podział tbs/rozwód

This topic contains 7 odpowiedzi, has 1 głos, and was last updated by  Anonim 8 years, 10 months temu.

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #941

  Anonim

  .

  #4624

  Anonim

  rozwodzimy się, mamy do podziału mieszkanie TBSu, wykupione było za partycypację- ok 40 tyś + ok 20 tyś remont, ja chcę zostać w mieszkaniu z 2 dzieci, a mąż do tej pory mówił że nic ode mnie nie chce , i że się wyprowadzi, a teraz mówi o sprawie o podział majątku. jak się dzieli mieszkanie tbsu?? własnością nie jest, tylko jakby wynajmowane

  #4653

  Anonim

  Nie dzieli sie bo umowa najmu nie podlega podzialowi. Daj mu 2 dychy zeby zamknal morde, polowe partycypacji i juz.

  #4656

  Anonim

  Dzieli się. Wszystko się dzieli. Jest to taka fikcja ale praktykowana w sadach. Gdzieś na forum o tym było.

  #4665

  Anonim

  Daj konkretny przyklad, a nie ze na forum bylo.

  #4667

  Anonim

  Proponuję Ci najpierw się odprężyć zanim coś napiszesz albo nie pisz nic takim tonem.

  Praktyka Sądów w tej sprawie nie jest jednolita. Jedni dzielą sprawiedliwie na pół, inni tak:

  ZASADY USTALANIA WARTOŚCI NAJMU WG ORZECZNICTWA SN
  Z uchwał Sądu Najwyższego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 r., sygn. III CZP 33/08, OSNC z 2009 r. Nr 6, poz. 86 oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2002 r., sygn.: III CZP 28/02, OSNC z 2002 r. Nr 12, poz. 150) wynika, iż wartość prawa najmu lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie różnicy między czynszem opłacanym za zajmowane mieszkanie komunalne a czynszem wolnym oraz uwzględniając okres prawdopodobnego trwania stosunku najmu.

  1. Różnica między czynszem najmu lokalu komunalnego a czynszem wolnym

  a. wysokość czynszu komunalnego
  W celu ustalenia różnicy między czynszem komunalnym a czynszem wolnym konieczne jest w pierwszym rzędzie ustalenie kwoty czynszu za lokal komunalny. Tutaj miarodajne są zarządzenia burmistrza (wójta, prezydenta) wydane na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 USamorzGm, art. 7 UOchrPrLokator i art. 8 UOchrPrLokator.

  b. wysokość czynszu wolnego
  Ustalenie wysokości czynszu wolnego może nastąpić np. wg 3% kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (por. np. art. 30 ust. 2 UOchrPrLokator). Wartość odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustala dla obszaru województwa i dla danego kwartału roku wojewoda w stosownym obwieszczeniu w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (np. zob. obwieszczenie Wojewody Lubuskiego opubl. w Dz. Woj. z 2011 r. nr 111, poz. 2092).

  2. Prawdopodobny czas trwania najmu
  Wartość prawa najmu oblicza się dalej multiplikując czas (w miesiącach) prawdopodobnego zajmowania lokalu i różnicę pomiędzy czynszem za lokal komunalny i na tzw. „wolnym rynku”. Oceniając przesłankę prawdopodobnego trwania najmu nie można pominąć konkretnych okoliczności rozpoznawanej sprawy, takich jak np. stosunki rodzinne.
  W sytuacjach, gdy planowana jest zmiana mieszkania przez jednego z małżonków, wskaźnikiem długości przypuszczalnego zajmowania lokalu mogą być dane zawarte w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8.3.2010 r.∞ oraz w informacji NIK z dnia 1.7.2008 r. o wynikach kontroli realizacji przez gminy zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych∞. Wynika z niego, iż w niektórych gminach (przebadano ok. 36 gmin), średni czas oczekiwania na lokal wynosi 2 lata, choć stwierdzono także przypadki oczekiwania na przydział lokalu od 7 lat do 11 lat (str. 8 i 31 informacji NIK oraz str. 9 pisma RPO).

  3. Czynniki korygujące wartość prawa najmu
  Tutaj należy zaliczyć np. zadłużenie, o ile powstało w czasie trwania wspólności ustawowej. Momentem ustania naliczania sumy dłużnej powinien być moment ustania przedmiotu wspólności (wypowiedzenie najmu, dział najmu itp.).

  #4668

  Anonim

  Pisząc podział na pół mam na myśli kwotę kaucji i partycypacji:

  „jestem po wyroku w tej sprawie, partycypacja + kaucja+ wartość wyposażenia zostały podzielone na pół. Aktualna wartość partycypacji wyliczona w/g wskaźnika z tego roku. Pozdrawiam”

  Natomiast odnosząc się do dalszej części wypowiedzi to:

  „jestem w trakcie sprawy o podział majątku, gdzie składowa jest udział w TBS, zakupiony w trakcie trwania małżeństwa; osoba która zostaje w mieszkaniu ma obowiązek spłacić byłego współmałżonka z połowy wartości udziału lokalu; mieszkanie w TBS nie posiada prawa własności i dlatego Sąd skupia się na wyliczeniu wartości udziału lokalu, u mnie prawdopodobnie wartość będzie musiał wycenić biegły rzeczoznawca, wkład partycypacyjny jaki płacimy przy obejmowaniu lokalu (u mnie bardzo wysoki jak na TBS bo ok 100 tys. PLN) nie jest brany pod uwagę.
  Wartość najmu wylicza się porównując cenę miesięcznego najmu w mieszkaniu o podobnym standardzie na wolnym rynku, z czynszem jaki płacimy w naszym mieszkaniu. Różnicę w czynszach liczy się razy ilość lat które osoba pozostająca w mieszkaniu może jeszcze potencjalnie w nim zamieszkiwać. „

  Czyli tym wypadku poza tym co oczywiste wylicza się koszta fikcyjne. W tym wypadku osoba zostająca w mieszkaniu będzie miała dużo do dopłaty.

  „Ja też uważam że to chore i niesprawiedliwie, ze sad nie bierze pod uwagę wysokości wkładu partycypacyjnego, tylko wycenia wartość najmu lokalu. Tez myślałam ze najprostsze i najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie to wkład + kaucja do podziału, ale na moje nieszczęście tak nie jest, i mój były maż zrobi niezły interes na tym podziale 🙁 Najbardziej korzystna wycena wartości najmu mojego mieszkania to ok 150,000 PLN + ruchomości. Liczę na przychylność biegłego, którego wyznacza sad. W naszym prawie niestety brak przepisów na wycenę mieszkań TBS i wykorzystuje się prawo które obowiązuje do wyceny mieszkań spółdzielczych czy komunalnych, czyli takich które nie posiadają prawa własności. PS. Mam najlepszego adwokata w miescie, i niestety nie ma tu zbyt dużego pola do manewru, takie jest prawo w naszym kraju. „

  #4782

  Anonim

  a co w sytuacji, kiedy przed ślubem podpisałam umowe partycypacji ? jak wtedy ma sie wynajem mieszkania w TBS do kwestii podziału majątku?

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)

You must be logged in to reply to this topic.