowaliśmy zgodnie z prawem łazienkę i wykonaliśmy ogrzewanie gazowe.

  Czy TBS zobligowany jest na zwrócenie kosztów podwyższenia standardu lokalu mieszkalnego przy jego zdawaniu?

  Z góry dziękuję za pomoc.

  #5280

  Anonim

  .

  • This reply was modified 7 years, 6 months temu by  Redakcja.
  • This reply was modified 6 years, 4 months temu by  Redakcja.
  #5349

  Anonim

  Dzień dobry,

  W TBS Opole gdzie mieszkam, przy podnoszeniu standardu mieszkania w momencie wprowadzania się (przerobienie spiżarni na pokój, w tym montaż oka, oraz montaż paneli i kafli w miejsce przewidzianych wykładzin) od razu otrzymałam informację, że robię to na własny koszt i przy wyprowadzce nie mogę domagać się zwrotu poniesionych kosztów, ani od TBS-u, ani od przyszłego lokatora. Ale może jednak warto dopytać się w Pana TBS, bo koszty, które Pan poniósł są duże.

  Pozdrawiam,

  #5355

  Anonim

  A u nas w Pile TBS ma kaprysy i w zalezności chyba od humoru albo pozwala np. zostawić płytki i panele, jeśli nie są zniszczone i w rażących kolorach, albo każe dosłownie wszystkie ulepszenia zlikwidować i doprowadzić do stanu jak w dniu przyjęcia mieszkania. Dziwne, bo u nas było linoleum, brak płytek w kuchni, nawet na podłodze. Płytki tandetne i beznadziejnie położone były w łazience, najtańsze drzwi, sanitariaty (brodzik bez kabiny), krzywe ściany i sufity falujące. Masakra. Więc ja nie rozumiem toku myslenia tej instytucji, bo jeśli ktoś zrobił gruntowny remont doprowadził ten „podwyższony” standard do ładu, to bez sensu jest to równać z powrotem z ziemią. Ja nie chcę w razie czego zwrotu kosztów za remont, tylko nie chcę ponosić kolejnych za niszczenie tego, co mam porobione.

  #5359

  Anonim

  Jeżeli nie miałeś na to pisemnej zgody to nie jest zobligowany do zwrotu.
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

  Art. 6c. Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.
  Art. 6d. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.
  Art. 6e. 1. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.
  2. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem art. 6d i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

You must be logged in to reply to this topic.