Czynsz za parking.

This topic contains 1 odpowiedź, has 0 głosy, and was last updated by  Anonim 12 years, 5 months temu.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #434

  Anonim

  .

  #2474

  Anonim

  Ostatnio otrzymałem podwyższkę czynszu za miejsce parkingowe o równe 4,3 % gdzie spółdzielnia powołuje się na średnioroczny wskażnik cen towarów i usług konsumcyjnych.
  ==========
  Przytaczam jakie elementy są w wyliczeniu tego wskaxnika i od razu sugeruję , że ma się to nijak do miejsca parkingowego. Równie dobrze mogliby powołac się na wzrost cen żyta w Zimbabwe. Trochę to dziwne ale może się nie znam…

  =========
  •Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

  •Kwota bazowa

  •Narodowy Rachunek Zdrowia

  •Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

  •Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego

  •Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku)

  •Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

  •Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwz. sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Polska Poczta” i TP S.A.

  •Przeciętne wynagrodzenie (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej)

  •Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe

  •Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku

  •Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca

  •Szacunek wartości produktu krajowego brutto (PKB)

  •Szacunki wartości produktu krajowego brutto (PKB) na jednego mieszkańca

  •Średnia cena sprzedaży drewna

  •Średnia krajowa cena skupu pszenicy

  •Średnia krajowa cena skupu żyta

  •Średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn

  •Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów

  •Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych

  •Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych

  •Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

  •Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

  •Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku

  •Wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej

  •Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych

  •Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
  •Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

  •Kwota bazowa

  •Narodowy Rachunek Zdrowia

  •Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

  •Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego

  •Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku)

  •Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

  •Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwz. sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Polska Poczta” i TP S.A.

  •Przeciętne wynagrodzenie (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej)

  •Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe

  •Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku

  •Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca

  •Szacunek wartości produktu krajowego brutto (PKB)

  •Szacunki wartości produktu krajowego brutto (PKB) na jednego mieszkańca

  •Średnia cena sprzedaży drewna

  •Średnia krajowa cena skupu pszenicy

  •Średnia krajowa cena skupu żyta

  •Średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn

  •Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów

  •Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych

  •Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych

  •Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

  •Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

  •Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku

  •Wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej

  •Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych

  •Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.