TBS a zwrot zwaloryzowanej Kwoty partycypacji ( wyliczenie )

This topic contains 38 odpowiedzi, has 1 głos, and was last updated by  Anonim 7 years, 5 months temu.

Viewing 9 posts - 31 through 39 (of 39 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #6086

  Anonim

  suzuki, sory za pomyłkę, w przypadku drugiego wzoru zasugerowałem się, że mieszkasz od 2003 roku i tak przeliczyłem.

  Poprawnie powinno być:
  (31.899*(((3.926+4.066+3.961+3.925)/4)*(100%-(0,75%*7)))/((3.186+2.970+2.890+3.041)/4))= 39.703,94 zł (liczone bez wskaźnika za I kw. 2016 bo jeszcze jest nieogłoszony).

  #6093

  Anonim

  Witam ponownie. Dziękuję za odpowiedzi.

  Dopytywałam się znowu w TBS jak wygląda sprawa partycypacji i ZNOWU usłyszałam coś innego. Pani bezradnie rozkłada ręce mówiąc, że ona nie wiem skąd te różne wiadomości.
  Nie ręczy za swoje koleżanki (mój błąd że nie spisałam ich nazwisk….)
  Mówi, że ustawa to ustawa ale podać jej szczegółów nie potrafi.

  Więc mam pytanie:
  1) czy jeśli budynek był sprzed 2008 to partycypacja podlega waloryzacji? Pani twierdzi, że jest ustawa która mówi że nie .
  Chociaż wcześniej twierdziła że waloryzacja jest zależna od tego kto jest partycypantem (najemca czy osoba trzecia)
  Powiedziała , że nie dostaniemy ani złotówki więcej niż to co zostało wpłacone (ta wersja zmienia się w zależności od rozmawiającej ze mną pracownicy TBS)
  2)czy partycypant w momencie rezygnacji ze swojej partycypacji może wskazać kogoś na swoje miejsce? Panie za każdym razem mówią co innego. Raz twierdzą, że może wskazać partycypanta „z ulicy”, innym razem ,że mieszkanie wraca na własność do TBS i to tylko oni wskazują następnego partycypanta
  Na moje pytanie skąd te ogłoszenia w internecie o odstąpieniu partycypacji – odpowiedziała „że nie wie, i że kiedyś tak było ale już nie jest”
  3) rozumiem,że w momencie zdania mieszkania następuje protokół zdawczo-odbiorczy w którym wylicza się amortyzację danych rzeczy. Jeśli uznają że amortyzacja jest zbyt duża to odejmą nam to z kaucji. Czy to prawda, że nawet przy dużej amortyzacji nie mogą odliczyć za wiele i muszą nam oddać kaucję nie mniejszą od tej którą wpłaciliśmy? A jeśli mamy całe mieszkanie w tapetach i będą chcieli abyśmy zrobili remont do białych ścian to kto za to ponosi koszt?

  #6094

  Anonim

  a co masz w umowie, tam musi być punkt określający ile Cie się należy przy zwrocie mieszkania, mam na myśli umowę partycypacji….

  #6096

  Anonim

  partycypantowi przysługuje prawo do wskazania osoby fizycznej do dnia 16.10.2033
  2. w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron,w w tym gdy Partycypant w trakcie realizacji umowy rezygnuje z jej wykonania w całości lub w w części, TBS zwróci Partycypantowi dokonane przez niego wpłaty.
  2. W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy , przez TBS, z przyczyn leżących po stronie Partycypanta, albo rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Partycypanta, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie TBS, w tym gdy Partycypant w trakcie realizacji umowy rezygnuje z jej wykonania w całości lub części- Partycypant zapłaci TBS, w terminie 14 dni od rozwiązania lub odstąpienia umowy, karę umowną w wysokości 3% kwoty partycypacji
  3. W razie rozwiązania lub odstąpienia umowy przez Partycypanta, z przyczyn leżących po stronie TBS, albo rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez TBS, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Partycypanta – TBS zapłaci Partycypantowi w terminie 14 dni od rozwiązania lub odstąpienia umowy, karę umowną w wysokości 3 % kwoty partycypacji

  #6097

  Anonim

  fatalna umowa, nie podpisałabym czegoś takiego, u mnie w umowie jest napisane że muszą mi oddać według wartości odtworzeniowej czyli prawie 2 razy tyle, w takim układzie jeśli umowa nie precyzuje sposobu rozliczenia to muszą wyliczyć zgodnie z ustawą.
  Zawsze w sprawach nieuregulowanych umową zastsowanie ma ustawa

  #6100

  Anonim

  „2. w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron,w w tym gdy Partycypant w trakcie realizacji umowy rezygnuje z jej wykonania w całości lub w w części, TBS zwróci Partycypantowi dokonane przez niego wpłaty. „
  Czy to nie oznacza że zwróci partycypantowi wszystkie dokonane przez niego wpłaty? 🙂

  Reszta zapisów Ciebie nie dotyczy. Moim zdaniem jak pisała koleżanka powyżej, nie ma sprecyzowanego sposobu rozliczenia po zakończeniu umowy, chyba że będą chcieli idąc zapisem punktu drugiego zwrócić wszystkie dokonane wpłaty 😉

  Moim zdaniem, jeżeli budowa finansowana była z kredytu BGK to albo
  – zwrot na podstawie wzoru ze znowelizowanej ustawy, albo
  – zwrot stosownie do przepisów z obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

  Waloryzacja partycypacji obowiązuje budynki oddane do użytkowania po 2005 roku.

  W związku z tym, że umowa została zawarta w czasie kiedy obowiązywały inne przepisy, skłaniał bym się chyba ku temu, żeby rozliczenie nastąpiło na podstawie przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

  #6101

  Anonim

  Ustosunkowując się do reszty pytań:
  „1) czy jeśli budynek był sprzed 2008 to partycypacja podlega waloryzacji? Pani twierdzi, że jest ustawa która mówi że nie.”
  Oddane po 2005 do użytkowania podlegają waloryzacji.

  „2)czy partycypant w momencie rezygnacji ze swojej partycypacji może wskazać kogoś na swoje miejsce?”
  Tak ja pisałeś w kolejnych punktach „partycypantowi przysługuje prawo do wskazania osoby fizycznej”, z tym że wskazana osoba musi spełniać warunki żeby takie mieszkanie mogła dostać.

  „3) rozumiem,że w momencie zdania mieszkania następuje protokół zdawczo-odbiorczy w którym wylicza się amortyzację danych rzeczy. Jeśli uznają że amortyzacja jest zbyt duża to odejmą nam to z kaucji. Czy to prawda, że nawet przy dużej amortyzacji nie mogą odliczyć za wiele i muszą nam oddać kaucję nie mniejszą od tej którą wpłaciliśmy? A jeśli mamy całe mieszkanie w tapetach i będą chcieli abyśmy zrobili remont do białych ścian to kto za to ponosi koszt?”
  Jeżeli urządzenia się zamortyzowały to trzeba pokryć koszt ich wymiany na nowe, w protokole masz napisane ile czas amortyzują się poszczególne urządzenia (wanna, wc, itd.). Kaucja wypłacana jest wg stawki czynszu obowiązującej w dniu zdania lokalu, tak więc w tym przypadku też pewnie wyjdzie więcej. Myślę, że nie ma możliwości, żeby nawet wymiana wszystkich urządzeń kosztowała więcej niż wniesiona kaucja, chyba że była miesięczna 😉
  Przy zdaniu lokalu wynajmujący może żądać przywrócenia stanu pierwotnego, w przeciwnym wypadku możesz zostać obciążony kosztami przywrócenia stanu pierwotnego. Znam przypadki, że poprzedni najemca zostawiał jak było bo następnemu najemcy się tak podobało.

  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  Art. 6e.
  1. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.
  2. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem art. 6d i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

  #6105

  Anonim

  Witam, a jeszcze jedno pytanko jest jakieś rozwiązanie żeby komuś podnająć mieszkanie ? osobie obcej lub rodzinie ? pozdrawiam

  #6106

  Anonim

  Może być za zgodą TBS – ale zależy od zapisu w umowie najmu.

Viewing 9 posts - 31 through 39 (of 39 total)

You must be logged in to reply to this topic.